جمع بندی وضو خارج از وقت یا برای چند نماز

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وضو خارج از وقت یا برای چند نماز

آیا میتوان بطور مثال برای نماز ظهر در موقع صبح وضو گرفت و با آن هم نماز صبح را خواند هم نماز ظهر را؟ (به فرض اینکه باطل نشود)
مرجع: آیت الله سیستانی

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد شفا

mtm77;734117 نوشت:
آیا میتوان بطور مثال برای نماز ظهر در موقع صبح وضو گرفت و با آن هم نماز صبح را خواند هم نماز ظهر را؟ (به فرض اینکه باطل نشود)
مرجع: آیت الله سیستانی

سلام علیکم

طبق نظر آیت الله سیستانی:

هر وقت فرد وضو بگیرد، چه قبل از وقت نماز - نزدیک به آن یا با فاصله - و چه بعد از فرا رسیدن وقت، اگر به قصد یکی از مواردی که به سبب آن وضو گرفته می‌شود مثل نماز، لمس خط قرآن یا با طهارت بودن یا هر انگیزه دیگری که به قصد قربت باشد، صحیح است؛

بنابر این اگر كسی اول صبح برای نماز ظهر وضو بگیرد، اشكال ندارد. همچنین اگر برای نماز ظهر و عصر وضو بگیرد در صورتی كه وضویش باطل نشود، می‌تواند نماز مغرب و عشاء را با آن بخواند.


پی نوشت:
رساله جامع آت الله سیستانی:احکام وضو،344

موضوع قفل شده است