وسواس فکری و سوء ظن به روحانیون و مراجع

تب‌های اولیه

13 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وسواس فکری و سوء ظن به روحانیون و مراجع

با سلام.
من دچار وسواس عملی و ذهنی هستم و فکر میکنم این روحانیون و حتی مراجع که از اخلاق و دین و این طور مسایل صحبت میکنند ریا کار هستند.
و این باث میشود به آنها اعتماد نداشته باشم و احتمال بدهم که ریا کار اند.چون به هر حال عقلا ممکن است فردی کاری را که میکند یا درست و با نیت انجا بدهد یا ریاکار باشد.
و این مساله باعث عدم اعتماد من به این افراد میشود و حتی اگر مرجعی میخواهم انتخاب کنم دچار مشکل شوم چون میگویم او شاید ریا کار باشد و با تقوا نباشد.@};-@};-

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد حامی

esi72;877377 نوشت:
با سلام.
من دچار وسواس عملی و ذهنی هستم و فکر میکنم این روحانیون و حتی مراجع که از اخلاق و دین و این طور مسایل صحبت میکنند ریا کار هستند.
و این باث میشود به آنها اعتماد نداشته باشم و احتمال بدهم که ریا کار اند.چون به هر حال عقلا ممکن است فردی کاری را که میکند یا درست و با نیت انجا بدهد یا ریاکار باشد.
و این مساله باعث عدم اعتماد من به این افراد میشود و حتی اگر مرجعی میخواهم انتخاب کنم دچار مشکل شوم چون میگویم او شاید ریا کار باشد و با تقوا نباشد.

سلام و درود بر شما
آيا در موضوعات ديگر مانند وضو و غسل و نماز و..شك زياد و وسواس داريد
يا درباره همين موضوع حساسيت زيادي داريد
اگر به موضوعات ديگر وسواس داريد توضيح بدهيد
از كي شروع شده؟
به چه چيزهايي است
در خانواده هم كسي وسواس دارد؟
در خود اضطراب و دلشوره و بي قراري و... در بعد جسمي، رفتاري، هيجاني و شناختي و اجتماعي احساس مي كنيد؟
براي مقابله با وسواس تا الان چه اقداماتي انجام داده ايد؟

esi72;877377 نوشت:
از اخلاق و دین و این طور مسایل صحبت میکنند ریا کار هستند.
و این باث میشود به آنها اعتماد نداشته باشم و احتمال بدهم که ریا کار اند.چون به هر حال عقلا ممکن است فردی کاری را که میکند یا درست و با نیت انجا بدهد یا ریاکار باشد.

این وسواس شما را هم حافظ البته در حد خفیف و جزئی داشتهhappy

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند
چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند

گوییا باور نمی‌دارند روز داوری
کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند

یا رب این نودولتان را با خر خودشان نشان
کاین همه ناز از غلام ترک و استر می‌کنند

حامی;896368 نوشت:
در خانواده هم كسي وسواس دارد؟

این سوالی که پرسیدند سوء ظنه یا وسواس؟
سوء ظن ریشه در وسواس داره؟

esi72;877377 نوشت:
با سلام.
من دچار وسواس عملی و ذهنی هستم و فکر میکنم این روحانیون و حتی مراجع که از اخلاق و دین و این طور مسایل صحبت میکنند ریا کار هستند.
و این باث میشود به آنها اعتماد نداشته باشم و احتمال بدهم که ریا کار اند.چون به هر حال عقلا ممکن است فردی کاری را که میکند یا درست و با نیت انجا بدهد یا ریاکار باشد.
و این مساله باعث عدم اعتماد من به این افراد میشود و حتی اگر مرجعی میخواهم انتخاب کنم دچار مشکل شوم چون میگویم او شاید ریا کار باشد و با تقوا نباشد.@};-@};-

روحانی کیست؟ کسی که در دین ، به فهم عمیق دست یافته است.
مرجع تقلید چه شرایطی دارد؟ اعلم باشد ، عادل باشد ، با تقوا باشد و ... (اگر اینها را نداشته باشد ، مرجع تقلید محسوب نمی شود)

بر این اساس،
اگر "روحانیت" و "مراجع تقلید" ، قابل اعتماد نباشند ، پس دیگر چه کسی قابل اعتماد است؟

چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید

قرار نیست چون اکثرا میگن یه عده درست کارن ما هم قبول کنیم که اره راست میگن

عقل و شعور داریم چشم داریم خدا رو شکر همه چیز رو متوجه هستیم

نباید در چیزی که بهش یقین داریم ( البته اگه مطمئنیم ) شک کنیم

[="Tahoma"][="Navy"]

esi72;877377 نوشت:
با سلام.
من دچار وسواس عملی و ذهنی هستم و فکر میکنم این روحانیون و حتی مراجع که از اخلاق و دین و این طور مسایل صحبت میکنند ریا کار هستند.
و این باث میشود به آنها اعتماد نداشته باشم و احتمال بدهم که ریا کار اند.چون به هر حال عقلا ممکن است فردی کاری را که میکند یا درست و با نیت انجا بدهد یا ریاکار باشد.
و این مساله باعث عدم اعتماد من به این افراد میشود و حتی اگر مرجعی میخواهم انتخاب کنم دچار مشکل شوم چون میگویم او شاید ریا کار باشد و با تقوا نباشد

سلام
عالم ربانی پرهیز کار هست آنقدر بگردید تا به فردی از آنها برسید و یقین کنید چون وظیفه شما پیروی از علماست.
یا هادی[/]

حامی;896368 نوشت:

سلام و درود بر شما
آيا در موضوعات ديگر مانند وضو و غسل و نماز و..شك زياد و وسواس داريد
يا درباره همين موضوع حساسيت زيادي داريد
اگر به موضوعات ديگر وسواس داريد توضيح بدهيد
از كي شروع شده؟
به چه چيزهايي است
در خانواده هم كسي وسواس دارد؟
در خود اضطراب و دلشوره و بي قراري و... در بعد جسمي، رفتاري، هيجاني و شناختي و اجتماعي احساس مي كنيد؟
براي مقابله با وسواس تا الان چه اقداماتي انجام داده ايد؟


ببینید چه عرض کنم?
من تا وقتی به کلیه جوانب یه موضوع به طور تام و تمام یقین نکنم و از آنها استدلال نگیرم در مورد آن نظر نمی‌دهم یا باور نمیکنم یا رد و قبول نمیکنم و در کل نتیجه نمی‌گیرم.[-x

رهروی شهدا;896562 نوشت:
روحانی کیست؟ کسی که در دین ، به فهم عمیق دست یافته است.
مرجع تقلید چه شرایطی دارد؟ اعلم باشد ، عادل باشد ، با تقوا باشد و ... (اگر اینها را نداشته باشد ، مرجع تقلید محسوب نمی شود)

بر این اساس،
اگر "روحانیت" و "مراجع تقلید" ، قابل اعتماد نباشند ، پس دیگر چه کسی قابل اعتماد است؟

شما موضوع مورد اشکال را متاسفانه فرض گرفته اید!!!

محی الدین;896610 نوشت:

سلام
عالم ربانی پرهیز کار هست آنقدر بگردید تا به فردی از آنها برسید و یقین کنید چون وظیفه شما پیروی از علماست.
یا هادی

اولا چیزی را گفتید که مورد سوال است! یعنی موضوع مورد اشکال را فرض گرفته اید که کمکی به ما نمیکند.
یکی از آنها را فرضا دیدم بقیه را چه کنم?
بعد مگر ریا قابل تشخیص حضوری است که به حضور آنها برسم??

esi72;897865 نوشت:
یکی از آنها را فرضا دیدم بقیه را چه کنم?

سلام
شما از یک نفر می خواهید تقلید کنید، به بقیه چه کار دارید؟

[="Tahoma"][="Navy"]

esi72;897865 نوشت:
اولا چیزی را گفتید که مورد سوال است! یعنی موضوع مورد اشکال را فرض گرفته اید که کمکی به ما نمیکند.
یکی از آنها را فرضا دیدم بقیه را چه کنم?
بعد مگر ریا قابل تشخیص حضوری است که به حضور آنها برسم??

سلام
هر وقت عالمی یافتید که مخالف هوی و هوس و مطیع دستورات دین و آگاه به زمانه خود بود دیگر وسواس به خرج ندهید
یا علیم[/]

موضوع قفل شده است