می خواهم مرجع تقلیدم را تغییر بدهم

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
می خواهم مرجع تقلیدم را تغییر بدهم
سلام کسی که مقلد یک مرجع تقلید دیگر هست با چه شرطی میتواند مقلد رهبری شود ؟
برچسب: 
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد نور
سلام   کسی که مقلد یک مرجع تقلید دیگر هست با چه شرطی میتواند مقلد رهبری شود ؟
با سلام و احترام تغییر مرجع تقلید فقط در صورتی جایز است که مجتهد دوم عالم تر از مجتهد اول “که فعلاً مرجع تقلید است” باشد و در غیر اینصورت انسان نمی تواند مرجع خود را تغییر دهد. رساله مراجع، احکام تقلید
با سلام تغییر مرجع تقلید بین چند عالم که نتوانیم اعلمیت را احراز کنیم، اشکالی ندارد. مثلا مراجعی که جامعه مدرسین اعلام کرده اند، در اعلمیت ترجیحی ندارند، پس می توانید از هر کدام که دوست دارید تقلید کنید. یا اگر تحقیق کنید مثلا دو عالم عادل بگویند فلانی اعلم است و دو عالم عادل دیگر بگویند فلانی اعلم است. اینجا باز مخیر هستید که از هر کدام که خواستید تقلید کنید... فقط باید این روش ها را طبق روشی که در رساله ها مطرح میشود انجام دهید. فکر میکنم سه راه برای تشخیص اعلمیت وجود دارد. اگر شما از طریق این سه راه به اعلمیت چند نفر برسید، میتوانید هر کدام را خواستید انتخاب کنید و حتی می توانید در برخی احکام از یکی و در برخی از احکام از مرجع دیگری تقلید کنید.    
موضوع قفل شده است