جمع بندی میزان اعتبار کتاب لئالی الاخبار

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
میزان اعتبار کتاب لئالی الاخبار

ایا کتاب لئالی الاخبار واقعیت دارم و ب درستی نوشته شده از تمامی موضوعات آن؟؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد مدبر

پرسش:
کتاب حدیثی " لئالی الاخبار" چگونه کتابی است و مطالب آن چقدر معتبر می باشد؟

پاسخ :
کتاب «لئالي الأخبار» کتابی حدیثی نیست و و بیشتر شبیه کشکول است که در اواخر عصر قاجار نوشته شده و حکایات و روایات بی اساس فراوانی در آن یافت می‌شود که از نظر بسیاری از علما و محققان شیعه فاقد اعتبار است. این کتاب هیچگاه به عنوان یک کتاب معتبر حدیثی در نزد علمای شیعه شناخته نمی‌شده است.
مؤلف آن مرحوم محمدنبی تویسرکانی (متوفای ۱۳۲۰ هجری) است که در آن همه گونه حکایات و روایات ضعیف و قوی و حتی مطالب بی اساس را گردآوری کرده است.
و بخاطرفراوانی مطالب ضعیف ، کتاب از اعتبار کلی ساقط است.
( برخی از کتابها اعتبار کلی دارند مانند کافی ، بحار الانوار، حتی حلیه المتقین، هرچند مطالب ضعیف هم در آنها وجود دارد. ولی برخی از کتب به خاطر ضعف های فراوان به صورت کلی قابل اعتماد و تایید نیستند هر چند مطالب قوی هم در بین آن باشد مانند لئالی الاخبار، گنج های معنوی و ....)
بنابراین تمام موضوعات این کتاب قابل اعتماد نیست و قابل استفاده برای عموم مردم نیست و باید بوسیله محقق، صحیح و ناصحیح و ضعیف و قوی مشخص شود.

موضوع قفل شده است