چرا نباید از قوانین

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چرا نباید از قوانین

یکی از استدلال های موافقان حجاب اجباری این است که چون حکومت اسلامی است پس باید قوانین اسلامی اجرا شود و همه اعضای جامعه باید از آن پیروی کنند.این استدلال در ظاهر درست بنظر می آید ولی در باطن نه.
اولا باید قانون را تعریف کرد و بعد حدود و وظیفه آن و اینکه یک امر چگونه قانونی می شود.
بسیاری از بنیادگرا ها این استدلال را می کنند که مردم چنین حکومتی می خواستند و همیشه پز همه پرسی سال 58 را می زنند.
اولا همه پرسی در شرایطی برگزار شد که هنوز قانون اساسی تعیین نشده بود.
دوما تعریفی از جمهوری اسلامی ارایه نشده بود.
سوما انتخابی غیر از جمهوری اسلامی نبود.
رای دادن در آن زمان مانند امضای یک چک سفید بود.و البته کلاه بزرگی هم برسر ملت رفت.
آیا باید از هر قانونی پیروی کرد
اگر ما در یک جامعه غیر اسلامی زندگی کنیم باید از قوانین آن پیروی کنیم
آیا سیاه پوستان دربند رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی باید از قوانین نژاد پرستانه پیروی می کردند.اگر پیروی می کردند که رژیم آپارتاید سرنگون نمی شد.
با این استدلال بنیادگرا ها خودشان هم باید از قوانین دوران پهلوی پیروی می کردند.
خود ایران هم عضو سازمان ملل هست و باید از قوانین آن پیروی کند.البته ایران در دوره ی پهلوی عضو سازمان ملل شد اگر نمی شد فکر نمی کنم در دوره ی جمهوری اسلامی ایران اصلا عضو می شد.در حال حاضر عربستان منشور حقوق بشر سازمان ملل را قبول ندارد.چون آن را ضد احکام اسلام می داند که واقعا هم است.
بسیاری از قوانین اسلامی در عصر حاظر غیر قابل اجرا هستند.مانند سنگسار،قتل مرتدین و کفار

برچسب: 

alcatraz;205860 نوشت:
یکی از استدلال های موافقان حجاب اجباری این است که چون حکومت اسلامی است پس باید قوانین اسلامی اجرا شود و همه اعضای جامعه باید از آن پیروی کنند.این استدلال در ظاهر درست بنظر می آید ولی در باطن نه.
اولا باید قانون را تعریف کرد و بعد حدود و وظیفه آن و اینکه یک امر چگونه قانونی می شود.
بسیاری از بنیادگرا ها این استدلال را می کنند که مردم چنین حکومتی می خواستند و همیشه پز همه پرسی سال 58 را می زنند.
اولا همه پرسی در شرایطی برگزار شد که هنوز قانون اساسی تعیین نشده بود.
دوما تعریفی از جمهوری اسلامی ارایه نشده بود.
سوما انتخابی غیر از جمهوری اسلامی نبود.
رای دادن در آن زمان مانند امضای یک چک سفید بود.و البته کلاه بزرگی هم برسر ملت رفت.
آیا باید از هر قانونی پیروی کرد
اگر ما در یک جامعه غیر اسلامی زندگی کنیم باید از قوانین آن پیروی کنیم
آیا سیاه پوستان دربند رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی باید از قوانین نژاد پرستانه پیروی می کردند.اگر پیروی می کردند که رژیم آپارتاید سرنگون نمی شد.
با این استدلال بنیادگرا ها خودشان هم باید از قوانین دوران پهلوی پیروی می کردند.
خود ایران هم عضو سازمان ملل هست و باید از قوانین آن پیروی کند.البته ایران در دوره ی پهلوی عضو سازمان ملل شد اگر نمی شد فکر نمی کنم در دوره ی جمهوری اسلامی ایران اصلا عضو می شد.در حال حاضر عربستان منشور حقوق بشر سازمان ملل را قبول ندارد.چون آن را ضد احکام اسلام می داند که واقعا هم است.
بسیاری از قوانین اسلامی در عصر حاظر غیر قابل اجرا هستند.مانند سنگسار،قتل مرتدین و کفار

:spam::spam::spam:

alcatraz;205860 نوشت:
دوما تعریفی از جمهوری اسلامی ارایه نشده بود. سوما انتخابی غیر از جمهوری اسلامی نبود. رای دادن در آن زمان مانند امضای یک چک سفید بود.و البته کلاه بزرگی هم برسر ملت رفت.

بسم الله

یه ذره اطلاعات تاریخیتون رو بیشتر کنید!!!

alcatraz;205860 نوشت:
اولا همه پرسی در شرایطی برگزار شد که هنوز قانون اساسی تعیین نشده بود.

سلام

پس شما را دعوت می کنیم به مطالعه به رای گذاشتن قانون اساسی
و همچنین رای مردم به خبرگان

alcatraz;205860 نوشت:
دوما تعریفی از جمهوری اسلامی ارایه نشده بود.

خود کلمه نشان گر معنا ای ان
و رهبر ان و افراد حامی ان هویدا تر!!

و ندای
الله اکبر مردم هم شنیدنی تر

جای ابهامی نبود

alcatraz;205860 نوشت:
سوما انتخابی غیر از جمهوری اسلامی نبود.

انتخاب در مورد آری بودن یا خیر بودن بود

نه انتخاب بین دو نوع حکومت

alcatraz;205860 نوشت:
رای دادن در آن زمان مانند امضای یک چک سفید بود.و البته کلاه بزرگی هم برسر ملت رفت.

بر ملتی که خودشان را حق می پندارند

به خیالشان کلاه بر سرشان رفته است

alcatraz;205860 نوشت:
آیا باید از هر قانونی پیروی کرد

بستگی دارد
alcatraz;205860 نوشت:
گر ما در یک جامعه غیر اسلامی زندگی کنیم باید از قوانین آن پیروی کنیم

اگر این سوال است
که باز هم بستگی دارد
alcatraz;205860 نوشت:
خود ایران هم عضو سازمان ملل هست و باید از قوانین آن پیروی کند.البته ایران در دوره ی پهلوی عضو سازمان ملل شد اگر نمی شد فکر نمی کنم در دوره ی جمهوری اسلامی ایران اصلا عضو می شد.در حال حاضر عربستان

با فکر کردن و نمی کنم کار درست نمی شود

و البته هویدا است که اگر موافق نبود خارج می شد!
و البته به قوانینش احترام نمی گذاشت

alcatraz;205860 نوشت:
منشور حقوق بشر سازمان ملل را قبول ندارد.چون آن را ضد احکام اسلام می داند که واقعا هم است.

ما کاری به عربستان نداریم

ایشان بیاییند در مورد مسائل مهمتر سخن بگویند و بعد:Gol:

[SPOILER]راستی می شود بگویید از کجا می گویید عربستان منشور را قبول ندارد؟[/SPOILER]

alcatraz;205860 نوشت:
بسیاری از قوانین اسلامی در عصر حاظر غیر قابل اجرا هستند.مانند سنگسار،قتل مرتدین و کفار

به وقت اجرا برسد مشخص خواهد شد ان شاء الله:Gol:

موضوع قفل شده است