وضو------سوال فقهي

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وضو------سوال فقهي

اگر در هنگام وضو گرفتن
یکی از اتفاقات باطل
شدن وضو برای
وضوگیرنده

اتفاق بیفتد
حکمش
چیست؟
طبق نظر آقایان وحیدوخامنه ای

محمد حسین1;72852 نوشت:
اگر در هنگام وضو گرفتن یکی از اتفاقات باطل شدن وضو برای وضوگیرنده اتفاق بیفتد حکمش چیست؟ طبق نظر آقایان وحیدوخامنه ای

همه مراجع :بايد وضويش را از سر بگيرد
ررساله مراجع /احكام وضو

اگر فردی هنگام نماز متوجه شود بر روی دستش جرم بوده وآب به آن نقطه نرسیده حکم وضو ونمازش چیست؟

محمد حسین1;73583 نوشت:
اگر فردی هنگام نماز متوجه شود بر روی دستش جرم بوده وآب به آن نقطه نرسیده حکم وضو ونمازش چیست؟

سلام علیکم
نمی داند این مانع در حال وضو بوده یا پس از وضو پیدا شده است: وضو صحیح است.
میداند و یقین دارد که مانع در حال وضو بوده است:
1.میداند که در حال وضو توجه به مانع نداشته است : وضو باطل است
2.میداند در حال وضو توجه به مانع داشته است : وضو صحیح است
3.احتمال میدهد که به مانع توجه داشته است : وضو صحیح است
تحریر الوسیله.ج1.مساله 12.
از کارشناسان محترم احکام خواهشمندم در صورت نقص و یا اشتباه،تکمیل و یا تصحیح بفرمایند.:Gol:

محمد حسین1;73583 نوشت:
اگر فردی هنگام نماز متوجه شود بر روی دستش جرم بوده وآب به آن نقطه نرسیده حکم وضو ونمازش چیست؟

با سلام وسپاس
اعاده ی وضو ونماز لازم است.
مقام معظم رهبری ،اجوبه الاستفتائات،س137
امام (ره)،تحریرالوسیله ،شرائط وضو،م1
سایت فقهی آیت الله وحیدhttp://www.vahid-khorasani.ir،/web/index.php?option=com_quickfaq&view=category&cid=4&Itemid=655&lang=fa

موضوع قفل شده است