چرا رهن كامل منزل حرام است؟-------سوال فقهي

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چرا رهن كامل منزل حرام است؟-------سوال فقهي

چرا رهن كامل منزل حرام است؟(آيت الله خامنه اي)

محمد;24015 نوشت:
چرا رهن كامل منزل حرام است؟(آيت الله خامنه اي)

رهن كامل يعني قرض دادن پول در مقابل، از منفعت خانه استفاده كنيد وخود پول چون قرض است به صاحبش بر گردانده شود واين همان رباي قرضي است وحرام است

يعني در مقابل پول پرداخت شده هم خود پول را بگيريد وهم يك چيز اضافه تر ولو اينكه ان چيز اضافه منفعت باشد.

تحرير امام ج/1 موضوع قرض م/9 كه مطابق با نظر مشهور مراجع از جمله رهبري است

موضوع قفل شده است