چند نكته با اهميت براي بچه دار شدن(از كتاب شرح مراتب طهارت)

تب‌های اولیه

9 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چند نكته با اهميت براي بچه دار شدن(از كتاب شرح مراتب طهارت)

مطالب زير برگرفته از كتاب شرح مراتب طهارت جلد دوم نوشته استاد صمدي آملي ميباشد. توجه به اين نكات در امر بچه دار شدن مهم است.

- از عزيزان دختران و مادران عزيز استدعا مي شود كه از خوردن سبزي امزنا(گشنيز) و سبزي شاهي(ترتيزك) به شدت خودداري كنند .

-از خوردن آبي كه يخ در آن محلول مي شود خودداري نمايند و وقتي باردار شدند هرگز از يخ خوردن برخودار نباشند كه بچه ها را فلج ميكند و منجر به سزارين مي گردد.

-زنان باردار در طول بارداري سوره مباركه يوسف و سوره مباركه مريم را تلاوت كنند.

-اموري كه در نقل و روايات منقوله مطرح شد را جدي بگيريد وبراي بچه دار شدن حتماً مراعات كنند و اگر در غير بچه داري ، نياز به لقاح پيدا كردند مردها مي توانند نطفه را در بيرون رحم بريزند و عمل لقاح را در اوقات مناسب انجام دهند كه بهترين راه جلوگيري از بچه دار شدن مني را در بيرون رحم ريختن است نه قرص خوردن و عمل عقيم كردن مرد يا زن زيرا عقيم كردن مرد يا زن حرام است.

-از تقليل فرزند پرهيز كنيد يعني دختران جواني كه تازه ازدواج مي كنند حتماًچند تا بچه دار شوند كه تقليل نسل شيعه ظلم عظيم به پيامبر و آل پيامبر(ع) است به خصوص عزيزاني كه سيد هستند در صورت امكان بچه ها را زياد كنند كه نسل فاطمه زهرا (س) فراوان گردد و شعار را يك ظلم آشكار به اهل بيت بدانند مگر جايي كه زنان نتوانند بچه دار شوند از روي عذر جسمي يا روحي.

-از خوردن قرص و كپسول خودداري كنند و حتي المقدور تن به سزارين در حين زايمان ندهند كه به امر الهي فرزند وقتي زمان تولد آن فرا برسد درد زايمان مي گيرد و اين درد به نفع كودك و به خصوص مادر است و بركات جسمي و روحي آن فراوان است كه پي بردن به همه اسرار آن از عهده عقل بشر بيرون است.

-زنان و مرداني كه رحم يا نطفه ضعيفي دارند براي تقويت آن سبزي تره زياد بخورند و نيز پياز زياد مصرف نمايند و سبزي تره براي تقويت اعصاب كل بدن به خصوص اعصاب رحم زن بسيار مناسب است.

-بعد از هر مواقعه زن و مرد براي پاك كردن عورت خود از يك پارچه استفاده نكنند بلكه هر يك پارچه اي جداگانه مصرف نمايند كه يك پارچه موجب دشمني بين زن و مرد مي شود و شايد بسياري از اختلافات زن و شوهرها زير سر همين نكته باشد كه بدان توجه ندارند.

-بعد از مواقعه اي زن حداقل تا دو ساعت عورت خود را نشويد (و مردها هم همينطور باشند)تا رحم زن تازه بماند.

-هر مريضي و نقص خلقت كه در فرزندان پديد مي آيد از پدر و مادر است كه به قوانين طبيعت و الهي توجه ندارند و بعد مي گويند كه فلان فرزند را خدا اينگونه ناقص كرد در حالي كه نمي دانند كه همه خوبيها مال اوست و هيچ شري به او بر نميگردد و اين ما و شما هستيم كه با مراعات نكردن قوانين الهي و قوانين مجعوله در خلقت اين گرفتاريها را به بار مي آوريم سپس آن را به گردن خدا و عالم مي اندازيم در حالي كه او خودش را در خلقت انسان به ستوده است. پس شر از ماست و همه خير مال اوست و از نكو جز نكويي نايد.

-با توجه به اصل قبل كه همه خير از اوست و شر از ماست توجه به آيه مباركه امر ضروري است و مردها بايد توجه كنند كه زنان كشتزارند و خداوند اين كشاورزي را به آنها داده تا طبق قوانين و مقررات در كشت كنند و نتايج حاصل از آن را فرزندان سالم و متدين و موحد قرار دهند. همانگونه كه يك كشاورز زمين كشاورزي را بي حساب و كتاب كشت نمي كند و همه ضوابط زماني و مكاني و دهها شرايط ديگر را در نظر مي گيرد، در اين زمين زراعي يعني كارخانه رحم زن هم بايد زحمت بكشيد و در آن به قوانين طبيعي و الهي كشت كند تا فرزندان نيكو بدست آورد.

-در امور ازدواج و نكاح و لقاح بايد فرمايش معصومين (ع) را ملاك قرار دهيم زيرا كه استنباط تشريعيات از دل تكوينيات از خصائص انسان كامل و صاحبان نفوس مكتفي معصومين (ع) است لذا در روايات منقوله مي بينيد كه به چه لطايفي اشاره فرمودند كه عقل ما از فهم اسرار آن عاجز و ناتوان است مثلاً بشر از كجا مي خواست بفهمد كه اگر مردي نطفه را از عقب و پشت وارد رحم زن كند بچه لوچ مي شود يا اگر زن و مرد بعد از لقاح براي پاك كرد عورت خود از يك پارچه استفاده نمايند موجب دشمني و اختلاف بين آنها مي شود و هزاران احكام تشريعي ديگر كه از دل تكوينيات بيان نمودند كه ما را ياري فهم اسرار آنها نيست پس بايد ميزان را حرف و كلام معصوم قرار داد

در ازدواج حرف اطفاء شهوت حيواني و زناشويي كه نيست بلكه زهدان مادر عزيز كارخانه آدم سازي است و اين صنع الهي بايد به بهترين صورت پاك نگاهداشته شود.كسب پدر اگر حلال بود شير مادر هم حلال و به صورت شكّر در دهن طفل نهاده مي شود و اگر خداي ناكرده حرام بود شير مادر هم به نحو آلوده و زهر در كام فرزند ريخته مي شود . لذا جناب جابر در زيارت اربعين سيد الشهداء در خطاب به حضرت عرض مي كند كه تو از پستان پاك شير خورده اي و در دامن مادري پاك تربيت شده اي.
مني بذر و نسا حرث و تو حارث بجز تو حاصلت را كيست وارث(حضرت علامه)

شرح دفتر دل/حضرت استاد صمدي آملي/ج2/ص387

طبق فرمایشات حضرت استاد علامه در کتابها، ازدواج برای انشاء صورت انسانی است نه برای اطفاء شهوت حیوانی و لذا تمام افعال و اعمال موردِ قصدِ قبل و بعد از ازدواج باید به گونه ای باشد که بدین مقصود و غایت منتهی شود. زیرا تمامی کیفیات نفسانی و مزاجی و احوال ظاهر و باطن والدین در کیفیت مزاجی و حصول استعداد نطفه انسانی دخیلند و اشخاص مطابق همان کیفیات، دارای اخلاق و احوال گوناگون می شوند، چنان که دارای اشخاص گوناگون اند.
لذا پدر و مادر باید بسیار مراقب اعمال و نیات خود باشند که همۀ آنها در نحوة تکون صورت انسانی دخلی بسزا دارند. پس در ازدواج حرف اطفاء شهوت و زناشویی مطرح نیست بلکه زهدان مادرِ عزیز کارخانه آدم سازی است و این صنع الهی باید به بهترین صورت پاک نگاه داشته شود.
خلاصه این که خُلق و خوی والدین تمامی احوال آنان در اوقات و نیات آنها بلکه احوالِ نفس اوقات در حال انعقاد نطفه و غذای مادر در زمان حمل چون دیگر اوصاف روانی و جسمانی او همه در مزاج طفل تأثیری بسزا دارند، و حق سبحانه از مجرای وجود خودِ والدین نفخ روح می کند و روح از این مجاری رنگ می گیرد چون آب آسمان از وادیها.
در آخر مطلبی را خدمت زوجهای جوان تقدیم می داریم و آن این که اگر اعمال زناشویی ایشان ثمره ای نداد و منجر به حاملگی و تولد فرزند نشد ناامید نشوند و خود را به دست پزشکانی که با تجویز قرص و کپسول و آمپول در پی معالجه اند و ادعا می کنند با خوردن این قرصهای شیمیایی جماع نتیجه داده و زن حامله می شود نسپارند زیرا این مواد شیمیایی نه تنها کار را درست نمی کنند بلکه این صنع الهی اعنی زهدان زن را نابود می کنند و زنی را که چه بسا ممکن بود بعدها به روال عادی حامله شود، عقیم کنند. زیرا بسیاری از فرجها به گونه ای است که سالیانی پس از ازدواج و همبستری زن و مرد نتیجه داده و منجر به حاملگی می شود و حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت زکریای نبی علیه السلام دو نمونۀ خوب و کاملی برای اثبات این مدعا هستند که هر دو بزرگوار در سنین پیری صاحب فرزند شدند.

بهترین زمان تشکیل نطفه


آداب انعقاد نطفه(تطهیر قوه مولده)برگرفته از کتاب شرح مراتب طهارت حسن زاده آملی جلد 2شارح استاد صمدی آملی

در حدیثی پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرموده اند:

یا علی شب دوشنبه ملازم جماع باش که اگر فرزندی آید حافظ قرآن وراضی به قسمت خدا باشد .

اگر شب سه شنبه جماع کنی وفرزندی آید پس از شهادت به شهادتین شهادت روزی وی گردد وخداوند با مشرکان او کیفر نکند وبوی دهانش خوش باشد ورحم دل وبا سخاوت وپاک زبان از غیبت ودروغ وبتهان است

اگر شب پنج شنبه جماع کنی وفرزندی آید حاکمی از حکام گردد یا عالمی از علماء .

در روز پنج شنبه ظهر هنگامی که آفتاب در وسط آسمان است اگر جماع شود فرزند به دنیا آید تا پیر شود شیطان به او نزدیک نگردد وبا فهم باشد ودر دین ودنیا سلامت روزیش گردد.
اگردر شب جمعه با زنت جماع کنی وفرزندی آید سخنور وگویا وزبان آور شود
اگر در روز جمعه پس از عصر باشد وفرزندی آید معروف ومشهور ودانشمند گردد.

اگر شب جمعه بعد از عشاء باشد امید فرزندی می رود که از ابدال باشد ان شاءالله.
ای علی !سفارش مرا نگاهدار چنانچه من از جبرئیل نگاه داشتم"

هیچ زن و مردی به طور طبیعی عقیم نیستند مگر این که حاوی یکی از این دو نشانه باشند؛
یکی آن که زن عادت ماهانه نشود
و دیگر این که عانۀ زن و مرد بی مو باشد.
فقط در این دو صورت زن یا مرد عقیم می شوند و راهی برای بچه دار شدن آنها نمی ماند و غیر از این دو دسته، هر زن و مردی ممکن است حتی پس از گذشتن سالها از ابتدای ازدواجشان بچه دار شوند.
البته شیخ رئیس بوعلی سینا در قانون احتمال بچه دار شدن ۴ دسته را ضعیف می شمرد؛
اولین دسته افراد مست هستند که معمولاً آب پشتِ مستان کمتر بچه می آورد.
دوم پیرانی که بسیار سالخورده اند.
سوم کسانی که در جماع زیاده روی می کنند.
چهارم کسانی که ذَکَرشان بیش از حد معمولی دراز است
زیرا در این حالت، مسافت راهی که آب پشت طی می کند دورتر می شود و در این مسافت زیاد سرد می شود و از حرارت طبیعی اش کاسته می شود به طوری که تا به زهدان در می آید بیشتر بهره رسانی اش را از دست داده، از این رو اکثراً جماعِ این دسته مثمر ثمر نیست و بچه نمی آورد.
فقط باید توجه داشت که برای انعقاد نطفه و حصول فرزند باید مدتی از دخول کردن و همبستریِ با زن پرهیز نمود تا در این مدت رحم زن کاملاً تشنه نطفه مرد گردد و در وقت دخول و انزال، آن را کاملاً به خود جذب نماید. زیرا در بسیاری از مواردی که نکاح حقیقی اعنی همبستری زن و مرد نتیجه نمی دهد و منجر به حاملگی نمی شود بدین خاطر است که دخولِ زیاد و پشت سر هم صورت می گیرد.
تکرّر این عمل باعث شده که رحم گشاد شده و میل آنچنانی به قبول نطفۀ مرد نداشته باشد لذا برای نتیجه گیری از این عمل، نیکو است که مثلاً چند روز قبل از عادت ماهانۀ زن، این عمل ترک شود تا هنگامی که زن از خون پاک شود و بعد از پاک شدن بهترین وقت است برای دخول و انعقاد نطفه، تا جایی که فرزندانی که در چنین ایامی متولد می شوند نسبت به دیگر افراد از نشاط و طراوت خاصی برخوردار هستند.
و نیز توجه به این نکات در امر بچه دار شدن مهم به نظر می رسد:
۱) از عزیزان دختران و مادران عزیز استدعا می شود که از خوردن سبزی اَمزِنا (گشنیز) و سبزی شاهی (ترتیزک) به شدت خودداری کنند.
۲) از خوردن آبی که یخ در آن محلول می شود خودداری نمایند و وقتی باردار شدند هرگز از یخ خوردن برخوردار نباشند که بچه ها را فلج می کند و منجر به سزارِین می گردد.
۳) از خوردن ترشی نارنج خودداری نمایند.
۴) زنانی که سقط جنین دارند علاوه از مراعات موارد فوق از تکرر جماع با شوهر نیز پرهیز کنند و اطلاع دهند تا با دستوری خصوصی از سقط جنین جلوگیری شود.
۵) زنان باردار در طول بارداری سورة مبارکۀ یوسف و سورة مبارکۀ مریم را تلاوت کنند.
۶) اموری که در نقل و روایات منقوله مطرح شد را جدی بگیرند و برای بچه دار شدن حتماً مراعات کنند و اگر در غیر بچه داری، نیاز به لقاح پیدا کردند مردها می توانند نطفه را در بیرون رحم بریزند و عمل لقاح در اوقات نامناسب انجام دهند که بهترین راه جلوگیری از بچه دار شدن، منی را در بیرون رحم ریختن است نه قرص خوردن و عمل عقیم کردن مرد یا زن، زیرا عقیم کردن مرد یا زن حرام ی باشد.
۷) از تقلیل فرزند پرهیز کنید یعنی دختران جوانی که تازه ازدواج می کنند حتماً چند تا بچه دار شوند که تقلیل نسل شیعه ظلم عظیم به پیامبر و آل پیامبرعلیهم السلام است به خصوص عزیزانی که سید هستند در صورت امکان بچه ها را زیاد کنند که نسل فاطمۀ زهرا سلام الله علیها فراوان گردد و شعار « فرزند کمتر، آسایش بیشتر » را یک ظلم آشکار به اهل بیت علیهم السلام بدانند مگر جایی که زنان نتوانند بچه دار شوند از روی عذر جسمی یا روحی.

[=Trebuchet MS]از خوردن قرص و کپسول خودداری کنند و حتی المقدور تن به سزارین در حین زایمان ندهند که به امر الهی فرزند وقتی زمان تولد آن فرا برسد درد زایمان می گیرد و این درد به نفع کودک و به خصوص مادر است و برکات جسمی و روحی آن فراوان است که پی بردن به همه اسرار آن از عهدة عقل عادی بشر بیرون است. ۹) زنان و مردانی که رحم یا نطفۀ ضعیفی دارند برای تقویت آن سبزی تَره زیاد بخورند و نیز پیاز مصرف نمایند و سبزی تره برای تقویت اعصاب کل بدن به خصوص اعصاب رحم زن بسیار مناسب است.
۱۰) بعد از هر مواقعه زن و مرد برای پاک کردن عورت خود از یک پارچه استفاده نکنند بلکه هر یک پارچه ای جداگانه مصرف نمایند که یک پارچه موجب دشمنی بین زن و مرد می شود و شاید بسیاری از اختلافات زن و شوهرها زیر سر همین نکته باشد که بدان توجه ندارند.
۱۱) بعد از هر مواقعه ای زن حداقل تا دو ساعت عورت خود را نشوید (و مردها هم همین طور باشند) تا رحم زن تازه بماند.
۱۲) هر مریضی و نقص خلقت که در فرزندان پدید می آید از پدر و مادر است که به قوانین طبیعت و الهی توجه ندارند و بعد می گویند که فلان فرزند را خدا این گونه ناقص کرد در حالی که نمی دانند که همه خوبیها مال اوست و هیچ شرّی به او برنمی گردد و این ما و « و الخیر بیدیک و الشّرُ لیس الیک » شما هستیم که با مراعات نکردن قوانین الهی و قوانین مجعولۀ در خلقت این گرفتاریها را به بار می آوریم سپس آن را به گردن خدا و عالم می اندازیم در حالی که او خودش را در خصوص خلقت انسان به ( احسن الخالقین) ستوده است. پس شرّ از ما هست و همه خیر مال اوست و از نکو جز نکوئی ناید.
۱۳)با توجه به اصل قبل که همه خیر از اوست و شرّ از ماست توجه به آیۀ مبارکۀ ( نِساؤُکُم حرْثٌ لَکُم) اَمر ضروری است و مردها باید توجه کنند که زنان کشتزارند و خداوند این زمین کشاورزی را به آنها داده تا طبق قوانین و مقررات در آن کِشت کنند و نتایج حاصل از آن را فرزندان سالم و متدین و موحد قرار دهند. همان گونه که یک کشاورز زمین کشاورزی را بی حساب و کتاب کِشت نمی کند و همه ضوابط زمانی و مکانی و دهها شرایط دیگر را در نظر می گیرد، در این زمین زراعی یعنی کارخانه رحم زن هم باید زحمت بکشد و در آن به قوانین طبیعی و الهی کِشت کند تا فرزندان نیکو بدست آورد.
۱۴) در امور ازدواج و نکاح و لقاح باید فرمایش معصومین علیهم السلام را ملاک قرار دهیم زیرا که استنباط تشریعیات از دل تکوینیات از خصائص انسان کامل و صاحبان نفوس مکتفی معصومین علیهم السلام است لذا در روایات منقوله می بینید که به چه لطایفی اشاره فرمودند که عقل ما از فهم اسرار آن عاجز و ناتوان است مثلاً بشر از کجا می خواست بفهمد که اگر مردی نطفه را از عقب و پشت وارد رحم زن کند بچه لوچ می شود. یا اگر زن و مرد بعد از لقاح برای پاک کرد عورت خود از یک پارچه استفاده نمایند موجب دشمنی و اختلاف بین آنها می شود و هزاران احکام تشریعی دیگر که از دل تکوینیات بیان نمودند که ما را یارای فهم اسرار آنها نیست پس باید میزان را حرف و کلام معصوم قرار داد.
۱۵) از همه مردها و زنها استدعا می شود که به قانون طبیعت تن در دهند و اینقدر با صنعت از طبیعت فاصله نگیرند زیرا صنعت از فهم قاصر بشری سرچشمه می گیرد ولی طبیعت از علم ذاتی غیبی و احدی ذات لم یزلی برمی خیزد لذا به تعبیر مولی و سرورم حضرت علامه عصر و معلّم دوران حسن زداه آملی روحی فداه به طبیعیات و قوانین الهی رو آورید و بِدان تن در بدهید، همه این نقائص رفع می شود. حقاً که چنین است و پدر و مادرها با فاصله گرفتن از طبیعیات این همه گرفتاریها را پدید آوردند و آنگاه به گردن خدا می اندازند مثلاً بچه را با بدی خود لوچ بار می آورند بعد می گویند خدا کرده است در حالی که فرق بین ایجاد و اِسناد را نمی دانند و نیز نمی دانند که خدای احسن الخالقین و خدایِ خیرِ محض هرگز شرّ نمی دهد و نباید با دست خود شرّ درست کرد.
۱۶) از روحانیون عزیز که مبلغین دین مردمند استدعا می شود که در امور غذایی و طب و ازدواج و امور علمی و روایی آن درست بررسی نمایند و در منابر آنها را برای مردم بیان کنند که مساجد و حسینیه ها کلاس اکابر است و در این کلاسها مردم باید خوب ساخته شوند و بسیاری از گرفتاریهای مردم بر اساس ندانستن آنها است و این هم زیر سر منبری های حرف نشنیده خوب تحصیل نکرده است که به صرف چند جمله موعظه اکتفا می کنند در حالی که منبرها باید از لطایف علمی و دقایق دینی برخوردار باشد.

برای استفاده از متن کامل و دقیق تر می توانید کتاب شرح مراتب طهارت جلد 2 را از آدرس زیر دریافت نمایید.
جلد2:
http://s1.picofile.com/file/6326894364/taharat02.rar.html
[=Trebuchet MS]جلد1: http://s1.picofile.com/file/6326891346/taharat01.rar.html

[=Trebuchet MS]

بعد وارد بحث نزدیکی زن و مرد میشه می فرمایند:ای علی

۱-هنگام جماع سخن مگو مبادا که فرزند گنگ و لال گردد

۲-و به اورت زن هنگام جماع نگاه نکن که باعث نابینایی فرزند گردد

۳-با شهوت زن دیگری در خاطرت با زنت جماع نکن که فرزندت مخنث(خنثی)در آید

۴-وایستاده جماع نکن که از کار خران است و اگر فرزندی آید در فراش ، کمیز میزنده (یعنی دچار شب ادراری شود)شود

۵-اول و میانه و آخر ماه مجامعت نکن که دیوانگی و خوره و گیجی به سوی فرزند شتابد(که معمولا بچه ها دچار بیماری صرع می شوند)(بچه های نیمه اول ماه به اصطلاح خنگ می شوند و بچه های نیمه دوم ماه عجیب کاری و زرنگ و باهوشند)

۶-بعد از ظهر جماع نکن که اگر فرزندی آید لوچ و دوبین گردد و شیطان به لوچ بودن انسان شاد است

۷-کسی که با همسر خود در بستر جنب است قرآن بخواند می ترسم آتشی از آسمان فرود آید و هر دو را بسوزاند

۸-جماع مکن مگر اینکه خودت دستمالی داشته باشی و زنت نیز پارچه ای دیگر(که اگر یک پارچه باشد شما را به جدایی و طلاق کشد)

۹-در شب عید فطر جماع نکن که اگر فرزندی آید شرور گردد

۱۰-در شب عید قربان جماع نکن که فرزند شش انگشت یا چهار انگشت گردد

۱۱-زیر درخت بار دار جماع نکن که فرزند جلاد و آدم کش و کدخدا آید

۱۲-در مقابل آفتاب جماع نکن مگر آنکه هر دو با روپوش باشند که فرزند دائما در سختی و فقر باشد تا بمیرد

۱۳-میان اذان و اقامه جماع نکن که اگر فرزندی آید خونخوار گردد

۱۴-اگر زنت بار دار شد بی وضو با آن جماع نکن که فرزند کوردل و بخیل آید

۱۵-در نیمه شعبان جماع نکن که فرزند شوم و با خال چهره آید

۱۶-در آخر ماه(دو روز مانده به آخر ماه)جماع نکن که فرزند کمک کننده ظالم آید و جمعی از مردم بدست او هلاک شوند

۱۷-برسر پشت بامها جماع نکن که فرزند منافق ریاکار و بدعت گذار در آید

۱۸-چون قصد سفر داری در شب آن جماع نکن که فرزند ولخرج آید

۱۹-چون در سفر رفتی سه شب جماع نکن که فرزند کمک کننده ظالم و ستمگر بر علیه تو شود

۲۰-در ساعت اول شب با زنت جمع نکن که اگر فرزندی آید بسا باشد که جادوگر و دنیا طلب در آید

سپس فرمودند:


۱-ای علی شب دوشنبه جماع داشته باش که اگر فرزندی آید حافظ قرآن و رازی به قسمت خدا باشد

۲-اگر شب سه شنبه جماع کنی و فرزندی آید بعد از گفتن شهادتین با آنان گردد و خداوند او را با مشرکان کیفر نکند و بوی دهانش خوش باشد و با رحم دل و باسخاوت وپاک زبان از غیبت و دروغ و بهتان باشد

۳-اگر شب پنجشنبه جماع کنی و فرزندی آید حاکمی از حکام گردد یا عالمی از علما

۴-در پنج شنبه ظهر هنگامیکه آفتاب در وسط آسمان قرار دارد جماع شود اگر فرزندی آید تا پیر شود شیطان به او نزدیک نگردد و با فهم باشد و در دین و دنیا سلامت روزیش گردد

۵-در شب جمعه اگر با زنت جماع کنی و موجب فرزندی گردد سخنور و گویا و زبان آور می شود،اگر روز جمعه باشد و بعد از عصر فرزندی آید معروف و مشهور و دانشمند گردد و اگر شب جمعه بعد از نماز عشاء باشد امید فرزندی می رود که از ابدال باشد(ابدال:کسانی که به مقامی می رسند که در آن واحد هرچقدر که اراده کنند از خودشان بدن انشاء می کنند)

ودر پاین فرمودنند:ای علی سفارش مرا نگاه دار چنان که من از جبرییل نگاه داشتم

واینان تعیین سرنوشت میکنند و تفاوتها را بوجود می آورند

[=Trebuchet MS]ای علی! در هنگام جماع سخن مگو به عورت زن (در حین جماع )نگاه نکن
با با شهوت زن دیگری در خاطرت با زنت جماع مکن
ایستاده با زنت جماع مکن که از کار خران است واگر فرزندی آید در فراش کمیز میزنده(یعنی دچار شب ادراری)شود
کسی که با زن خود در بستر جنب است قرآن نخواند
جماع مکن جز آن که خودت دستمالی داشته باشی وزنت نیز پارچه ایی دیگر که با یک پارچه خودرا پاک مکنید
زیر درخت باردارجماع مکن
.در مقابل آفتاب ونور جماع مکن مگر آن که هر دو با روپوش باشند.
میان اذان واقامه جماع مکن
.اگر زنت باردار شد بی وضو با او جماع مکن
.در نیمه شعبان جماع مکن
دو روز به آخر ماه مانده با زنت جماع مکن
بر سر پشت بامها جماع مکن

چون سفر داری در شب آن جماع مکن
.چون در سفر رفتی تا سه شب جماع مکن

.در ساعت اول شب با زنت جماع مکن
ماه در محاق نباشد .وبا شکم سیر جماع نشود.


دریافت سخرانی استاد صمدی آملی در مورد نکاح: http://azha.blogfa.com/post-105.aspx[=Trebuchet MS]

[=trebuchet ms]آداب نکاح ( عمل زناشویی)

[=trebuchet ms]بدان که جماع کردن در فرج زن در وقتی که حائض باشد یا با خون نفاس باشد حرام است
مکروه است جماع میان طلوع صبح تا طلوع آفتاب واز وقت فرورفتن آفتاب تا برطرف شدن سرخی طرف مغرب.
جماع کردن از پهلو باد لقوه می آورد
جماع در حمام موجب نزول آب سیاه چشم می شود.
بول کن بعد از جماع ولو یک قطره.
اگر در حالت جماع زن بالا قرارگیرد بسیار بد است زیرا ممکن است ذکر ومثانه از فشار فواره کردن آب شهوت زخمی شوند ودور نیست که چیزی از طرف آلت زن به آلت مرد راه یابد .
کسی که نیاز به مستراح رفتن دارد وباید خود را از شر ادرار ومدفوع رهایی دهد نباید قبل از تخلیه جماع کند.
در حال خسته شدن از ورزش با هر حرکتی خسته کننده جماع خوب نیست.
درحالی که انسان با واکنش روانی وبرو است مثلا ناراحت ویا عصبانی است جماع کردن خوب نیست .
انزالی که از ناحیه ی به زن چسبیدن یا بر پوست زن مالیدن حاصل آید نیز بی ضرر نیست.
جماع خوب واصولی آن است که آرزوی جماع به نهایت برسد یعنی زن ومرد زمانی جماع کنند که این میل در ایشان زیاد شده باشد نه اینکه از نگاه کردن به زن یا فکر وخیال جماع خارش وسوزشی در آلت تناسلی مرد ایجاد شده واورا به جماع برانگیزاند بلکه باید به گونه ای باشد که زیاد جمع شدن آب پشت بر انسان فشار آورد ه واورا به جماع کردن وادار کند.
شیخ رئیس بوعلی سینا در قانون می فرماید اگر کسی با شکم سیر وپر از غذا می خواهد جماع کند
حداقل قبل از جماع مدتی حرکت کند که خوراک تا اندازه ای در معده جای گیر شود وبه حالت شناور در نیاید بعد از جماع کردن هم تا می تواند زود بخوابد وزیاد بخوابد.
همچنین کسی که گرسنه است ومعده اش خالی از خوراک است جماع نکند که جماع به
حالت گرسنگی بیشتر از جماع با شکم سیری زیان دارد زیرا جماع کردن با شکم گرسنه موجب از بین
رفتن گرمای طبیعی بدن وگداختگی در تن وسبب دق می شود .
افضل اوقات جماع زمانی است که شخص هضم اول ودوم را پشت سر گذاشته ودر اثنای هضم سوم است و
آن هنگامی است که غذا در معده هضم شده ودارد از معده سرازیر می شود که حدود سه یا چهار ساعت
بعد از تناول غذا می باشد.
همچنین جماع کردن پس از اسهال وقی نمودن ضرر دارد وباید از آن اجتناب کرد.
کسی که بدنش بسیار بسیار گرم است یا زیاد احساس سرما می کند نباید جماع کند.
به طور کلی بهترین وقت جماع آن است که شخص به تجربه درمی یابد که در چه فاصله ای از زمان
اگر جماع داشته باشد احساس سبکی واستراحت می کند و هوسش جمع تر می شود آن مدت را به ذهن
بسپارد وانجام جماع را بر حسب تجربه ی بدست آمده تنظیم کند
چرا که افراط در جماع باعث بیماریهای بسیاری چون ضعف دماغ وعصب ورعشه وتشنج وضعف قلب وضعف بصر وضعف معده می گردد.
جناب رسول الله (ص) می فرماید کراهت دارد این که مرد با زنش بیامیزد در حالی که قبل از آمیزش
محتلم بوده باشد تا این که غسل کند از احتلامش پس اگر بدون غسل آمیخت وبچه ای مجنون برای او آمد
جز خود شخص دیگری را ملامت نکند.
در روایت است که همبستر نشدن با همسر بیش از چهار ۴روز کراهت دارد وبیش از ۴ماه گناه محسوب می شود وطرفین باید استغفار نمایند.
از آنجا که مبداء وسرچشمه بیشتر اختلافات زن ومرد در منزل ارضاء نشدن کامل یکی از طرفین ویا هردو طرف است لذا زن ومرد باید سعی نمایند همواره بر تمایلات جنسی یکدیگرپاسخ مثبت داده وبر یکدیگر پشت نکنند .در روایات کثرت جماع مستحب شمرده شده شده واین عمل موجب محبت والفت بیشتر بین زن ومرد می شود اما در عین حال باید توجه نمود که کثرت این عمل نباید به اندازهایی برسد که موجب ضعف قوای طرفین ویا عدم امتیاز ایشان از حیواناتی که صورت ملکه ی شهوت هستند گردد حیواناتی چون خروس که صورت ملکه ی شهوت وشهوترانی می باشند.


[=Trebuchet MS]سه کتاب بسیار مفید برای آدام زناشویی با حجم کم[=Trebuchet MS]
http://s1.picofile.com/file/6643917502/adabe_zanashooyi.zip.html
http://s1.picofile.com/file/6643911466/mezaj_va_ezdevaj.zip.html
http://s1.picofile.com/file/6643932592/GolbargeSalamat.zip.html


وضو در دوران بارداری


شریعت مطهره به دنبال این است که از انسان دفع امراض روحی کند و نگذارد جان او مریض شود و لذا از همان ابتدای پدید آمدن نطفه برای پدر و مادر دستورالعمل صادر می کند که اگر می خواهید بچه دار شوید نباید در فلان شب مجامعت نمائید و یا اینکه فرموده در آن حال نباید رو به قبله باشید، و نیز باید در حال سیری و یا گرسنگی شدید باشید و دهها دستورالعمل دیگر که در این بخش عنوان شده است. اگر هر کدام از این دستورات مراعات نشود در آینده در روحیه فرزند تأثیر منفی می گذارد و برای اومشکلاتی پدید می آورد.
مادر عزیز! در مدت نه ماه حمل، زهدان تو امانتدار نظام عالم است. رحم تو عرش خدا و لوح محفوظ حق می گردد. به تعبیر حضرت آقا خدای عالم سراسر عالم را مشک زنی می کند و نطفه ای را به عنوان عصاره و زبدة نظام آفرینش به دست می آورد و آن را به مادر عزیز می سپارد. بدین گونه جایگاه مادر در نظام هستی روشن می شود که خداوند، عالَمِ خلق شده را خلاصه می کند و تحویل زن می دهد و به او می گوید که از این خلاصه، انسان بساز.
پس ای مادر! تو نیز بیا و در طی نه ماه حاملگی با وضو باش و ذکر خدا بگو و غیبت نکن و خود را به دروغ گفتن عادت مده، تا نهال درخت وجودی جان تو و همسرت، فاسد به بار ننشیند و فرزند سالم به دنیا آوری.

شکی نیست که فکر و نیت اعمال صالح و ثواب در هنگام انعقاد نطفه اثر مثبت و معنوی در روحیه و اینده فرزندان دارد.

افکار الوده به گناه اثار سو ء و منفی از خود بجای میگذارد.

مادران باید در زمان بارداری و هنگام شیر دادن کودکان باطهارت باشند.

هم مادران وهم پدران از نگاه به نامحرم بپرهیزند که زمینه شقاوت را در فرزندان پدید میاورند.

برای داشتن فرزندان پاک و سالم به هنگام انعقاد نطفه با صمیمیت و با نشاط باشید و زبان از ذکر خدا فرو نبندید.:Hedye:

موضوع قفل شده است