پنج نما از زن آرمانی در مکتب خمینی(ره)

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
پنج نما از زن آرمانی در مکتب خمینی(ره)

[h=3]نمای اول: اسلام زن را خانه نشین کرد![/h] [h=4]…چنان موضوع آزادی زن را برای مردم مشتبه کرده‌اند که خیال می‌کنند فقط اسلام آمده است که زن را خانه نشین کند. چرابا درس خواندن زن مخالف باشیم؟ چرا با کار کردن زن مخالف باشیم؟ چرا زن نتواند کارهای دولتی انجام دهد؟ چرا با مسافرت کردن زن مخالفت کنیم؟ زن، چون مرد درتمام این‌ها آزاد است.[/h] [h=4]زن هرگز با مرد فرقی ندارد. آری در اسلام زن باید حجاب داشته باشد، ولی لازم نیست که چادر باشد. بلکه زن می‌تواند هر لباسی را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند. ما نمی‌توانیم و اسلام نمی‌خواهد که زن به عنوان یک شی ء و یک عروسک در دست ما باشد. اسلام می‌خواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او انسانی جدی و کارآمد بسازد. ما هرگز اجازه نمی‌دهیم تا زنان فقط شیئی برای مردان و آلت هوسرانی باشند.۱[/h] [h=3]
نمای دوم: در اسلام زن باید چادر داشته باشد؟
[/h] [h=4]… آری در اسلام زن باید حجاب داشته باشد، ولی لازم نیست که چادر باشد. بلکه زن می تواند هر لباسی را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند. ما نمی توانیم و اسلام نمی خواهد که زن به عنوان یک شی ء و یک عروسک در دست ما باشد. اسلام می خواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او انسانی جدی و کارآمد بسازد. ما هرگز اجازه نمی دهیم تا زنان فقط شیئی برای مردان و آلت هوسرانی باشند. اسلام سقط جنین را حرام می داند و زن در ضمن عقد ازدواج می‌تواند حق طلاق را برای خودش به وجود آورد. احترام و آزادی ای که اسلام به زن داده است ،هیچ قانونی و مکتبی نداده است .۲[/h] [h=3]
نمای سوم: اسلام با خلاف عفت مخالف است
[/h] [h=4]… حجاب به معنای متداول میان ما، که اسمش حجاب اسلامی است، با آزادی مخالفتی ندارد؛ اسلام با آنچه خلاف عفت است مخالفت دارد.۳[/h] [h=3]
نمای چهارم: خانم ها برای اشتغال بروند یا نروند؟
[/h] [h=4]… صدر اسلام را مطالعه کنید ببینید چه جور بوده وضع . آنهایی که ممالک را فتح کردند…. وزارتخانه اسلامی نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانه های اسلامی نباید زن های لخت بیایند؛ زن ها بروند اما با حجاب باشند. مانعی ندارد بروند؛ اما کار بکنند، لکن با حجاب شرعی باشند، با حفظ جهات شرعی باشند۴[/h] [h=4][/h][h=3]نمای پنجم: ارزش هایی که با وسوسه های شیطان پایمال می شود[/h] [h=4]…البته باید توجه داشته باشید که حجابى که اسلام قرار داده است، براى حفظ آن ارزش هاى شماست. هرچه را که خدا دستور فرموده است ـ چه براى زن و چه براى مرد ـ براى این است که، آن ارزش هاى واقعى که این ها دارند و ممکن است به واسطه وسوسه ‏هاى شیطانى یا دست هاى فاسد استعمار و عمال استعمار پایمال مى ‏شدند این ها، این ارزش ها زنده بشود.۵[/h] ۱- مصاحبه با خبرنگار فرانسوی درباره حوادث و اوضاع آینده ایران ج۵ ، ص ۵۳۹
۲- صحیفه امام جلد ۵- صفحه : ۲۹۴
۳- صحیفه امام جلد ۵ – صفحه : ۵۴۱

۴- صحیفه امام جلد ۶ – صفحه : ۳۲۹
۵- صحیفه امام جلد‏۱۹ صفحه۱۸۵

کاری از گروه خانواده باحجاب
عمارنامه

تمنـای وصـال;504220 نوشت:
آری در اسلام زن باید حجاب داشته باشد، ولی لازم نیست که چادر باشد. بلکه زن می تواند هر لباسی را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند

با سلام
سوالی ذهن بنده را مشغول کرد:
آیا مطرح کردن این جمله از حضرت امام(ره) دستاویز بعضی افراد بد حجاب نمی شود؟مثلا در ورودی اماکن مقدسه پوشیدن چادر الزامیست.آیا افراد با بیان این جمله نمی توانند خدشه وارد کنند؟؟حداقل به نظرمن چادر حجاب برتر است و دفاع از آن در این زمانه ضروری تر از بیان این گونه جملات است.