هنگام گفتن تكبيرة الاحرام دستهار ا چگونه بالا ببريم

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
هنگام گفتن تكبيرة الاحرام دستهار ا چگونه بالا ببريم

در وقت گفتن تكبيرة الاحرام، دستها را به چه كيفيت بر دارد، و اين دست برداشتن چه حكم دارد؟
جواب:
در حين تكلم به همزه «اللَّه» دست را بردارد و در حين تمام شدن راى «اكبر» دست را بر نرمه گوش رساند و بعد از آن، دست را پايين بياورد و اين بهتر از ساير وجوه است كه ذكر كرده‏اند و اين دست برداشتن، سنت است و سيد مرتضى آن را واجب دانسته، نهايت اظهر و اشهر استحباب است.

مأخذ: جامع الشتات في أجوية السؤالات(للميرزا القمي)، ج‏1، ص: 62

===========
در رساله امام خميني رحمه الله آمده:
مسأله 955 مستحب است موقع گفتن تكبير اول نماز و تكبيرهاى بين نماز، دستها را تا مقابل گوشها بالا ببرد