چند همسری یا حرمسرا

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چند همسری یا حرمسرا

سلام

میخواستم بدونم اگر ‌شخصی 4 زن داشته باشد (در یک خانه) می توانند شب ها با هم یکجا بخوابند با شوهرشان؟ (در یک اتاق) 

مقلد آیت الله سیستانی 

برچسب: 

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام

میخواستم بدونم اگر ‌شخصی 4 زن داشته باشد (در یک خانه) می توانند شب ها با هم یکجا بخوابند با شوهرشان؟ (در یک اتاق) 

مقلد آیت الله سیستانی 

 

با سلام و تشکر از ارتباط شما:

مرد می تواند با رعایت شرایط  تا 4 همسر دائم داشته باشد

صرف خوابیدن مرد با همسرانش (بدون مسائل زناشویی) در یک اتاق اشکال ندارد

 

 

سلام 

قبلا این سوال را پرسیدم

چیزی که یادم هست این بود که

صرف هم اتاق بودن اشکالی ندارد.

اما آمیزش همزمان با چند زن گویا حرام بود

اما آمیزش با یک زن در حضور سایر زنان را نمیدانم حکمش چه بود.....

چون آن زمان بحث این بود که مشکل حرمت نظر به عورت زن توسط زن دیگر است؟ یا اصل آمیزش در حضور زن دیگر ایراد دارد؟

 

موضوع قفل شده است