جمع بندی پول حج را به نائب از پدرم داده ام ،معتمدی به من گفته حج به جا نیاورده تکلیف چیست؟

تب‌های اولیه

9 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
پول حج را به نائب از پدرم داده ام ،معتمدی به من گفته حج به جا نیاورده تکلیف چیست؟

پول حج رفتن را به شخصی داده ام که از طرف پدر مرحومم حجی را به جا آورد

نائب حجی را به جا آورده

الان شخصی معتمد به من گفته:او حج را به نیابت از پدر تو به جا نیاورده

بلکه حج خودش مستطیع بوده ،و حج خودش را به جا آورده

الان خیلی ناراحتم ،تکلیف چیست؟

مرجع:آیت الله العظمی مکارم

برچسب: 


با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد اسراء

valayat;362711 نوشت:
پول حج رفتن را به شخصی داده ام که از طرف پدر مرحومم حجی را به جا آورد

نائب حجی را به جا آورده

الان شخصی معتمد به من گفته:او حج را به نیابت از پدر تو به جا نیاورده

بلکه حج خودش مستطیع بوده ،و حج خودش را به جا آورده

الان خیلی ناراحتم ،تکلیف چیست؟

مرجع:آیت الله العظمی مکارم

در دو فرض پاسخ شما باید مطرح شود:
1)شما یقین به گفته ی معتمد پیدا کرده اید میدانید که نائب حج را بجا نیاورده: در اینصورت حجی که بذمه ی پدر بوده و بواسطه ی او بعهده ی شما امده از گزدنتان برداشته نشده و باید حج را اداکنید و ان نائب هم پول را بشما بدهکار است
2)شما ازگفته ی معتمد یقین بحج نگزاردن نائب نیافته اید و از طرفی نائب میگوید حج گزارده، در اینصورت باید کلام نائب را حمل برصحت کنید و تکلیفی ندارید

اسراء;362847 نوشت:
در دو فرض پاسخ شما باید مطرح شود:
1)شما یقین به گفته ی معتمد پیدا کرده اید میدانید که نائب حج را بجا نیاورده: در اینصورت حجی که بذمه ی پدر بوده و بواسطه ی او بعهده ی شما امده از گزدنتان برداشته نشده و باید حج را اداکنید و ان نائب هم پول را بشما بدهکار است
2)شما ازگفته ی معتمد یقین بحج نگزاردن نائب نیافته اید و از طرفی نائب میگوید حج گزارده، در اینصورت باید کلام نائب را حمل برصحت کنید و تکلیفی ندارید

سلام
هم بحث تکلیف فرزند مرحوم مطرح است هم بحث رضایت خدا از روح خود مرحوم، اگر فرزند ایشان از طرف پدر نائبی تعیین کرده برای خوشنودی روح اون مرحوم بوده.

حالا اینکه بنا به هر دلیلی تکلیف از گردن فرزند ساقط شده باشد معنیش اینه که فریضه ضایع شده در زمان حیات مرحوم هم از گردن مرحوم ساقط شده یا خیر؟

Ali_Shahe_Mardan;362962 نوشت:
سلام
هم بحث تکلیف فرزند مرحوم مطرح است هم بحث رضایت خدا از روح خود مرحوم، اگر فرزند ایشان از طرف پدر نائبی تعیین کرده برای خوشنودی روح اون مرحوم بوده.

حالا اینکه بنا به هر دلیلی تکلیف از گردن فرزند ساقط شده باشد معنیش اینه که فریضه ضایع شده در زمان حیات مرحوم هم از گردن مرحوم ساقط شده یا خیر؟


سلام علیکم
همانطور که عرض شد رفع تکلیف از شما شده
اما اگر میخواهید بصورت قطعی و در واقع و نفس الامر هم از گردن مرحوم رفع تکلیف شده باشد باید احتیاط کنید یعنی شخص دیگری را هم نائب کنید. البته اگر امکانش هست به نائب اول هم گوشزد کنید که : اگر حج را ازجانب پدر ما (مرحوم) بجا نیاورده اید مدیون ما هستید و شرعا بدهکارید.

با سلام
اگر کسی خودش به نیابت از فردی به حج رفته باشد و در آن سفر برای فرد ثالثی (به نیابت از او) طواف و نماز طواف نسائی انجام دهد آیا اشکال دارد؟
نظر آیات مکارم و خامنه ای و سیستانی لطفا .با سپاس از لطف بی دریغ شما بزرگواران

با سلام
اگر آقای الف به نیابت از آقای ب به حج میرود .(یعنی اجیر میشود که به نیابت از ایشان حج انجام دهد)و خانم جیم که در ایران است از او میخواهد به نیابتش طواف و نماز نسائی انجام دهد.با توجه به اینکه آقای الف خودش نائب آقای ب است میتواند این کار را برای خانم جیم انجام دهد؟
نظر آیات مکارم و خامنه ای و سیستانی را میخواهم.البته میدانم که زحمت است شرمنده

ترنم بارانی;473528 نوشت:
با سلام
اگر آقای الف به نیابت از آقای ب به حج میرود .(یعنی اجیر میشود که به نیابت از ایشان حج انجام دهد)و خانم جیم که در ایران است از او میخواهد به نیابتش طواف و نماز نسائی انجام دهد.با توجه به اینکه آقای الف خودش نائب آقای ب است میتواند این کار را برای خانم جیم انجام دهد؟
نظر آیات مکارم و خامنه ای و سیستانی را میخواهم.البته میدانم که زحمت است شرمنده

ترنم بارانی;473480 نوشت:
با سلام
اگر کسی خودش به نیابت از فردی به حج رفته باشد و در آن سفر برای فرد ثالثی (به نیابت از او) طواف و نماز طواف نسائی انجام دهد آیا اشکال دارد؟
نظر آیات مکارم و خامنه ای و سیستانی لطفا .با سپاس از لطف بی دریغ شما بزرگواران

با سلام و عرض ادب

درهردو فرض اشکال ندارد.

مناسک محشی مراجع

پرسش اول:

پول حج رفتن را به شخصی داده ام که از طرف پدر مرحومم حجی را به جا آورد نائب حجی را به جا آورده الان شخصی معتمد به من گفته:او حج را به نیابت از پدر تو به جا نیاورده،بلکه خودش مستطیع بوده ،و حج خودش را به جا آورده ،تکلیف چیست؟

مرجع:آیت الله العظمی مکارم

پاسخ:

در دو فرض پاسخ شما باید مطرح شود:
1)شما یقین به گفته ی معتمد پیدا کرده اید میدانید که نائب حج را بجا نیاورده: در اینصورت حجی که بذمه ی پدر بوده و بواسطه ی او بعهده ی شما امده از گزدنتان برداشته نشده و باید حج را اداکنید و ان نائب هم پول را بشما بدهکار است
2)شما ازگفته ی معتمد یقین به حج نگزاردن نائب نیافته اید و از طرفی نائب میگوید حج گزارده، در اینصورت باید کلام نائب را حمل برصحت کنید و تکلیفی ندارید.

پرسش دوم:

اگر کسی خودش به نیابت از فردی به حج رفته باشد و در آن سفر برای فرد ثالثی (به نیابت از او) طواف و نماز طواف نسائی انجام دهد آیا اشکال دارد؟
نظر آیات مکارم و خامنه ای و سیستانی

پاسخ:
اشکال ندارد.

مناسک محشی مراجع

موضوع قفل شده است