منظور از تفاوت هاي جنسيتي

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
منظور از تفاوت هاي جنسيتي

باعرض سلام و تشكر از كاربران و كارشناسان
منظور از تفاوت هاي جنسيتي تفاوت هايي است كه به دليل زن بود يا مرد بودن در افراد متصور است و باعث مي شود كه مردان مريخي شود و زنان ونوسي:Nishkhand:

منظور شما از لحاظ فيزيولوژي بدنه يا تمايلات رواني

سلام

منظور شما خیلی واضح نیست بیشتر توضیح دهید.

با سلام ، از دیدگاه جامعه شناسی تفاوت اساسی بین جنس و جنسیت وجود دارد ، جنس به تفاوتهای فیزیولوژیکی افراد اطلاق می شود و به وسیله تفاوتهای فیزیولوژیکی افراد به جنس مونث و مذکر تقسیم می شوند .

اما جنسیت به تفاوتهای روان شناختی ، اجتماعی و فرهنگی بین زنان و مردان مربوط می شود . تمایز بین جنس و جنسیت تمایزی اساسی هست ، زیرا بسیاری از تفاوتهای میان مردان و زنان دارای منشاء زیست شناختی نیستند.

تفاوت در رفتار مردان و زنان اساسا از طریق یادگیری اجتماعی هویتهای زن و مرد پدید می آید ، مثلا در همین فرهنگ خودمون وقتی یه کودک پسر زمین می خوره و گریه می کنه والدین مجبورش می کنن که به گریه اش ادامه نده زیرا بهش یاد می دن که تو مرد هستی نباید گریه کنی و اینگونه می شود که گریه کردن به عنوان یک عمل زنانه به کودک آموزش داده می شود ....

نیایش سبز;49154 نوشت:

تفاوت در رفتار مردان و زنان اساسا از طریق یادگیری اجتماعی هویتهای زن و مرد پدید می آید ، مثلا در همین فرهنگ خودمون وقتی یه کودک پسر زمین می خوره و گریه می کنه والدین مجبورش می کنن که به گریه اش ادامه نده زیرا بهش یاد می دن که تو مرد هستی نباید گریه کنی و اینگونه می شود که گریه کردن به عنوان یک عمل زنانه به کودک آموزش داده می شود ....

این اعتراض بود ؟یا نظر کارشناسی؟؟؟

مهدی محامدی;49155 نوشت:
این اعتراض بود ؟یا نظر کارشناسی؟؟؟

اعتراض در قالب نظر کارشناسی
موضوع قفل شده است