ناصبی را پس از توبه باید کشت؟

تب‌های اولیه

8 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ناصبی را پس از توبه باید کشت؟

سلام. ببخشید شخصی سنی به امام زمان علیه السلام، نعوذ بالله طعن وارد کرد و ناصبی شد و خونش حلال، و پس از طعن یا از روی ترس یا واقعا توبه کرد از حرف خودش آیا بازهم این ناصبی مرتد است و باید کشته شود؟ تشکر

با نام الله


کارشناس بحث: استاد سجاد

[="Tahoma"][="Black"]

dfffd;456058 نوشت:
سلام. ببخشید شخصی سنی به امام زمان علیه السلام، نعوذ بالله طعن وارد کرد و ناصبی شد و خونش حلال، و پس از طعن یا از روی ترس یا واقعا توبه کرد از حرف خودش آیا بازهم این ناصبی مرتد است و باید کشته شود؟ تشکر

با عرض سلام و احترام و تشکر از سؤال شما

تصمیم گیری در این زمینه با حاکم شرع است و نباید به صورت شخصی اقدام به کاری کرد .

نظر مشهور فقهاء این است که توبه از ارتداد مسقط حد آن نیست . (1)

موفق و سلامت باشید

پی نوشت:
1. العروه الوثقی ج 1 ص 272[/]

سجاد;456423 نوشت:
نظر مشهور فقهاء این است که توبه از ارتداد مسقط حد آن نیست .
اگر از روی جهالت بموضوع طعن به معصوم علیه السلام وارد کند چه؟ بازهم مرتد است؟ و باید کشته شود؟ تشکر

کارشناس عزیز دو سوال دارم:

1. اگر از روی جهالت و نادانی طعن بر معصوم علیه السلام نعوذ بالله وارد کند بازهم مرتد است و در صورت توبه حد جاری میشود؟
2. اگر مقصودش توهین نبوده ولی "واقعا توهین برداشت شود و توهین بنظر آید" و تصریح کند به مقصود خود، بازهم ناصبی است؟

dfffd;456534 نوشت:
کارشناس عزیز دو سوال دارم:

1. اگر از روی جهالت و نادانی طعن بر معصوم علیه السلام نعوذ بالله وارد کند بازهم مرتد است و در صورت توبه حد جاری میشود؟
2. اگر مقصودش توهین نبوده ولی "واقعا توهین برداشت شود و توهین بنظر آید" و تصریح کند به مقصود خود، بازهم ناصبی است؟

شما زهر چشمی ازش داری که میخوایی تخلیه کنی؟
یا فقط در حد دانستن هست که این موضوع رو اینقدر پی گیرید؟! Fool

dfffd;456534 نوشت:
کارشناس عزیز دو سوال دارم:

1. اگر از روی جهالت و نادانی طعن بر معصوم علیه السلام نعوذ بالله وارد کند بازهم مرتد است و در صورت توبه حد جاری میشود؟
2. اگر مقصودش توهین نبوده ولی "واقعا توهین برداشت شود و توهین بنظر آید" و تصریح کند به مقصود خود، بازهم ناصبی است؟

برادر عزیز وقتی میگوید تصمیم گیری با حاکم شرع است یعنی بنده و جنابعالی تصمیم گیرنده نیستیم و حاکم یا قاضی باید تشخیص دهد و تصمیم بگیرد .

[="Tahoma"][="Black"]

dfffd;456534 نوشت:
کارشناس عزیز دو سوال دارم:

1. اگر از روی جهالت و نادانی طعن بر معصوم علیه السلام نعوذ بالله وارد کند بازهم مرتد است و در صورت توبه حد جاری میشود؟
2. اگر مقصودش توهین نبوده ولی "واقعا توهین برداشت شود و توهین بنظر آید" و تصریح کند به مقصود خود، بازهم ناصبی است؟

با تشکر از سؤال شما

لطفا نام مرجع تقلید را بفرمایید تا اگر مقدور شد بر اساس نظر ایشان پاسخ داده شود .

همیشه سلامت و موفق باشید[/]

موضوع قفل شده است