چرا ضمیر در این آیه اینگونه آمده است؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چرا ضمیر در این آیه اینگونه آمده است؟

در اهی 91 نمل چنین آمده است: إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذي حَرَّمَها وَ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمينَ (91نمل) من مأمورم كه تنها پروردگار اين شهر را كه آن را مقدّس شمرده و هر چيزى از آنِ اوست پرستش كنم، و مأمورم كه از مسلمانان باشم،
چرا برای کلمه هذه البلده که مونث است کلمه الذی که به بلده بر می گردد آمده که مذکر است ؟ چرا التی نیامده است؟

هوريا شاهويي;128423 نوشت:
در اهی 91 نمل چنین آمده است: إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذي حَرَّمَها وَ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمينَ (91نمل) من مأمورم كه تنها پروردگار اين شهر را كه آن را مقدّس شمرده و هر چيزى از آنِ اوست پرستش كنم، و مأمورم كه از مسلمانان باشم، چرا برای کلمه هذه البلده که مونث است کلمه الذی که به بلده بر می گردد آمده که مذکر است ؟ چرا التی نیامده است؟

سلام
الذی حرمها بعنوان جمله وصفیه ، صفت رب است نه هذه البلده
موفق باشید

الذی اسم موصول ودر محل نصب وصفت برای رب است.یعنی الذی برای رب بوده واوراتوصیف میکند ورب مذکر است واین باتوجه به فعل حرم که مذکر است وبعد ازآن آمده واضح است.

موضوع قفل شده است