پس زمینه زنده مقام معظم رهبری

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
پس زمینه زنده مقام معظم رهبری

پس زمینه زنده آقای خامنه ای
با متون و تصاویر متحرک زیبا
و ایجاد تنظیمات مختلف
در دو حالت تیره و روشن

دانلود