نسخه موبایل کتاب " آنگاه هدایت شدم "

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
نسخه موبایل کتاب " آنگاه هدایت شدم "

نویسنده: محمد تیجانی تونسی

مترجم: سید جواد مهری

کتابی در مورد خود دکتر محمد تیجانی است که سنی بودند ایشون و سپس با تحقیق و تفحص های فراوان و این که چه چیزهایی در مذهب شیعه است و چرا باید قبول داشت، شیعه می شوند.

کتاب بسیار معروفی در باب مناظره بین شیعه و اهل سنت

فایل: