چله گرفتن یا نگرفتن؟!

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چله گرفتن یا نگرفتن؟!
با سلام استاد بزرگ عرفان ناب حکمت تشیع آیة الله علوی فرمودند که ورود به چله ی گروهی خوب نیست حتی اگر ذکر وادعیه و اعمال خوبی را درآن گنجانده باشند وقتی چله گروهی گرفته می شود چله دهنده می تواند با ارواح چله گیرنده ها ارتباط برقرار کند  وآنچه که مد نظرش هست را در روح آنها القا نمایند وما در زمانی بسر می بریم که حضرت أقا از دشمنی اجنه وانسانها هردو باهم برای تاخیر در امرظهور وشکست ما خبر دادند حتی اگر در ظاهردعا برای ظهور باشد لطفا خودتون چله فردی بگیر ید مگر چله دهندگان از طرف مقام عظمای  ولایت ویا یاران صدیق ایشان  باشند.
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: جناب استاد 
رسانه said in چله گرفتن یا نگرفتن؟!
با سلام استاد بزرگ عرفان ناب حکمت تشیع آیة الله علوی فرمودند که ورود به چله ی گروهی خوب نیست حتی اگر ذکر وادعیه و اعمال خوبی را درآن گنجانده باشند وقتی چله گروهی گرفته می شود چله دهنده می تواند با ارواح چله گیرنده ها ارتباط برقرار کند  وآنچه که مد نظرش هست را در روح آنها القا نمایند وما در زمانی بسر می بریم که حضرت أقا از دشمنی اجنه وانسانها هردو باهم برای تاخیر در امرظهور وشکست ما خبر دادند حتی اگر در ظاهردعا برای ظهور باشد لطفا خودتون چله فردی بگیر ید مگر چله دهندگان از طرف مقام عظمای  ولایت ویا یاران صدیق ایشان  باشند.
سلام علیکم و رحمة الله استادی که نام بردید نمی شناسم. اما کلامی که گفته اند از هر کسی نباید دستور العمل گرفت درست است منتها اینکه چله دهنده با روح چله گیرنده ارتباط برقرار می کند می تواند به معنای تاثیر گزاری کسی باشد که دستور العمل می دهد ، اگر بدین معنا باشد درست است لذا نباید از هر کسی دستور العمل ولو قرآنی یا روایی گرفت. اگر هم دقیقا به معنای ارتباط باشد باید عرض کنم هر دستور العمل دهنده ای شأنیت اینگونه ارتباط را ندارد و هر کسی نمی تواند چنین ارتباطی برقرار کند.
2⃣در سایت استاد آیت‌الله علوی جستجو شد اما نه تنها اینکه متن شبهه فوق الذکر یافت نگردید بلکه نظر استاد علوی تاکید بر انجام چله گروهی است: "چله های گروهی برای این است که انسان آرام آرام عادت کند، برنامه داشته باشد و اراده اش تقویت شود تا به مرور بتواند وارد چله های خاص شود. در چله های گروهی اگر شخص یک قسمت هایی را ناقص انجام دهد نباید ناراحت شود چون گروه آن را جبران می کند. خود همان کسی که به گروه چله داده است، وقتی خودش هم چله را می گیرد جبران می کند. آن ارکانی که در چله مطرح است مثل معاقبه و غیره در چله های گروهی مطرح نیست. در چله های سنگین برای مثال اگر شخص ۳۹ روز یک عملی را انجام دهد بعد خراب شود، باز باید از اول انجام دهد اما چله های گروهی آسان است و آن ارکان را ندارد. منظور از چله های گروهی این است که تعدادی افراد جمع شوند و با هم چله بگیرند؛ مثلا روزی دو صفحه قرآن بخوانند و ثوابش را به اعضای گروه هدیه دهند. پس اگر یک روز هم شخص نخواند و عقب بماند ایرادی ندارد چون برخی دیگر از اعضای گروه خوانده اند و آن شخص در ثوابش شریک است" http://elmodin.com/fa/جلسه-عمومی-۳۰-بهمن-۹۷-جلسه-۳۳۷/ ضمنا متن کامل شبهه و پاسخ آن در لینک زیر موجود است: http://pasokhgooyan.blogfa.com/post/1716 https://t.me/pasokhgoyan/12678  
جمع بندی   سوال: با سلام استاد بزرگ عرفان ناب حکمت تشیع آیة الله علوی فرمودند که ورود به چله ی گروهی خوب نیست حتی اگر ذکر وادعیه و اعمال خوبی را درآن گنجانده باشند وقتی چله گروهی گرفته می شود چله دهنده می تواند با ارواح چله گیرنده ها ارتباط برقرار کند  وآنچه که مد نظرش هست را در روح آنها القا نمایند وما در زمانی بسر می بریم که حضرت أقا از دشمنی اجنه وانسانها هردو باهم برای تاخیر در امرظهور وشکست ما خبر دادند حتی اگر در ظاهردعا برای ظهور باشد لطفا خودتون چله فردی بگیر ید مگر چله دهندگان از طرف مقام عظمای  ولایت ویا یاران صدیق ایشان  باشند.   پاسخ: سلام علیکم و رحمة الله استادی که نام بردید نمی شناسم. اما کلامی که گفته اند از هر کسی نباید دستور العمل گرفت درست است منتها اینکه چله دهنده با روح چله گیرنده ارتباط برقرار می کند می تواند به معنای تاثیر گزاری کسی باشد که دستور العمل می دهد ، اگر بدین معنا باشد درست است لذا نباید از هر کسی دستور العمل ولو قرآنی یا روایی گرفت. اگر هم دقیقا به معنای ارتباط باشد باید عرض کنم هر دستور العمل دهنده ای شأنیت اینگونه ارتباط را ندارد و هر کسی نمی تواند چنین ارتباطی برقرار کند.