نام، القاب و کنیه‌های امام علی(ع) زینت بخش بیش از شش میلیون و پانصد هزار نفر در ایران

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
نام، القاب و کنیه‌های امام علی(ع) زینت بخش بیش از شش میلیون و پانصد هزار نفر در ایرانمدیرکل دفتر روابط عمومی و همکاریهای بین الملل سازمان ثبت احوال کشور گفت: بر اساس پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور 6 میلیون و 493هزارو 616 نفر در ایران مزین به نام، القاب، کنیه‌ها و یا ترکیب با نام مبارک علی(ع) هستند.
[=&quot]به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاریهای بین الملل، مهدی تدین با اشاره به اینکه طبق آمارهای به دست آمده از پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور 2میلیون و 279هزارو 8 نفر در ایران با نام علی نامگذاری شده اند، افزود: نام حیدر نیز که از نام‌های مبارک امام اول شیعیان است 117هزارو 219 بار در این پایگاه به ثبت رسیده است.[/][=&quot]وی اظهار کرد: نام مرتضی با فراوانی 409هزارو 856 هزار از فراوانترین القاب امام علی (ع) است که به ثبت رسیده است و نام‌های هادی با فراوانی286هزارو 867 بار، اسدالله 123هزارو 42بار، یدالله 121هزارو 365 بار ، حیدر 117هزارو 219بار ، عادل 67هزارو 11بار ، ولی‌الله 64هزارو 384بار ، عین‌الله 33هزارو 197بار ، ابوالحسن 29هزارو 594 بار ، ذوالفقار 14هزارو 61بار ، باب‌الله 5هزارو 550بار ، ابوتراب 2هزارو 978بار ، ظهیر یک میلیون و 214بار ، مولی 120بار ، حجه‌الله 81بار ، حیدرکرار 2بار از دیگر القاب ایشان است که در این پایگاه به ثبت رسیده است.[/][=&quot]مدیر کل دفتر روابط و همکاریهای بین الملل تصریح کرد: همچنین نام‌های ابوالحسن با فراوانی 29هزارو 594 بار و نام ابوتراب با فراوانی 2هزارو 978 بار از فراوانترین کنیه‌های امام علی (ع) است که ایرانیان بر روی فرزندان پسر خود نام‌ نهاده‌اند.[/][=&quot]تدین یادآور شد: علاوه بر نام، القاب و کنیه‌های ایشان اسامی فراوان مرکبی با نام علی نیز در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده است که شامل نام‌های علیرضا 854هزار 188بار، محمدعلی 488هزار و 956بار، علی‌اکبر 367هزارو 624بار ، علی‌اصغر 291هزارو 328بار ، امیر‌علی 204هزارو 716بار، غلامعلی 138هزارو 652بار ، قربانعلی 111هزارو 527بار ، علی‌محمد 95هزارو 677بار ، مرادعلی 29هزارو 606بار ، محرم‌علی 27هزارو 581بار ، حیدرعلی 26هزارو 511بار ، شیرعلی 14هزارو 402بار ، سیفعلی 10هزارو 13بار ، نظرعلی 9هزارو 373بار ، علی‌اوسط 6هزارو 895بار ، یارعلی 4هزارو 646بار، ربعلی 2هزارو 633بار، ذکرعلی 1989بار ، دوست‌علی 1438بار ، یعقوب‌علی 790بار و علی‌صفا 790بار می‌باشند.

[/]

سازمان ثبت احوال کشور