چه حیواناتی را می توان به عنوان عقیقه ذبح کرد؟و آیا بجای عقیقه کردن دادن پولش به فقیر کافی است؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
چه حیواناتی را می توان به عنوان عقیقه ذبح کرد؟و آیا بجای عقیقه کردن دادن پولش به فقیر کافی است؟

[=&amp] چه حیواناتی را می توان به عنوان عقیقه ذبح کرد؟و آیا بجای عقیقه کردن دادن پولش به فقیر کافی است؟[/]

[=&amp]بايد از يكى از انعام ثلاثه باشد ميش باشد يا بز و گاو و شتر و تصدق به ثمن آنها از عقيقه مجزى نمى‌باشد.

[/]
[=&amp][=&amp]پی نوشت:
تحریر الوسیله،احکام ولادت ،مساله9
[/]

[/]

برچسب: