نحوه خواندن نماز قضا

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نحوه خواندن نماز قضا

سلام

متاسفانه من حدود یک سال و نیم نماز قضا دارم
پارسال شبهای قدر 250 رکعت نماز 2 رکعتی خوندم
حالا سوالم اینه

1.این 250 رکعت جز نمازقضاهام حساب میشه؟
2.من تعداد رکعتها رو حساب کردم حالا میتونم نماز قضاها رو در همچین فرصتهای بصورت 2 رکعتی بخونم یا باید بصورت یومیه 17 رکعتی بخونم؟
ممنون

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

p9q;952704 نوشت:
سلام

متاسفانه من حدود یک سال و نیم نماز قضا دارم
پارسال شبهای قدر 250 رکعت نماز 2 رکعتی خوندم
حالا سوالم اینه

1.این 250 رکعت جز نمازقضاهام حساب میشه؟
2.من تعداد رکعتها رو حساب کردم حالا میتونم نماز قضاها رو در همچین فرصتهای بصورت 2 رکعتی بخونم یا باید بصورت یومیه 17 رکعتی بخونم؟
ممنون

با سلام و احترام

1. اگر نیت نماز قضای مشخصی کردید قضا حساب میشود و اگر بدون نیت قضا خوانده باشید قضا محسوب نمی شود.
2. نماز قضا را باید به همان صورتی که قضا شده است بخوانید پس اگر نماز ظهر در وطن قضا شده است باید نیت نماز چهار رکعتی ظهر کنید و خواندن نماز دو رکعتی کفایت نمیکند.

رساله مراجع، احکام نماز قضا

نور;953019 نوشت:
با سلام و احترام

1. اگر نیت نماز قضای مشخصی کردید قضا حساب میشود و اگر بدون نیت قضا خوانده باشید قضا محسوب نمی شود.
2. نماز قضا را باید به همان صورتی که قضا شده است بخوانید پس اگر نماز ظهر در وطن قضا شده است باید نیت نماز چهار رکعتی ظهر کنید و خواندن نماز دو رکعتی کفایت نمیکند.

رساله مراجع، احکام نماز قضا

تشکر بابت پاسخ

اون موقع من این 250رکعت رو خوندم اطلاعی نداشتم که باید مثه تعداد رکعتهای نمازهای یومیه نماز قضا رو خوند فقط چون تعداد رکعت ها رو داشتم نی ادای نماز قضا کردم و گفتم این 250 رکعت رو بخونم

حالا تکلیف چیه

p9q;953050 نوشت:
تشکر بابت پاسخ

اون موقع من این 250رکعت رو خوندم اطلاعی نداشتم که باید مثه تعداد رکعتهای نمازهای یومیه نماز قضا رو خوند فقط چون تعداد رکعت ها رو داشتم نی ادای نماز قضا کردم و گفتم این 250 رکعت رو بخونم

حالا تکلیف چیه

با سلام و احترام

با توجه به اینکه مشخص نکردید نماز قضای صبح یا .. و فقط دو رکعتی خواندید نماز قضا محسوب نمیشود و در شمارش نمازهای قضا نمی آید.

موفق و موید باشید

موضوع قفل شده است