جمع بندی کتابت وحی و احتمال خطا در آن

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
کتابت وحی و احتمال خطا در آن

سلام

1 ) نام کاتبین وحی ؟!

2 ) چه کسی وحی ای که در مکه نازل شده بود را می نوشت ؟!

3 ) آیا همه کاتبین به همه وحی دسترسی داشتند ؟! ( پیامبر همه وحی را برای همه آنها گفته بود ؟! )

4 ) آیا کاتبین وحی تنها به بخشی از وحی دسترسی داشتند ؟! ( پیامبر برای هر کاتب فقط قسمتی از وحی را گفته بود ؟! )

5 )آیا کاتبین وحی اغلاط احتمالی را بر پیامبر عرضه میکردند تا تصحیح شود ؟! ( نیاز به گزارش و مثال تاریخی )

6 ) آیا قبل از وفات پیامبر ، همه قرآن کتابت شده بود ؟! خداقل توسط یکی از کاتبان ؟!

7 ) اگر پاسخ سوال فوق بلی است ، آیا پیامبر قرآن کتابت شده را بازبینی کرده بود ؟!

8 ) اگر پاسخ سوال فوق خیر است ، آیا عقلا نیاز نبود تا پیامبر قرآن کتابت شده را نگاه کند و غلط های احتمالی و ناخواسته را تصحیح کند ؟!

لطفا به تک تک سوالات فوق پاسخ دهید ، پاسخ کلی نمیخوام .

ممنون .:Gol:

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد تذکره

[=Verdana]سوالا ت اول تا سوم :
نام کاتبین وحی ؟! چه کسی وحی ای که در مکه نازل شده بود را می نوشت ؟! آیا همه کاتبین به همه وحی دسترسی داشتند ؟! پیامبر همه وحی را برای همه آنها گفته بود ؟!

پاسخ :
پيامبر اكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم همگان را به خواندن و نوشتن وحى تشويق مى ‏فرمود. در آغاز بعثت از تمام قريش، فقط هفده نفر خواندن و نوشتن مى ‏دانستند. [1] آنان در مدينه از اين هم، كمتر بودند، [2] اما تشويق‏ هاى پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم موجب شد بيش از چهل نفر، كاتب وحى شوند. در تعداد كاتبان وحى، اختلاف است؛ ابن عساكر در تاريخ دمشق آنان را 23 نفر مى ‏داند. ابوشامه [3] و نيز ابن عبدالبر كاتبان وحى را 25 نفر ذكر مى ‏كنند. [4] شبر املسى تعداد آنان را چهل نفر مى ‏شمارد. [5] حافظ عراقى نام 42 نفر كاتب وحى را به نظم در آورده است. [6] حلبى در حواشى شفا [7] و نيز مجتهد زنجانى [8] تعداد آنان را 43 نفر نقل كرده ‏اند. مستشرقان نيز در اين زمينه سخن گفته ‏اند؛ مثلاً: بلاشر فرانسوى مى‏ گويد: تعداد كاتبان وحى چهل نفر است. [9]
نويسندگان مكه در صدر اسلام عبارت بودند از:
خلفاى سه گانه،حضرت امام علی(ع)، شرحبيل بن حسنة، عبد اللَّه بن سعد بن أبى السّرح قرشي (م. 37 ه ق)، خالد بن سعيد بن عاص بن أميه، طلحه، زبير (م. 36 ه ق)، سعد بن أبي وقاص (م.55 ه ق)، عامر بن فهيرة (42 ه ق)، علاء بن حضرمي (م. 21 ه ق)، معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي (م402 ه. ق)، أرقم بن أبى الارقم (م. 11 ه ق)، حاطب بن عمرو، حاطب بن أبي بلتعه (م30 ه. ق)، مصعب بن عمير، عبد اللَّه بن حجش (32. ه ق)، جهم بن قيس و سالم مولى ابى حذيفة (م. 12 ه ق).

پاورقي :
[1] بلاذرى، فتوح البلدان، ص 457، و عقد الفريد، ابن عبد ربه، ج 2، ص 3، و الاسلام و الحضارة العربيّة، محمد كردعلى، ص 124، بلوغ الارب، آلوسى، ج 3، ص 370.
[2] بلاذرى از قول واقدى يازده نفر را مى‏شمارد كه در ميان آنها زيد بن ثابت است؛ فتوح البلدان، ص 459.
[3] ابوشامه، ص 24.
[4] ابن عبدالبر، الاستيعاب في معرفة الاصحاب، چاپ حيدرآباد، ذيل ترجمه زيد بن ثابت.
[5] كتاب قضا، حاشيه بر منهج در فقه شافعى به نقل از كتانى، ج 1، ص 115.
[6] كتانى، التراتيب الادارية، ج 1، ص 116-117.
[7] همان، ج 1، ص 17.
[8] مجتهد زنجانى، تاريخ قرآن، ص 37.
[9] رژى بلاشر، در آستانه قرآن، ترجمه راميار، تهران، 1359 (ه ش).

توجه :
محققان درباره اولین نویسنده وحی در مکه نام «عبدالله بن سعد» و راجع به نخستین نویسنده وحی در مدینه نام «ابیّ بن کعب» را به میان می‌آوردند. بر اساس روایات آن که بیش از همه به نگارش وحی موفق بود، در مرحله اوّل علی بن ابی طالب و سپس زید بن ثابت می‌باشد، چون این دو بیش از دیگران ملازم پیغمبر بودند.

علی بن ابی طالب و زید بن ثابت و «ابیّ ابن کعب» به خاطر ملازمت مداوم با پیامبر اسلام دارای مقامی برجسته در امر نگارش وحی و احاطه بر آیات قرآن بودند. نویسندگان وحی قرآن را بر استخوان کتف و پوست و چوب می‌نوشتند و نوشته‌ها را در جایی جمع می‌کردند.

پرسش:
[=Verdana]نام کاتبین وحی چیست؟ چه کسی وحی ای که در مکه نازل شده بود را می نوشت؟ آیا همه کاتبین به همه وحی دسترسی داشتند؟ پیامبر همه وحی را برای همه آنها گفته بود؟

پاسخ:
پيامبراكرم‏ (صلى الله عليه وآله وسلم) همگان را به خواندن و نوشتن وحى تشويق مى ‏فرمود. در آغاز بعثت از تمام قريش، فقط هفده نفر خواندن و نوشتن مى ‏دانستند. [1] آنان در مدينه از اين هم، كمتر بودند، [2] اما تشويق‏ هاى پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) موجب شد بيش از چهل نفر، كاتب وحى شوند. در تعداد كاتبان وحى، اختلاف است؛
ابن عساكر در تاريخ دمشق آنان را 23 نفر مى ‏داند.
ابوشامه [3] و نيز ابن عبدالبر كاتبان وحى را 25 نفر ذكر مى ‏كنند. [4]
شبر املسى تعداد آنان را چهل نفر مى ‏شمارد. [5]
حافظ عراقى نام 42 نفر كاتب وحى را به نظم در آورده است. [6]
حلبى در حواشى شفا [7] و نيز مجتهد زنجانى [8] تعداد آنان را 43 نفر نقل كرده ‏اند.
مستشرقان نيز در اين زمينه سخن گفته ‏اند؛
مثلاً: بلاشر فرانسوى مى‏ گويد: تعداد كاتبان وحى چهل نفر است. [9]

نويسندگان مكه در صدر اسلام عبارت بودند از:
خلفاى سه گانه،حضرت امام علی(علیه السلام)، شرحبيل بن حسنة، عبد اللَّه بن سعد بن أبى السّرح قرشي (م. 37 ه ق)، خالد بن سعيد بن عاص بن أميه، طلحه، زبير (م. 36 ه ق)، سعد بن أبي وقاص (م.55 ه ق)، عامر بن فهيرة (42 ه ق)، علاء بن حضرمي (م. 21 ه ق)، معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي (م402 ه. ق)، أرقم بن أبى الارقم (م. 11 ه ق)، حاطب بن عمرو، حاطب بن أبي بلتعه (م30 ه. ق)، مصعب بن عمير، عبد اللَّه بن حجش (32. ه ق)، جهم بن قيس و سالم مولى ابى حذيفة (م. 12 ه ق).

محققان درباره اولین نویسنده وحی در مکه نام «عبدالله بن سعد» و راجع به نخستین نویسنده وحی در مدینه نام «ابیّ بن کعب» را به میان می‌آوردند.
بر اساس روایات آن که بیش از همه به نگارش وحی موفق بود، در مرحله اوّل امام علی (علیه السلام)
و سپس زیدبن ثابت می‌باشد، چون این دو بیش از دیگران ملازم پیغمبر بودند.

امام علی (علیه السلام) و زیدبن ثابت و «ابیّ ابن کعب» به خاطر ملازمت مداوم با پیامبر اسلام دارای مقامی برجسته در امر نگارش وحی و احاطه بر آیات قرآن بودند. نویسندگان وحی قرآن را بر استخوان کتف و پوست و چوب می‌نوشتند و نوشته‌ها را در جایی جمع می‌کردند.

منابع:
[1]
بلاذرى، فتوح البلدان، ص 457، و عقد الفريد، ابن عبد ربه، ج 2، ص 3، و الاسلام و الحضارة العربيّة، محمد كردعلى، ص 124، بلوغ الارب، آلوسى، ج 3، ص 370.
[2] بلاذرى از قول واقدى يازده نفر را مى‏شمارد كه در ميان آنها زيد بن ثابت است؛ فتوح البلدان، ص 459.
[3] ابوشامه، ص 24.
[4] ابن عبدالبر، الاستيعاب في معرفة الاصحاب، چاپ حيدرآباد، ذيل ترجمه زيد بن ثابت.
[5] كتاب قضا، حاشيه بر منهج در فقه شافعى به نقل از كتانى، ج 1، ص 115.
[6] كتانى، التراتيب الادارية، ج 1، ص 116-117.
[7] همان، ج 1، ص 17.
[8] مجتهد زنجانى، تاريخ قرآن، ص 37.
[9] رژى بلاشر، در آستانه قرآن، ترجمه راميار، تهران، 1359 (ه ش).

موضوع قفل شده است