جمع بندی پیش بینی در قرآن

تب‌های اولیه

10 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
پیش بینی در قرآن

گفته میشود در قران تمامی وقایع آینده با زبان اعداد و حروف ابجد ذکر شده، این مطلب تا چه حد درست است؟ راه دریافت آن به چه صورت است؟ چه وقایعی از آینده ذکر شده که اتفاق افتاده؟ وقایعی که هنوز اتفاق نیافتاده کدامند؟ اگر چنین است چرا بصورت ساده و روان وقایع آینده ذکر نشده و بیشتر حالت رمز دارد؟ و آیا تمام قران این خصوصیت را دارد یا خیر؟ و امکان سواستفاده از این پیش گویی ها وجود دارد یا خیر؟ آیا موردی بوده که آنطور که قران گفته واقع نشده؟
با تشکر

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد میقات

[="Tahoma"]با سلام و درود

خیر، چنین مطلبی ادعایی است و ثابت نشده است، از طرفی شیوه معصومین (علیهم السلام) در مراجعه و برداشت از قرآن، اصلا چنین نبوده و توصیه ای هم در این زمینه نشده است.
لذا نمی توان آن را روشی مورد تایید، برای برداشت از قرآن دانست.

البته ممکن است کسی با استفاده از حروف ابجد و ... بتواند برداشتی از قرآن داشته باشد، ولی هر نسبت دادنی به شارع مقدس و خداوند، به دلیل و مدرک نیازمند است و بدون پشتوانه عقلی و نقلی نمی توان آن را به قرآن و خداوند نسبت داد. بله می توان در حد احتمال مطرح کرد.

در قرآن، بطور موردی پیشگویی هایی شده که هیچ مورد تخلفی هم نداشته است.

در تاپیک ذیل به برخی پیشگویی ها و خبرهای غیبی قرآن اشاره شده که مطالعه اش مفید است:

پیشگویی های قرآن

میقات;903677 نوشت:
با سلام و درود

خیر، چنین مطلبی ادعایی است و ثابت نشده است، از طرفی شیوه معصومین (علیهم السلام) در مراجعه و برداشت از قرآن، اصلا چنین نبوده و توصیه ای هم در این زمینه نشده است.
لذا نمی توان آن را روشی مورد تایید، برای برداشت از قرآن دانست.

البته ممکن است کسی با استفاده از حروف ابجد و ... بتواند برداشتی از قرآن داشته باشد، ولی هر نسبت دادنی به شارع مقدس و خداوند، به دلیل و مدرک نیازمند است و بدون پشتوانه عقلی و نقلی نمی توان آن را به قرآن و خداوند نسبت داد. بله می توان در حد احتمال مطرح کرد.

در قرآن، بطور موردی پیشگویی هایی شده که هیچ مورد تخلفی هم نداشته است.

در تاپیک ذیل به برخی پیشگویی ها و خبرهای غیبی قرآن اشاره شده که مطالعه اش مفید است:

پیشگویی های قرآن

در خود قران ذکر شده که هیچکس نمی تواند حتی آیه ای مثل قران بیاورد و درین مورد حتی همگان را به نوعی رقابت فرا خوانده که اگر میتوانید مثل آنرا بیاورید با توجه به پاسخی که فرمودید پس در قران چه خصوصیت دیگری هست که دیگران حتی نمی توانند یک جمله کوتاه مانند آن بیاورند در دنیای ادبیات نویسندگان و شعرای بسیاری وجود داشته اند که آنها هم برای خود منحصر بفرد بودند و کسی نتوانسته مانند آنان بگوید و به همین دلیل شهرت جهانی پیدا کرده اند در ایران خودمان که شعرای بسیار بوده اند در جهان هم میتوان ب شکسپیر اشاره کرد راستش وقتی نگاهی اجمالی به آیات قران و معانی آن میکنم متوجه علت منحصر بفرد بودن آن نمیشوم دقیقا" چه خصوصیتی در این آیات هست که مدعی شده حتی نمی توانند یک جمله خیلی کوتاه مانند آن بیاورند در واقع چه خصوصیتی در آنست که در هیچ نوشته بشری دیگر نیست؟ بیشترین چیزی که من با خواندنش متوجه شدم بعنوان یک تفاوت این بوده که نوعی عظمت در آنست که مو را به بدن راست میکند آیا تفاوتش فقط همین است یا دلایل دیگری دارد با پاسخ شما متوجه شدم که در آن رمز و رازی نیست آیا هیچ چیز دیگر که موجب شگفتی بسیار انسان شود در کلمات و جملات آن نهفته نیست یا مواردی هست البته همانطور که عرض کردم مواردی که باعث شگفتی بسیار شود نه آنکه تا حدودی عجیب باشد لطفا مهمترین دلایل بی همتایی این کتاب را واضح و روشن با ذکر نمونه بفرمایید. سوال دیگر اینست که از یک روحانی شنیدم که میگفت قران یک موجود زنده است و در قیامت به شکل یک انسان میاید و در جلوی صف پیامبران می ایستد آیا این گفته صحت دارد و مستندات آن چیست و اگر درست است توضیح بیشتر ارائه نمایید. تشکر.

میقات;903677 نوشت:
با سلام و درود

خیر، چنین مطلبی ادعایی است و ثابت نشده است، از طرفی شیوه معصومین (علیهم السلام) در مراجعه و برداشت از قرآن، اصلا چنین نبوده و توصیه ای هم در این زمینه نشده است.
لذا نمی توان آن را روشی مورد تایید، برای برداشت از قرآن دانست.

البته ممکن است کسی با استفاده از حروف ابجد و ... بتواند برداشتی از قرآن داشته باشد، ولی هر نسبت دادنی به شارع مقدس و خداوند، به دلیل و مدرک نیازمند است و بدون پشتوانه عقلی و نقلی نمی توان آن را به قرآن و خداوند نسبت داد. بله می توان در حد احتمال مطرح کرد.

در قرآن، بطور موردی پیشگویی هایی شده که هیچ مورد تخلفی هم نداشته است.

در تاپیک ذیل به برخی پیشگویی ها و خبرهای غیبی قرآن اشاره شده که مطالعه اش مفید است:

پیشگویی های قرآن

پیشگویی هایی که در لینک فوق ذکر شده دیدم اما تمام آنها مربوط به همان اوایل صدر اسلام یا 23 سال اول بود آیا نمونه ای هست که قران پیشگویی مربوط به چندصد سال بعد یا هزار سال بعد داشته باشد؟

[="Tahoma"][="Navy"]

mehrdaad.;903273 نوشت:
گفته میشود در قران تمامی وقایع آینده با زبان اعداد و حروف ابجد ذکر شده، این مطلب تا چه حد درست است؟ راه دریافت آن به چه صورت است؟ چه وقایعی از آینده ذکر شده که اتفاق افتاده؟ وقایعی که هنوز اتفاق نیافتاده کدامند؟ اگر چنین است چرا بصورت ساده و روان وقایع آینده ذکر نشده و بیشتر حالت رمز دارد؟ و آیا تمام قران این خصوصیت را دارد یا خیر؟ و امکان سواستفاده از این پیش گویی ها وجود دارد یا خیر؟ آیا موردی بوده که آنطور که قران گفته واقع نشده؟
با تشکر

سلام
قرآن کریم کتاب پیشگویی نیست بلکه کتاب هدایت انسان به کمال و سعادت است و پیشگویی دخلی در این مساله ندارد
اما اینکه قرآن کریم از جهتی بیانگر سایر حقایق مثل وقایع آینده باشد بعید نیست بخصوص که خود فرمود تبیان همه چیز است
مثل اینکه من و شما به این سطح از اینترنت دسترسی داریم و از نفر بغل دستی مان که از نت استفاده می کند هم خبر نداریم اما کسی که سرور اصلی نت را کنترل می کند به همه افراد و همه مطالب دسترسی دارد. پس بعید نیست که با داشتن برخی علوم بتوان از قرآن برای اطلاع از وقایع استفاده کرد. و البته دیگر این پیشگویی نیست بلکه اطلاع از تمام وقایع گذشته و آینده است و منحصر در یک موضوع واقع شده یا نشده نخواهد بود.
یا علیم[/]

mehrdaad.;903898 نوشت:
در خود قران ذکر شده که هیچکس نمی تواند حتی آیه ای مثل قران بیاورد و درین مورد حتی همگان را به نوعی رقابت فرا خوانده که اگر میتوانید مثل آنرا بیاورید با توجه به پاسخی که فرمودید پس در قران چه خصوصیت دیگری هست که دیگران حتی نمی توانند یک جمله کوتاه مانند آن بیاورند در دنیای ادبیات نویسندگان و شعرای بسیاری وجود داشته اند که آنها هم برای خود منحصر بفرد بودند و کسی نتوانسته مانند آنان بگوید و به همین دلیل شهرت جهانی پیدا کرده اند در ایران خودمان که شعرای بسیار بوده اند در جهان هم میتوان ب شکسپیر اشاره کرد راستش وقتی نگاهی اجمالی به آیات قران و معانی آن میکنم متوجه علت منحصر بفرد بودن آن نمیشوم دقیقا" چه خصوصیتی در این آیات هست که مدعی شده حتی نمی توانند یک جمله خیلی کوتاه مانند آن بیاورند در واقع چه خصوصیتی در آنست که در هیچ نوشته بشری دیگر نیست؟ بیشترین چیزی که من با خواندنش متوجه شدم بعنوان یک تفاوت این بوده که نوعی عظمت در آنست که مو را به بدن راست میکند آیا تفاوتش فقط همین است یا دلایل دیگری دارد با پاسخ شما متوجه شدم که در آن رمز و رازی نیست آیا هیچ چیز دیگر که موجب شگفتی بسیار انسان شود در کلمات و جملات آن نهفته نیست یا مواردی هست البته همانطور که عرض کردم مواردی که باعث شگفتی بسیار شود نه آنکه تا حدودی عجیب باشد لطفا مهمترین دلایل بی همتایی این کتاب را واضح و روشن با ذکر نمونه بفرمایید.

با سلام و درود

بنده نگفتم در قرآن رمز و رازی نیست. گفتم از طریق حروف ابجد به سراغ قرآن رفتن، روش صحیح و توصیه شده از طرف معصومین نیست. این دو با هم خیلی تفاوت دارد.

این تنها قسمتی بود که مرتبط با موضوع تاپیک بود.

بقیه مواردی که مطرح فرموده اید، خارج از موضوع تاپیک است لذا به صورت اشاره پرداخته می شود. قرآن از جهات مختلف دارای اعجاز است که می توانید مطالعه فرمایید:

وجوه اعجاز قرآن

تحدی، موضوع، محدوده و اثبات

[="Tahoma"]

mehrdaad.;903898 نوشت:
سوال دیگر اینست که از یک روحانی شنیدم که میگفت قران یک موجود زنده است و در قیامت به شکل یک انسان میاید و در جلوی صف پیامبران می ایستد آیا این گفته صحت دارد و مستندات آن چیست و اگر درست است توضیح بیشتر ارائه نمایید. تشکر.

«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) أَنَّهُ قَالَ: يَا سَعْدُ! تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا الْخَلْقُ وَ النَّاسُ صُفُوفٌ عِشْرُونَ وَ مِائَةُ أَلْفِ صَفٍّ ثَمَانُونَ أَلْفَ صَفٍّ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ (ص) وَ أَرْبَعُونَ أَلْفَ صَفٍّ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ ...»

در روایتی امام باقر(عليه السلام) به یکی از یارانشان (سعد خفّاف) فرمودند: قرآن را بياموزيد، زيرا قرآن در بهترين صورت ها كه مردم ديده ‏اند، روز قيامت بيايد و مردم در يک صد و بيست هزار صف هستند، كه هشتاد هزار آن صف ها از امت محمد(صلی الله علیه و آله) است، و چهل هزار صف از امت هاى ديگر، پس به صورت مردى در برابر صف مسلمانان درآيد و آن ها به وى نظر كنند و ... .(کلینی ،کافی(اسلامیه)، ج 2، ص 596، ح 1)

این حدیث طولانی و مفصل است، از طرفی مرتبط با موضوع تاپیک نیست لذا فقط به ابتدا و قسمت مورد نظر اشاره شد.

mehrdaad.;903910 نوشت:
پیشگویی هایی که در لینک فوق ذکر شده دیدم اما تمام آنها مربوط به همان اوایل صدر اسلام یا 23 سال اول بود آیا نمونه ای هست که قران پیشگویی مربوط به چندصد سال بعد یا هزار سال بعد داشته باشد؟

معجزات علمی قرآن از جمله پیشگویی هایی هستند که در سالیان بعد و با توجه به پیشرفت علم و دانش بشری، کشف و شناخته شده اند.

لقاح ابرها(حجر/ 22)؛ زوجیت عام موجودات(یس/ 36)؛ نیروی جاذبه(رعد/ 2؛ لقمان/ 10)؛ حرکت‏ های خورشید(یس/ 38)؛ مراحل تطورات جنین و آفرینش انسان(حج/ 5؛ مومنون/ 12-14)؛ و ... از همین پیشگویی ها و اعجاز علمی قرآن هستند.

برای مطالعه بیشتر:

معجزات علمی قرآن

قرآن و اعجاز علمی ـ زوجیت موجودات

پرسش:
آیا در قرآن از وقایع آینده با زبان اعداد و حروف ابجد خبرداده شده؟

پاسخ:
خیر، چنین مطلبی ادعایی است و ثابت نشده است، از طرفی شیوه معصومین (علیهم السلام) در مراجعه و برداشت از قرآن، اصلا چنین نبوده و توصیه ای هم در این زمینه نشده است. لذا نمی توان آن را روشی مورد تایید، برای برداشت از قرآن دانست.
البته ممکن است کسی با استفاده از حروف ابجد و ... بتواند برداشتی از قرآن داشته باشد، ولی هر نسبت دادنی به شارع مقدس و خداوند، به دلیل و مدرک نیازمند است و بدون پشتوانه عقلی و نقلی نمی توان آن را به قرآن و خداوند نسبت داد. بله می توان در حد احتمال مطرح کرد.
لازم به ذکر است، در قرآن، بطور موردی پیشگویی هایی شده که هیچ مورد تخلفی هم نداشته است.

برخی پیشگویی ها و خبرهای غیبی قرآن که مطالعه اش مفید است:
پیشگویی های قرآن
ممکن است گفته شود تمام این پیشگویی ها مربوط به همان اوایل صدر اسلام یا 23 سال اول است، آیا قرآن پیشگویی مربوط به چند صد سال بعد یا هزار سال بعد داشته است؟
در جواب باید گفت معجزات علمی قرآن از جمله پیشگویی هایی هستند که در سالیان بعد و با توجه به پیشرفت علم و دانش بشری، کشف و شناخته شده اند. لقاح ابرها(1)؛ زوجیت عام موجودات(2)؛ نیروی جاذبه(3)؛ حرکت‏ های خورشید(4)؛ مراحل تطورات جنین و آفرینش انسان(5)؛ و ... از همین پیشگویی ها و اعجاز علمی قرآن هستند.

لذا معجزات و شگفتی های علمی قرآن را نیز می توان از پیشگویی های قرآن دانست.
برای مطالعه بیشتر می توانید به لینک های ذیل مراجعه نمایید:
معجزات علمی قرآن
قرآن و اعجاز علمی ـ زوجیت موجودات

_____________
(1) حجر/ 22.
(2) یس/ 36.
(3) رعد/ 2؛ لقمان/ 10.
(4) یس/ 38.
(5) حج/ 5؛ مومنون/ 12-14.

موضوع قفل شده است