جمع بندی ممنوعیت فیلم های مستهجن ؛ چرا و به چه دلیل؟

تب‌های اولیه

62 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ممنوعیت فیلم های مستهجن ؛ چرا و به چه دلیل؟

سلام
چرا تماشای فیلمهای مستهجن ممنوع است؟
امروزه یکی از روش های درمانی برخی بیماری های جنسی خصوصا در مورد زن و شوهرها تماشای فیلم های پورن است
البته از منظور من بد برداشت نشود ، پورنوگرافی از دید غربیان هم امری ناپسند و مذموم است.
منظور من تماشای این فیلم ها در حد اعتیاد و پورنوگرافی نیست.

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد بدیع

[TD][/TD]

محسن ..;1019303 نوشت:
سلام
چرا تماشای فیلمهای مستهجن ممنوع است؟
امروزه یکی از روش های درمانی برخی بیماری های جنسی خصوصا در مورد زن و شوهرها تماشای فیلم های پورن است
البته از منظور من بد برداشت نشود ، پورنوگرافی از دید غربیان هم امری ناپسند و مذموم است.
منظور من تماشای این فیلم ها در حد اعتیاد و پورنوگرافی نیست.

با سلام

در میان انجام یک کار و عادت به آن کار مرز واضحی وجود ندارد که عبور نکردن از آن قابل تضمین باشد. پدید آمدن عادت نسبت به یک رفتار با انجام آن شروع میشود.

دیدن تصاویر مستهجن علاوه بر اینکه میتواند به عادت به آن منجر شود با برخی از گناهان بزرگ مانند زنا، استمنا و ... نیز میتواند رابطه مستقیمی داشته باشد.

از دیگر مضرات آن تحریک بدون ارضاء است. یکی از اصلی ترین عوامل تحریک و ترشح غدد و هورمون های جنسی نگاه است. نگاه حرام فرد را در تخیل جنسی غرق میکند اما لذت و احساس خوشایند او تنها در عالم خیال باقی می ماند و با خارج شدن از آن و قرار گرفتن در دنیای واقع دچار حسرت و آزردگی میشود.

آنچه در این فیلم ها به تصویر کشیده می شود با واقعیت امور جنسی فاصله زیادی دارد. همانطوری که در فیلم های سینمایی با استفاده از جلوه های ویژه سعی در جذاب سازی صحنه ها میشود در این فیلم ها هم لذت جنسی به گونه ای اغراق آمیز به تصویر کشیده میشود. افراد پس از دیدن این فیلم ها نمی توانند ایده آل های نمایش داده شده در آن را با واقعیت زندگی خودشان تطبیق دهند و دچار دلزدگی و حسرت میشوند.

دیدن این فیلم ها تاثیری شبیه تاثیر الکل و مواد مخدر بر روی فرد دارد و او را دچار تخدیر میکند. تخدیر نوعی بی تفاوتی موقتی نسبت به اتفاقات ناخوشایند و حس نکردن آنها است. این حالت بدون اینکه بتواند واقعیت را تغییر دهد فرد را از مواجهه با آن و پذیرش آن عاجز میکند. بنابراین تلخ و شیرین زندگی و فرصت و تهدید آن همچنان هست. تنها فرد از درک آن و تعامل سازنده و متناسب با آن محروم میشود.

انزوا و کاهش روابط اجتماعی از دیگر آثار مخرب تماشای پورن است. بسیاری از موفقیت های هر فرد در بستر اجتماع و با داشتن روابط اجتماعی شکل میگیرد. چیزی که دیدن چنین فیلم هایی فرد را از آن محروم میکند. خودبسندگی، پرخاشگری، تمایل به تنهایی از ویژگی های بارز چنین افرادی است.

در فرهنگ های غیر دینی و به عنوان برخی روش های درمانگر ممکن است دیدن چنین فیلم هایی توصیه شود اما باید توجه داشت که حتی در این صورت هم مخاطب چنین توصیه هایی یک فرد بیمار است که به صورت طبیعی نمی تواند رابطه جنسی لذت بخشی داشته باشد ولی به افراد سالم قابل توصیه نیست. هر چند این افراد بیمار نیز در دراز مدت نتیجه مطلوبی نخواهند گرفت و نه تنها رابطه جنسی آنها با همسرشان تقویت نمی شود بلکه باعث بی میلی آنها به همسرشان میشود.

نگاه سکولار در تجویز و تحریم خود تنها میتواند منافع و مضار دنیوی را مورد ملاحظه قرار دهد و نگاه ارزشی و اخروی به مسائل ندارد. کمترین آسیب معنوی تصاویر مستهجن این است که انسان را از لذت مناجات با خدا محروم میکند.

بدیع;1019583 نوشت:
با سلام

در میان انجام یک کار و عادت به آن کار مرز واضحی وجود ندارد که عبور نکردن از آن قابل تضمین باشد. پدید آمدن عادت نسبت به یک رفتار با انجام آن شروع میشود.

دیدن تصاویر مستهجن علاوه بر اینکه میتواند به عادت به آن منجر شود با برخی از گناهان بزرگ مانند زنا، استمنا و ... نیز میتواند رابطه مستقیمی داشته باشد.

از دیگر مضرات آن تحریک بدون ارضاء است. یکی از اصلی ترین عوامل تحریک و ترشح غدد و هورمون های جنسی نگاه است. نگاه حرام فرد را در تخیل جنسی غرق میکند اما لذت و احساس خوشایند او تنها در عالم خیال باقی می ماند و با خارج شدن از آن و قرار گرفتن در دنیای واقع دچار حسرت و آزردگی میشود.

آنچه در این فیلم ها به تصویر کشیده می شود با واقعیت امور جنسی فاصله زیادی دارد. همانطوری که در فیلم های سینمایی با استفاده از جلوه های ویژه سعی در جذاب سازی صحنه ها میشود در این فیلم ها هم لذت جنسی به گونه ای اغراق آمیز به تصویر کشیده میشود. افراد پس از دیدن این فیلم ها نمی توانند ایده آل های نمایش داده شده در آن را با واقعیت زندگی خودشان تطبیق دهند و دچار دلزدگی و حسرت میشوند.

دیدن این فیلم ها تاثیری شبیه تاثیر الکل و مواد مخدر بر روی فرد دارد و او را دچار تخدیر میکند. تخدیر نوعی بی تفاوتی موقتی نسبت به اتفاقات ناخوشایند و حس نکردن آنها است. این حالت بدون اینکه بتواند واقعیت را تغییر دهد فرد را از مواجهه با آن و پذیرش آن عاجز میکند. بنابراین تلخ و شیرین زندگی و فرصت و تهدید آن همچنان هست. تنها فرد از درک آن و تعامل سازنده و متناسب با آن محروم میشود.

انزوا و کاهش روابط اجتماعی از دیگر آثار مخرب تماشای پورن است. بسیاری از موفقیت های هر فرد در بستر اجتماع و با داشتن روابط اجتماعی شکل میگیرد. چیزی که دیدن چنین فیلم هایی فرد را از آن محروم میکند. خودبسندگی، پرخاشگری، تمایل به تنهایی از ویژگی های بارز چنین افرادی است.

در فرهنگ های غیر دینی و به عنوان برخی روش های درمانگر ممکن است دیدن چنین فیلم هایی توصیه شود اما باید توجه داشت که حتی در این صورت هم مخاطب چنین توصیه هایی یک فرد بیمار است که به صورت طبیعی نمی تواند رابطه جنسی لذت بخشی داشته باشد ولی به افراد سالم قابل توصیه نیست. هر چند این افراد بیمار نیز در دراز مدت نتیجه مطلوبی نخواهند گرفت و نه تنها رابطه جنسی آنها با همسرشان تقویت نمی شود بلکه باعث بی میلی آنها به همسرشان میشود.

نگاه سکولار در تجویز و تحریم خود تنها میتواند منافع و مضار دنیوی را مورد ملاحظه قرار دهد و نگاه ارزشی و اخروی به مسائل ندارد. کمترین آسیب معنوی تصاویر مستهجن این است که انسان را از لذت مناجات با خدا محروم میکند.

اگر همسر یه نفر ارضاش نکنه از نظر جنسی.و اون مرد برای اینکه زنش ناراحت نشه بهش نگه که من از اندامت راضی نیستم.چه بسا غیر مستقیم هم گفته که خانم بره ورزش ولی توجهی از طرف خانم نبوده.قبل ازدواج هم به دلیل سنتی بودن ازدواج امکان بررسی اندام و ... نبوده.
چاره چیه؟مرد مجبوره حداقل با دیدن فیلم حین رابطه به اوج لذت برسه.که هرچند اخرشم دوباره ارضا نمیشه.
من دقیقا این مشکل را دارم.خانمم درست ارضام نمیکنه.مجبورم فیلم ببینم حین رابطه که بتونم نعوظ کنم.
الان گناه من چیه.تا اخر عمرم نباید لذت جنسی داشته باشم.نباید به اوج لذت برسم؟

محسن ..;1019303 نوشت:
سلام
چرا تماشای فیلمهای مستهجن ممنوع است؟
امروزه یکی از روش های درمانی برخی بیماری های جنسی خصوصا در مورد زن و شوهرها تماشای فیلم های پورن است
البته از منظور من بد برداشت نشود ، پورنوگرافی از دید غربیان هم امری ناپسند و مذموم است.
منظور من تماشای این فیلم ها در حد اعتیاد و پورنوگرافی نیست.

باسلام

تماشای این قبیل فیلمها نوعی روش درمان بیماری نیست! کی گفته این روش درمان است؟ البته در غرب خودارضایی،ازدواج با همجنس و... از سوی برخی پزشکان راه درمان و تخلیه جنسی و... چه بسا تلقی شود

البته فیلمها و برنامه آموزشی در زمینه مشکلات جنسی و حتی نحوه روابط جنسی وجود دارد که در ایران بیشتر بصورت مطالب آموزشی در کتب و سایتها و... است تا بصورت تصویری و... که میتوان در آینده در صورت لزوم آموزشهای تصویری(کارتونی) را بصورت واقعی تر به زوجین عرضه کرد!

تنوع گرایی،راضی نبودن به ظاهر خود و همسر، افزایش شهوانی شدن نگاههای شخص به دیگران، مقایسه بیش از حد خود با فیلمها، ... از مضرات تماشای این فیلمهای غیر اخلاقی است!

سوء استفاده از کودکان، افزایش میزان تجاوزات جنسی درانگلیس،هند و سایر کشورها از مضرات وحشتناک تماشای همین فیلمهاست!

تماشای این فیلمها، ذهن را درگیر بازیگران این فیلمها حتی حین رابطه با همسر میکند، انگار در ذهن با بازیگر و در عمل با همسر رابطه برقرار شده! که این اگر اتفاق بیفتد روی نطفه تاثیر سوء دارد که در احادیث به آن اشاره شده است!

برای مشکلات جنسی باید دنبال راهکار بود که متاسفانه پزشکی در زمینه درمان، روشهای غلطی بعضا عرضه میکند! گیاه درمانی درمانهای بهتر و کم یا بدون عوارض دارد!

در ضمن نگفتید چه نوع بیماریهایی منظورتان است که تماشای این فیلمها درمانش میکند؟

Symphony;1019599 نوشت:
اگر همسر یه نفر ارضاش نکنه از نظر جنسی.و اون مرد برای اینکه زنش ناراحت نشه بهش نگه که من از اندامت راضی نیستم.چه بسا غیر مستقیم هم گفته که خانم بره ورزش ولی توجهی از طرف خانم نبوده.
قبل ازدواج هم به دلیل سنتی بودن ازدواج امکان بررسی اندام و ... نبوده.

چاره چیه؟مرد مجبوره حداقل با دیدن فیلم حین رابطه به اوج لذت برسه.که هرچند اخرشم دوباره ارضا نمیشه.
من دقیقا این مشکل را دارم.خانمم درست ارضام نمیکنه.مجبورم فیلم ببینم حین رابطه که بتونم نعوظ کنم.
الان گناه من چیه.تا اخر عمرم نباید لذت جنسی داشته باشم.نباید به اوج لذت برسم؟با سلام

بالاخره قبل ازدواج، مادر و خواهر دختر را که می بینند!

در خصوص جذاب کردن ظاهر همسر راههایی هست! مثلا خانمهایی که ترشح هورمون استروژن در آن کم بوده جذابیت جنسی کمتری دارند که میتوان با مصرف خوراکیهای حاوی این هورمون مثل سویا،شوید،عرق رازیانه و... یا روشهای درمانی دیگر، این مشکل را حل کرد!

مشکلتان را کاملتر از طریق پیام خصوصی ذکر کنید تا بیشتر راهنمایی کنم.

یحبّونه;1019636 نوشت:

با سلام

بالاخره قبل ازدواج، مادر و خواهر دختر را که می بینند!

در خصوص جذاب کردن ظاهر همسر راههایی هست! مثلا خانمهایی که ترشح هورمون استروژن در آن کم بوده جذابیت جنسی کمتری دارند که میتوان با مصرف خوراکیهای حاوی این هورمون مثل سویا،شوید،عرق رازیانه و... یا روشهای درمانی دیگر، این مشکل را حل کرد!

مشکلتان را کاملتر از طریق پیام خصوصی ذکر کنید تا بیشتر راهنمایی کنم.

دیدن خواهر و مادر که مثل دیدن خود پسر نیست.اونها یه سری چیزا را میبینن که شاید برای پسر اهمیتی نداشته باشه.
اصلا این چیزی که من میگم با رازیانه و ... حل نمیشه.مشکل بنیادیه.تو خصوصی هم تفاوتی نمیکنه بگم.
من یه سری فتیش هایی دارم.که فقط با پیدا کردن یه نفر دیگه که با فتیشهای من تطابق داره میتونم ارضا بشم.

Symphony;1019599 نوشت:
اگر همسر یه نفر ارضاش نکنه از نظر جنسی.و اون مرد برای اینکه زنش ناراحت نشه بهش نگه که من از اندامت راضی نیستم.چه بسا غیر مستقیم هم گفته که خانم بره ورزش ولی توجهی از طرف خانم نبوده.قبل ازدواج هم به دلیل سنتی بودن ازدواج امکان بررسی اندام و ... نبوده.
چاره چیه؟مرد مجبوره حداقل با دیدن فیلم حین رابطه به اوج لذت برسه.که هرچند اخرشم دوباره ارضا نمیشه.
من دقیقا این مشکل را دارم.خانمم درست ارضام نمیکنه.مجبورم فیلم ببینم حین رابطه که بتونم نعوظ کنم.
الان گناه من چیه.تا اخر عمرم نباید لذت جنسی داشته باشم.نباید به اوج لذت برسم؟

با سلام و عرض ادب

از اینکه مشکل خود را با صراحت با ما در میان گذاشتید از شما تشکر میکنم. لطفا به این سوال صادقانه پاسخ دهید:

آیا شما قبل از ازدواج هم چنین فیلم هایی را تماشا می کردید و اگر نمی کردید نارضایتی شما از اندام همسرتان و رابطه جنسی با او قبل از دیدن این فیلم ها به وجود آمده بود یا بعد از آن؟

سلام سمفونی گرامی
یکی از مشکلات این فیلمها اینه که سطح توقع رو توی روابط بالا می برند که این باعث نارضایتی میشه.
بازیگران این فیلمها، چه مرد و چه زن، از یک طرف گلچین شده اند و تست بازیگری داده اند، از طرف دیگه جراحیهای زیبایی نامتعارفی رو انجام میدن که در جامعه مرسوم نیست.
و اینکه در این فیلمها با بازیگرها روبروییم. کسانی که می تونند احساسات غیر واقعی رو به نمایش بگذارند. ضمن اینکه حقه های سینمایی هم تا حدی در این فیلمها وجود دارند.

خلاصه اینکه زندگی زناشویی نمی تونه شبیه به این فیلمها باشه و این مقایسه می تونه برای رابطه مخرب باشه. چه مقایسه در مورد خانمها باشه و چه در مورد آقایون

بدیع;1019642 نوشت:
با سلام و عرض ادب

از اینکه مشکل خود را با صراحت با ما در میان گذاشتید از شما تشکر میکنم. لطفا به این سوال صادقانه پاسخ دهید:

آیا شما قبل از ازدواج هم چنین فیلم هایی را تماشا می کردید و اگر نمی کردید نارضایتی شما از اندام همسرتان و رابطه جنسی با او قبل از دیدن این فیلم ها به وجود آمده بود یا بعد از آن؟


بله.من قبل ازدواج هم میدیدم.

فروردین;1019644 نوشت:
سلام سمفونی گرامی
یکی از مشکلات این فیلمها اینه که سطح توقع رو توی روابط بالا می برند که این باعث نارضایتی میشه.
بازیگران این فیلمها، چه مرد و چه زن، از یک طرف گلچین شده اند و تست بازیگری داده اند، از طرف دیگه جراحیهای زیبایی نامتعارفی رو انجام میدن که در جامعه مرسوم نیست.
و اینکه در این فیلمها با بازیگرها روبروییم. کسانی که می تونند احساسات غیر واقعی رو به نمایش بگذارند. ضمن اینکه حقه های سینمایی هم تا حدی در این فیلمها وجود دارند.

خلاصه اینکه زندگی زناشویی نمی تونه شبیه به این فیلمها باشه و این مقایسه می تونه برای رابطه مخرب باشه. چه مقایسه در مورد خانمها باشه و چه در مورد آقایون

من همسرمو با بازیگرای این فیلما مقایسه نمیکنم.با دخترایی که توی جامعه هستن مقایسه میکنم.یا اصلا مقایسه هم که نکنم.یه سری انتظارات دارم که براورده نمیشه.شاید یه تاپیک جدا زدم.
این پرسشگر بنده خدا سوالش منحرف نشه.

[=arial]سلام
[=arial]

محسن ..;1019303 نوشت:
سلام
محسن ..;1019303 نوشت:

[=arial]چرا تماشای فیلمهای مستهجن ممنوع است؟

[=arial]اینکه سکس یک هنر و مهارت هست و هر کسی باید از کم و کیف آن آگاه باشد و باید برای آن آموزش صحیح و علمی حتی در کتابهای درسی باشد حرفی پسندیده هست ایکاش موضوع 2030 سیاسی نشده بود و که یکی از اهداف آن آموزش کارشناسانه مسائل جنسی از ابتدا در مدارس بود
[=arial]اگر بپذیریم پورنوگرافی یک حرفه و صنعت جهت کسب درآمد هست همانطور که کازینو و قمارخانه و شرط بندی و قرعه کشی یا شبکه های هرمی طالع بینی جن گیری و دعانویسی هم یک راه کسب درآمد بدون ارائه خدمت و تولید واقعی هستند
[=arial]اینکه به این امور اجازه فعالیت بدهیم چون آزادی حق هر انسانی هست یا اینکه آنها با پرداخت مالیات در رونق اقتصادی مشارکت میکنند به اصول حاکمیتی ، قوانین و عرف هر کشور برمی‌گردد ولی در نگاه کلان باید با افزایش آگاهی مثل مبارزه جهانی علیه تنباکو و سیگار باید با این معضلات مقابله کرد
[=arial]بالشخصه همانطور که با پورنوگرافی مخالف هستم با لطیفه ها و متنهایی مثل حلیه المتقین که موجب تصورات غیر واقعی و غیر طبیعی از آناتومی و فیزیولوژی بدن انسان و روابط اجتماعی افراد میشود مخالف هستم
[=arial]برای تحریک جنسی نیاز به آموزش و آمادگی روحی روانی و مغازله و معاشقه هست دیدن فیلمهای پورن توقعات جنسی از خود و طرف مقابل را از واقعیت و آنچه طبیعی هست را به انحراف میکشد و موجب زیاده خواهی های بیمارگونه و آسیبهای خودآزاری یا دیگر آزاری میشود
[=arial]باید آموزش داد همانطور که فیلمهای وحشت مثل داراکولا و زامبی یا اکشن مثل رامبو و یا قهرمانان فیلمهای کمیک مثل بتمن یا سوپرمن غیر واقعی و پر از ترفندهای سینمایی هستند و نباید خود را با سوژه های این فیلمها برابر دید باید ذهنیات مردم را با غیر واقع بودن اندام و افراد در فیلمهای پورن آگاه کرد
[=arial]فیلمهای پورن باید با آگاهی دادن محدود و حذف شوند همانطور که با فست فود ، سیگار،توتون ،مواد مخدر و الکل مبارزه باید کرد

Symphony;1019637 نوشت:
اصلا این چیزی که من میگم با رازیانه و ... حل نمیشه.مشکل بنیادیه.
من یه سری فتیش هایی دارم.که فقط با پیدا کردن یه نفر دیگه که با فتیشهای من تطابق داره میتونم ارضا بشم.

شما چهار سال تقریبا هر روز یا هر هفته یکبار فیلم یا کلیپی تماشا کنید که در آن بازیگر مورد نظر نوشابه پپسی یا کوکاکولا میخورد!

طبیعی است که حتی بعد از همان چند ماه اول، بطور ناخودآگاه هوس پپسی خوردن در شما ایجاد میشود. این یه بحث روانشناسی هست که جناب بدیع شاید بازترش کردند! و از همین موضوع در تبلیغات هم استفاده میکنند!

حال در مورد شما هم اولا بعضی انتظارات شما از همسرتان درست است اما برخی فتیشها بنظر بنده بخاطر تماشای زیاد از حد آن فیلمها، در شما تا حدودی نهادینه شده! که برای برخی از اینها، راه حل چه بسا باشد ولی طرح ریز این مسائل در تاپیکهای سایت بنظرم ممنوع است!

متحیر;1019969 نوشت:
[=arial]سلام[=arial] اینکه سکس یک هنر و مهارت هست و هر کسی باید از کم و کیف آن آگاه باشد و باید برای آن آموزش صحیح و علمی حتی در کتابهای درسی باشد حرفی پسندیده هست ایکاش موضوع 2030 سیاسی نشده بود و که یکی از اهداف آن آموزش کارشناسانه مسائل جنسی از ابتدا در مدارس بود

[=arial]بالشخصه همانطور که با پورنوگرافی مخالف هستم با لطیفه ها و متنهایی مثل حلیه المتقین که موجب تصورات غیر واقعی و غیر طبیعی از آناتومی و فیزیولوژی بدن انسان و روابط اجتماعی افراد میشود مخالف هستم
[=arial]برای تحریک جنسی نیاز به آموزش و آمادگی روحی روانی و مغازله و معاشقه هست

[=arial]فیلمهای پورن باید با آگاهی دادن محدود و حذف شوند همانطور که با فست فود ، سیگار،توتون ،مواد مخدر و الکل مبارزه باید کرد

با سلام

بنظر بنده هم آموزشهایی لازم است بخاطر بلوغ زودرس نسل کنونی و...! ولی نه براساس سند 2030 که آموزش خودارضایی مجازه یا حرف از همجنس بازی و... چیزایی از این قبیل است! واقعا چرا اینقدر در کشورهای غربی همجنس بازی هست؟!!!!!

این ائمه عزیزتر از جان گفتند از حدود شش سالگی رختخواب بچه ها را از هم جدا کنید حتی برادر با برادر نخوابد!!! و هزاران حدیث و نکته در خصوص مسائل جنسی!

باید تربیت اسلامی با ایده های جدید شکل بگیرد که خوشبختانه ما حتی روحانیونی داریم که در روانشناسی هم تحصیلاتی دارد و مطالب صحیحش را استفاده میکنند!

البته آموزش جنسی تحریک کننده و ... منظورم نیست!

ما احادیث در خصوص مسائل جنسی هم داریم که باید در کنار درس تنظیم خانواده در دانشگاهها تدریس شود! کتب آموزش روابط جنسی و سایتهاش هم هست ولی از نوجوانی همه مقلّد فیلما میشوند و چه بسا به کتب و آموزش توجه نکنند!

بنده از روی کنجکاوی و سوالاتی که برام داشت دو سه فیلم پور. دیدم واقعا حتی روش رابطه کاملا غلط بود و بدون هیچ عشق و احساس و فقط دو غریبه که بخاطر پول رابطه دارند!

تقلید از فیلمهای پ.. مشکل زاست مثلا برخی آنقدر فیلمها نگاه کردند که از زنانشان رابطه اورال و... میخواهند یا وادارش میکنند که بارها در سایتها، خانمها رو دیدم که میگن گریه میکنند از دست چنین همسرانی که چنین انتظارات چندش آوری دارند!

یکی دو فیلم خارجی آموزش روابط هم دیدم که پزشکانی صحبت میکنند و تصاویری نشون میداد! که میشه گفت روشهاش درست تر از فیلمهای پو... بود البته بشرطی که رابطه اورا و ... حذف میشد!

جالبه در احادیث ائمه نازنین، سخن از مغازله و شوخی و ملاعبه با همسر در آغاز رابطه هست! یا در زمان عادات خانمها گفتند از طرق غیر خطرناک رابطه برقرار کنید و لذت ببرید!

اگر خدا بخواد امسال یا سال دیگه آموزش صحیح این مسائل برای زوجین به روشی جدید عرضه خواهد شد و فقط در دسترس زوجین یا در شرف ازدواج خواهد بود!

برای سایر سنین هم آموزشهایی خواهد بود خصوصا باید نوجوانان با منطق و حکمتی که در این احادیث مسائل جنسی هست آشنا شوند و خود اینها فزاینده ایمانهاست!

در دین اسلام ممنوع هست و برای دختر و پسر مجرد.happy در غیر این صورت اگه زیاده روی نشود برای زن و شوهر در حد آموزش بد نیست.

سلام به همه

یحبّونه;1019636 نوشت:
بالاخره قبل ازدواج، مادر و خواهر دختر را که می بینند!
این بدترین روش انتخاب همسر است برادر عزیزم
درست مثل این است که برای آنکه بفهمی فلان غذا خوشمزه است یا نه، به شخص دیگری بگویی غذا را بخور بعد مزه‌اش را برایم تعریف کن!!

بدیع;1019642 نوشت:
آیا شما قبل از ازدواج هم چنین فیلم هایی را تماشا می کردید

یحبّونه;1020162 نوشت:
شما چهار سال تقریبا هر روز یا هر هفته یکبار فیلم یا کلیپی تماشا کنید که در آن بازیگر مورد نظر نوشابه پپسی یا کوکاکولا میخورد!
طبیعی است که حتی بعد از همان چند ماه اول، بطور ناخودآگاه هوس پپسی خوردن در شما ایجاد میشود
کلیت حرف شما دوستان عزیز را قبول دارم و من هم دیدن فیلم‌های پو.رن را بسیار مضر می‌دانم. بالا رفتن توقع در اثر دیدن این فیلم‌ها هم درست است
اما چند مطلب هست که به نظرم به آنها اهمیت نمی‌دهیم و حتی بعضاً نادیده گفته می‌شوند

1 - یکی از پاسخ‌هایی که درمورد اینجور فیلم‌ها می‌شنوم این است که گفته می‌شود باعث مقایسه بازیگران با همسر می‌شود. خب مگر تمام زنهای بازیگر در این فیلم‌ها از کره مریخ آورده شده‌اند که بگوئیم مشابه آن روی زمین وجود ندارد؟ و از آن سو جوری این حرف گفته می‌شود که انگار ما چاره‌ای نداریم مگر اینکه با کسی شبیه به گودزیلا ازدواج کنیم! خب چرا زمان ازدواج اینقدر پسندیدن ظاهر را کمرنگ می‌کنیم و همش دم از باطن می‌زنیم که بعد از ازدواج هی به افراد پیشنهاد کنیم چشمشان را ببندند تا نکند کسی تا به این حقیقت که با گودزیلا ازدواج کرده‌ است پی نبرند.

2 - این حرف که نباید همسرمان را مقایسه کنیم از ریشه اشتباه است! اصلاً انتخاب همسر با مقایسه انجام می‌شود. مثلاً ما می‌گوئیم همسر من باید عاقل، مهربان، متدین، فعال و پر انرژی و.... باشد. در تمام این موارد ما یک حد کم و زیاد برای این خصوصیات تعریف می‌کنیم و کاندیدهای ازدواج را با این حدود مقایسه می‌کنیم. این مقایسه شامل زیبایی هم می‌شود. اگر می‌بینیم برخی افراد همسر خود را با کسی مقایسه می‌کنند دلیلش این است که شخص مقایسه شونده، مصداق خواسته‌ای است که فرد در ذهن خود دارد. منتهی یک تفاوت وجود دارد. اگر ذهنیت ما نشأت گرفته از مصادیق باشد این اشکال دارد و باید درمان شود. اما اگر مصادیق نشأت گرفته از ذهنیت ما باشند به هیچ عنوان ایرادی ندارد.

3 - یکی از حرفهایی که روانشناسان بخصوص روانشناسان مذهبی زیاد می‌گویند این است که اگر تا قبل از ازدواج به چهره یا اندام زن‎ها نگاه نکنی و چهره و اندام همسرت اولین کسی باشد که می‌بینی عاشق او خواهی شد و تصور خواهی کرد زیباترین زن همین است. اما این حرف کاملاً اشتباه است. من در زمان شیطنت‌های نوجوانی با چند نفر از دوستان در خانه بودیم. آنها یک مجلهء س.ک.سی همراه داشتند که عکس‌های کاملاً برهنه از زنان داخل آن بود که تمام اندام آنها مشخص بود. یکی از دوستان عکسی را تماشا می‌کرد و به شدت از اندام آن زن تعریف می‌کرد. من کنجکاو شدم و به او گفتم عکس را به من هم نشان بدهد. وقتی عکس را دیدم حالم به هم خورد!!

نکته اینجاست که آن عکس اولین تصویر از اندام یک زن بود که در تمام عمرم دیده بودم. دقت بفرمائید قبل از آن هیچگونه ذهنیت روشنی از اندام یک زن نداشتم. خب بفرمائید چرا عاشق اندام آن عکس نشدم؟ مگر اولین اندامی نبود که من دیدم؟ چرا حتی تحریک نشدم؟ نه تنها خوشم نیامد بلکه از اندامش بدم آمد!

آن مجله را ورق زدم و درمورد اندام‌هایی که می‌دیدم احساس‌های کاملاً متفاوتی داشتم و در نهایت یکی از آن تصاویر را به همان دوستم نشان دادم و به او گفتم این اندام بسیار زیباست، ولی این بار او حالش به هم خورد!! پس می‌بینید که بخش زیادی از کششی که ما به جنس مخالف داریم، یک حس درونی است و نه الزاماً حسی که از عوامل بیرونی تأثیر گرفته باشد

4 - گفته می‌شود زیبایی یک امر نسبی است که من تا حدودی این حرف را قبول دارم، اما فقط تا حدودی! درست است که سلیقه افراد با هم متفاوت است اما تعریف زیبایی و زشتی تا حدود زیادی بین همه مشترک است. یعنی اگر 100 زن را جلوی تعدادی مرد بگذارند و بگویند هر مرد 20 زن زیبا انتخاب کند، ممکن است برخی از این انتخاب‌ها متفاوت باشند، اما قطعاً:
بعضی از زنها همیشه و توسط همهء مردها انتخاب خواهند شد
بعضی از زنها توسط اکثر مردها انتخاب خواهند شد
بعضی از زنها هم هرگز انتخاب نخواهند شد

و اگر 100 مرد را نیز جلوی تعدادی خانم بگذارید همین حالت برای مردها پیش خواهد آمد. از مجموع این دلایل به این نتیجه می‌رسیم که اشتباه است که بگوئیم اگر کسی فیلم پو.رن نبیند دیگر اندام همسرش برایش زیبا خواهد بود چون بخشی از زیبایی شناسی از درون نشأت می‌گرد. یا اگر فیلم پو.رن نبیند (یا حتی افراد دیگر از جنس مخالف را نبیند) دیگر دست به مقایسهء همسرش با دیگران نخواهد زد چون گاهاً این مقایسه با آنچه در زهن داریم انجام می‌شود و فقط مصادیق آن را در بیرون نشان می‌دهیم

بدیع;1019583 نوشت:
آنچه در این فیلم ها به تصویر کشیده می شود با واقعیت امور جنسی فاصله زیادی دارد
افراد پس از دیدن این فیلم ها نمی توانند ایده آل های نمایش داده شده در آن را با واقعیت زندگی خودشان تطبیق دهند و دچار دلزدگی و حسرت میشوند

فروردین;1019644 نوشت:
یکی از مشکلات این فیلمها اینه که سطح توقع رو توی روابط بالا می برند. زندگی زناشویی نمی تونه شبیه به این فیلمها باشه
صحبت شما عزیزان اعتراف به این حقیقت است که روابط جنسی فیلم‌ها جذاب‌تر از روابط جنسی حقیقی و طبیعی است
و من همیشه برایم سوال بوده که چرا اینگونه است؟

کاری به روابط غیر معمول مثل همجنس‌بازی یا اعمال غیرعقلانی مثل خوردن مایعات بدن ندارم که قطعاً نوعی اختلال روانی هستند
اما سایر مواردی که در اینگونه فیلم‌ها وجود دارد و جذاب است، آیا نشان از نقص در طبیعت این روابط نیست؟

من و همسرم در مقطعی دچار دلزدگی و تکرار در روابط شدیم و رابطهء جنسی برایمان کسالت آور شده بود
به همین جهت بخشی از این اعمال که غیرعقلانی و ناشایست نیستند را وارد رابطهء خود کردیم و تأثیرش واقعاً مثبت بود و رابطهء ما بهتر شد

باز هم تکرار می‌کنم منظورم الزاماً دیدن فیلم نیست، بلکه منظورم خودِ اعمال است جدای از اینکه آموزشش چطوری باشد
به نظر من همین آموزش‌های ناقصی که الان دارند در ایران به زوج‌ها یاد می‌دهند را هم مدیون غرب هستیم
بیشتر چیزهایی که درمورد روابط جنسی بلد هستیم ابتدا آنها کشف کرده‌اند چون برایشان مهم بوده و دغدغه داشتند
البته در اینکه آنها از آن طرف بوم افتادند و دچار افراط شدند شکی نیست، ولی ما همین افراط را گرفتیم و هی آنها را متهم کردیم!
و با متهم کردن آنها به افراط تلاش کردیم تفریط خود را توجیه کنیم

[="Arial"]

khedmatazma;1020172 نوشت:
در دین اسلام ممنوع هست و برای دختر و پسر مجرد.happy در غیر این صورت اگه زیاده روی نشود برای زن و شوهر در حد آموزش بد نیست.

مخالفت با فیلمهای پورن شخصی یا مربوط به گروه یا دین و مذهب نیست چون انسانی نیست باید به آن اعتراض کرد
چه فیلمهای پورن یا هر رسانه دیگر چه مکتوب یا مصور که موجب اشاعه مطالب غیر واقع و غیر طبیعی هستند و موجب بدآموزی و اشاعه خود آزاری یا دیگرآزاری میشوند باید با آنها مخالفت کرد
تنها راه دادن آگاهی هست نه اینکه بگوئیم چون گناه هست نباید طرف آن رفت این نتیجه عکس میدهد و همین معضل اجتماعی که در کشور شاهدش هستیم را سبب میشود
شما با اعلام گناه بودن فساد و فحشا یا اختلاس قتل و غارت دزدی تجاوز تابحال توانستهاید آنرا ریشه کن کنید
همانطور که گفتم مبارزه باید علمی کارشناسانه و فرهنگی باشد
در ضمن پورنوگرافی بدآموزی است نه آموزش

Reza-D;1020184 نوشت:
سلام

خب چرا زمان ازدواج اینقدر پسندیدن ظاهر را کمرنگ می‌کنیم و همش دم از باطن می‌زنیم که بعد از ازدواج هی به افراد پیشنهاد کنیم چشمشان را ببندند تا نکند کسی تا به این حقیقت که با گودزیلا ازدواج کرده‌ است پی نبرند.

2 - این مقایسه شامل زیبایی هم می‌شود. اگر می‌بینیم برخی افراد همسر خود را با کسی مقایسه می‌کنند دلیلش این است که شخص مقایسه شونده،

مصداق خواسته‌ای است که فرد در ذهن خود دارد. منتهی یک تفاوت وجود دارد.

3 - یکی از حرفهایی که روانشناسان بخصوص روانشناسان مذهبی زیاد می‌گویند این است که اگر تا قبل از ازدواج به چهره یا اندام زن‎ها نگاه نکنی و چهره و اندام همسرت اولین کسی باشد که می‌بینی عاشق او خواهی شد و تصور خواهی کرد زیباترین زن همین است. اما این حرف کاملاً اشتباه است.

4

اشتباه است که بگوئیم اگر کسی فیلم پو.رن نبیند دیگر اندام همسرش برایش زیبا خواهد بود چون بخشی از زیبایی شناسی از درون نشأت می‌گرد. یا اگر فیلم پو.رن نبیند (یا حتی افراد دیگر از جنس مخالف را نبیند) دیگر دست به مقایسهء همسرش با دیگران نخواهد زد چون گاهاً این مقایسه با آنچه در زهن داریم انجام می‌شود و فقط مصادیق آن را در بیرون نشان می‌دهیم

با سلام

بنده که گفتم مادر و خواهر، دختر را می بینند از نظر ظاهر دختر گفتم! کدوم مادر به پسرش میگه یه دختر باحجاب و نجیب و.. برات پیدا کردم ولی لای حرفهاش از زیبایی دختر تعریفی نکنه و چشم بسته اقدام کنه؟؟!!!! تازه خانمهایی که اینقدر تو خرید لباس و چیزای مختلف جزئی نگر و ... هستند مگه میشه که حتی به ظاهر دختر توجهی نکنند!

تازه مگه میشه دختر در همون جلسه اول آشنایی ظاهر هیکل و اندامش،برای پسر تا حدودی برجسته و معلوم نباشه؟!!! رنگ پوست،هیکل و درشتی دختر، تا حدودی موها،... نمایان است! ظاهر ناحیه تناسلی هم لازم نیست! و دقیقا مشکل همین قضیه است که ما میگیم فیلما تنوع ایجاد میکنه!

حتی در اسلام هم توصیه شده دختر در جلسه آشنایی خیلی باحجاب و... نباشه و ... بالای منبر هم برخی روحانیون این مطالب رو گوشزد میشوند!

امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای: كسی كه می‌خواهد با زنی ازدواج نمايد برای اطلاع و آگاهی از او می‌تواند به صورت،مو، دست،و محاسن(زیباییهای) او بدون قصد لذّت نگاه كند ـ اگر چه قهراً لذّت حاصل شود ـ مشروط بر اينكه اولاً اطلاع و آگاهی قبلی نداشته باشد و ثانياً علم نداشته باشد كه به او جواب ردّ می‌دهند.

آیت‌الله بهجت: نگاه کردن مرد به صورت زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند جایز است، به شرط آنکه بداند که مانع شرعی از ازدواج با او نیست و احتمال هم بدهد که زن ازدواج را قبول می‌کند و احتمال بدهد که با این نگاه کردن اطلاع تازه‌ای پیدا می‌کند. و با این شرایط، نگاه کردن فقط برای این مرد جایز است، اگرچه چند مرتبه باشد، بلکه چنین نگاه کردنی برای جلوگیری از نزاع بعد از عقد، مستحب نیز هست و اجازه زن هم در آن لازم نیست، و بنابر اظهر نگاه کردن به مو و محاسن(زیباییهای) دیگر آن زن هم با همین شرایط جایز است. و وجهی دارد که زن هم بتواند به مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند با شرایطی که گفته شد نگاه کند

یکی اندازه یا ظاهر اندام رو میخواد مثل مال فیلم باشه تا جاییکه جراحی زیبایی نواحی خاص زنان هم در ایران انجام میشود! که البته اشکالی ندارد ولی قصدم اینکه وسواس و تنوع ایجاد میکنه! جالبه بدونید برای اکثر زیبایی سازی های اندام و... روشهایی هست یا دارویی یا جراحی! و بنده هم مخالفش نیستم که کسی برای افزایش زیبایی همسرش اینو برای همسرش بخواد و ازش بطور غیرمستقیم درخواست کنه!

برخی انتظارات هم اشتباه است مثلا کسی همسری درشت میخواهد در حالیکه نامزدش در سن بیست سالگی که تقریبا لاغر و ... هست نمیشود از وی انتظار داشت از همان اول هیکل درشتی مثل یک بازیگر زن فیلم داشته باشد! البته میتوان با تغذیه و ورزش (حتی درمنزل باید خرید سیدی اموزشی) این را عملی کرد و هیکلی درشت داشت! البته خود داروهای ضدبارداری هم باعث افزایش وزن و درشتی هیکل زنان و... میشوند ولی عوارض هم دارند!

Reza-D;1020185 نوشت:
صحبت شما عزیزان اعتراف به این حقیقت است که روابط جنسی فیلم‌ها جذاب‌تر از روابط جنسی حقیقی و طبیعی است و من همیشه برایم سوال بوده که چرا اینگونه است؟

اما سایر مواردی که در اینگونه فیلم‌ها وجود دارد و جذاب است، آیا نشان از نقص در طبیعت این روابط نیست؟

من و همسرم در مقطعی دچار دلزدگی و تکرار در روابط شدیم و رابطهء جنسی برایمان کسالت آور شده بود. به همین جهت بخشی از این اعمال که غیرعقلانی و ناشایست نیستند را وارد رابطهء خود کردیم و تأثیرش واقعاً مثبت بود و رابطهء ما بهتر شد

باز هم تکرار می‌کنم منظورم الزاماً دیدن فیلم نیست، بلکه منظورم خودِ اعمال است جدای از اینکه آموزشش چطوری باشد
به نظر من همین آموزش‌های ناقصی که الان دارند در ایران به زوج‌ها یاد می‌دهند را هم مدیون غرب هستیم

جناب نیازی به تماشای اون فیلمها نیست! این همه مطلب تو سایتها و کتب با عکس و آموزش هست!!!! ولی شما از همان اول رفتید سراغ فیلمها!

برای تنوع در رابطه و مسائل دیگر اگر خواستید بنده به شما یه سایت و وبلاگ ایرانی-اسلامی بصورت خصوصی معرفی میکنم تا ببینید انواع آموزشها ذکر شده! مثلا در آن فیلمها آموزش تجدید قوای جنسی و جسمی و... رو که آموزش نمیدهند و هزار مسئله دیگر!

اینکه برخی مسائل جنسی توسط غربیها کشف شده درسته ولی ما مذهبیها فقط موارد صحیحش رو در همه علوم و کاربردها استفاده میکنیم!

و خود ما هم در اسلام حتی برای نحوه تجدید قوای جنسی و نحوه رابطه با همسر، حدیث و توصیه هایی داریم!

رابطه فیلمها برای شما جذابه چون تنوع داره یا غیرواقعی است!

متاسفانه برخی مردان اصلا تنوعی در رابطه ندارند یا رابطه را صحیح انجام نمیدهند و... که اینها مشکل ساز و باعث روتین شدن رابطه میشود!

محسن ..;1019303 نوشت:
سلام
چرا تماشای فیلمهای مستهجن ممنوع است؟

با سلام

(بنده صرفا از جنبه اعتیاد اور بودنش اشاراتی میکنم)

به همان دلیل که مواد مخدر ( تریاک ، هرویین ، حشیش ، قرص های روانگردان و توهم زا و . . . ) ممنوع هستند .
اعتیاد ، اعتیاد هست دیگر چه فرقی می کند ؟

اینجا فرد جسمی و و روانی درگیر فیلم مخدر میشود انجا درگیر مواد مخدر !!

اکثریت جنابان معتادین هم می گویند اول خواستیم تفننی بزنیم بعد دیگر از دستمان خارج شد و غیر تفننی شد !

اینجا هم ما بگوییم اقا برای اموزش ( فیلم مخدر و برای تفنن مواد مخدر ) مجاز کردیم شما تضمین می کنید غیر اموزشی نشود ؟

♦ چون نیروی جنسی که شوخی بردار نیست = اینکه اموزش و غیر اموزش سرش نمی شود !!
اگر مرد احیانا عاشق فردی که در فیلم مخدر برای ایفای اموزش شد و زن خودش را فراموش کرد چه کنیم ؟

محسن ..;1019303 نوشت:
امروزه یکی از روش های درمانی برخی بیماری های جنسی خصوصا در مورد زن و شوهرها تماشای فیلم های پورن است
البته از منظور من بد برداشت نشود ، پورنوگرافی از دید غربیان هم امری ناپسند و مذموم است.

تا جایی که ما میدانیم بیماری های جنسی و جسمی با پزشک و مشاور اصلح قابل درمان هستند.

محسن ..;1019303 نوشت:
منظور من تماشای این فیلم ها در حد اعتیاد و پورنوگرافی نیست.

خب نکته همین جاست
چیزی که اعتیاد اور هست میتونه ناخواسته از کنترل فرد خارج بشه

حالا به قول شما بگیم که فرد فیلم مخدر رو برای اموزش میبینه .
اینجاست که نیروی قدرتمند جنسی که چه میدونه اموزش و غیر اموزش چیه ؟
شعله ور میشه و میگه :
بازم از این اموزش ها ببین !

[=arial]سلام

یحبّونه;1020162 نوشت:
بنظر بنده هم آموزشهایی لازم است بخاطر بلوغ زودرس نسل کنونی و

در این باره آمار قابل استناد دارید که سن بلوغ کاهش پیدا کرده؟
یحبّونه;1020162 نوشت:
ولی نه براساس سند 2030 که آموزش خودارضایی مجازه یا حرف از همجنس بازی و... چیزایی از این قبیل است!

سند 2030 یک سند جامع و کارشناسانه هست و توصیه شده که اجرای آن بر اساس منطقه و فرهنگ بومی سازی شود
همین هست که گفتم 2030 مثل هر چیز دیگر در کشور فلک زده و سیاست زده ما اول اخته و بعد سیاسی میشود تا تباه و ابتر بشود
یحبّونه;1020162 نوشت:
واقعا چرا اینقدر در کشورهای غربی همجنس بازی هست؟!!!!!

چون اقرار به آن گناه یا جرم نیست اگر در کشورهایی مانند ما هم، جرم یا گناه نبود آمار آن کمتر از همتایان غربی مان نیست
یحبّونه;1020162 نوشت:
آموزش خودارضایی

خود ارضایی از مراحل بلوغ و در بعضی موارد رفتار طبیعی هست کتمان یا انکار و یا انزجار از آن، صورت مسئله را پاک نمی کند. باید در مورد آن آگاهی داشت با تلقین احساس گناه برای آن تنها باعث افزایش تنش های روحی میشود و چه بسا باعث عقده های روانی و یا رفتارهای ضد اجتماعی بشود

یحبّونه;1020162 نوشت:
این ائمه عزیزتر از جان گفتند از حدود شش سالگی رختخواب بچه ها را از هم جدا کنید حتی برادر با برادر نخوابد!!! و هزاران حدیث و نکته در خصوص مسائل جنسی!

تفکیک جنسیتی هم یک روش غیر طبیعی است
یحبّونه;1020162 نوشت:
باید تربیت اسلامی با ایده های جدید شکل بگیرد که خوشبختانه ما حتی روحانیونی داریم که در روانشناسی هم تحصیلاتی دارد و مطالب صحیحش را استفاده میکنند!

این مثل اختراع دوباره جرخ هست منتها با مواد دیگر مثل سنگ یا آجر و سیمان با روکشی از طلا
یحبّونه;1020162 نوشت:
البته آموزش جنسی تحریک کننده و ... منظورم نیست!

مسلما در مورد مسائل جنسی نه باید از این بر بام افتاد با فیلمهای پورنو و مدلینگ و نه از آن بر بام، با حجاب و تفکیک جنسیتی و تعصبهای بی دلیل ناموسی
یحبّونه;1020162 نوشت:
ما احادیث در خصوص مسائل جنسی هم داریم که باید در کنار درس تنظیم خانواده در دانشگاهها تدریس شود!

در دانشگاه هم باید تدریس شود ولی شروع آن در سن دانشگاه خیلی دیر هست تا آن موقع «سگ چرم را برده»
یحبّونه;1020162 نوشت:
کتب آموزش روابط جنسی و سایتهاش هم هست ولی از نوجوانی همه مقلّد فیلما میشوند و چه بسا به کتب و آموزش توجه نکنند!

بله از کودکی و نوجوانی باید راجع به این مسائل بسیار ساده و جدی متناسب با سن آموزش داد
یحبّونه;1020162 نوشت:
بنده از روی کنجکاوی و سوالاتی که برام داشت دو سه فیلم پور. دیدم واقعا حتی روش رابطه کاملا غلط بود و بدون هیچ عشق و احساس و فقط دو غریبه که بخاطر پول رابطه دارند!

تقلید از فیلمهای پ.. مشکل زاست مثلا برخی آنقدر فیلمها نگاه کردند که از زنانشان رابطه اورال و... میخواهند یا وادارش میکنند که بارها در سایتها، خانمها رو دیدم که میگن گریه میکنند از دست چنین همسرانی که چنین انتظارات چندش آوری دارند!

یکی دو فیلم خارجی آموزش روابط هم دیدم که پزشکانی صحبت میکنند و تصاویری نشون میداد! که میشه گفت روشهاش درست تر از فیلمهای پو... بود البته بشرطی که رابطه اورا و ... حذف میشد!

جالبه در احادیث ائمه نازنین، سخن از مغازله و شوخی و ملاعبه با همسر در آغاز رابطه هست! یا در زمان عادات خانمها گفتند از طرق غیر خطرناک رابطه برقرار کنید و لذت ببرید!

اگر خدا بخواد امسال یا سال دیگه آموزش صحیح این مسائل برای زوجین به روشی جدید عرضه خواهد شد و فقط در دسترس زوجین یا در شرف ازدواج خواهد بود!

برای سایر سنین هم آموزشهایی خواهد بود خصوصا باید نوجوانان با منطق و حکمتی که در این احادیث مسائل جنسی هست آشنا شوند و خود اینها فزاینده ایمانهاست!


در کلیت مطالبتان با شما موافقم هر چند در جزییات و روشها حرف و حدیث بسیار هست

یحبّونه;1020162 نوشت:
البته آموزش جنسی تحریک کننده و ... منظورم نیست!

بله میشه روابط رو به شیوه صحیح آموزش داد. مثلاً در آموزش جنسی اگر از کلمات خیلی رسمی دانشگاهی استفاده بشه تحریک کنندگی از بین میره (مثل کاری که در درس تنظیم خانواده انجام میشه)

یه مشکلی که توی فرهنگ ما وجود داره و متاسفانه فیلمهای پورن هم بهش دامن می زنند، اینه که رابطه رو صرفاً یک عمل مکانیکی جلوه میدن بدون تاکید بر مسائلی مثل عشق. تا جایی که سوال کردم میگن که رابطه بدون عشق با خودارضایی فرق زیادی نداره.

یحبّونه;1020197 نوشت:
جناب نیازی به تماشای اون فیلمها نیست! این همه مطلب تو سایتها و کتب با عکس و آموزش هست!!!! ولی شما از همان اول رفتید سراغ فیلمها!
رابطه فیلمها برای شما جذابه چون تنوع داره یا غیرواقعی است!

"یحبّونه" عزیز، من دقیقاً کجا رفتم سراغ فیلم‌ها که خودم خبر ندارم؟! :-/

Reza-D;1020285 نوشت:
"یحبّونه" عزیز، من دقیقاً کجا رفتم سراغ فیلم‌ها که خودم خبر ندارم؟! :-/

Reza-D;1020185 نوشت:

اما سایر مواردی که در اینگونه فیلم‌ها وجود دارد و جذاب است، آیا نشان از نقص در طبیعت این روابط نیست؟

من و همسرم در مقطعی دچار دلزدگی و تکرار در روابط شدیم و رابطهء جنسی برایمان کسالت آور شده بود
به همین جهت بخشی از این اعمال که غیرعقلانی و ناشایست نیستند را وارد رابطهء خود کردیم و تأثیرش واقعاً مثبت بود و رابطهء ما بهتر شد

باز هم تکرار می‌کنم منظورم الزاماً دیدن فیلم نیست، بلکه منظورم خودِ اعمال است جدای از اینکه آموزشش چطوری باشد

ببخشید دوست عزیز بنده از کنار هم قرار گرفتن جذابیت فیلمها و استفاده شما از اعمال مشابه آن در پستتان، برداشت کردم که یه چشمی انداختید! b-)b-)b-)
ولی انگار اشتباه کردم . متاسفانه امکان ویرایش پست غیرفعال شده و نمیتونم دوباره پستم رو ویرایش کنم و گناهان ناکرده ی شما رو از پستم پاک کنم!

Reza-D;1020185 نوشت:
بیشتر چیزهایی که درمورد روابط جنسی بلد هستیم ابتدا آنها کشف کرده‌اند چون برایشان مهم بوده و دغدغه داشتند

متحیر;1020243 نوشت:
مسلما در مورد مسائل جنسی نه باید از این بر بام افتاد با فیلمهای پورنو و مدلینگ و نه از آن بر بام، با حجاب و تفکیک جنسیتی و تعصبهای بی دلیل ناموسی

باسلام

این دو متن داره نشون میده که که چرا اونا کشف کردن

وقتی هر چیزی از چهارچوب خودش خارج بشه دیگه مشخصه از شرایط تعادل خارج شده پس نمیشه با روش عادی پیش رفت پس مجبور هستی دنبال راهکار باشی حالا یک بار با کشف راهکارهای جدید و یکبار با همجنس گرایی یکبار با روابط با حیوانات و....

در اینکه جوانان ما آگاه به مسائل نیستند و همه مادر پدرها فکر میکنند فرزندانشان مثل خودشان چشم گوش بسته هستند و بعد از فجایعی که رخ میده حتی تو سنین پایین تازه متوجه میشند که تو خواب هستند

در سن مناسب پاسخ داده نشه به این نیاز و برخورد با این مسئله درست صورت نگیرد مطمئنا به این مشکلات به این شکل روبرو می شوند.

محسن ..;1019303 نوشت:
امروزه یکی از روش های درمانی برخی بیماری های جنسی خصوصا در مورد زن و شوهرها تماشای فیلم های پورن است

این جمله داره میگه که فرد دیگه اون سلامت رو نداره پس اصل مطلب تایپک داره میگه شرایط شرایط عادی نیست پس لطفا دقتی کنید به همین راحتی این روشها رو برای همه تجویز نفرمایید

و در مورد آموزش اصل ترین موضوع این است که

Symphony;1019599 نوشت:
چه بسا غیر مستقیم هم گفته

آقایان و خانمها پس از چندین سال ازدواج هم گویی باهم رودربایسی دارند هیچ چیز و هیچ کس به اندازه خود شما دو نفر (زن و شوهر ) نمی توانند راهکار مناسب برای شما ارائه دهند چون هیچ کس از نیاز واقعی و درونی شما به اندازه خودتان آگاه نیست به جای تعارف کردن و این همه دور بودن از همسرتان با ایشون صحبت کنید مطمئنا باشید این رفتار شما خانوم شما رو هم دلزده خواهد کرد.

اگر مشکل شما ظاهر هست تا اونجایی که امکان تغییر و امکانات هست برای همسرتان توضیح دهید و بخواهید که در این زمینه با شما همراهی کنند اگر نه مشکل چیزست غیر قابل تغییر

خب به نظر اینجاست که خدا بی دلیل اجازه ازدواج مجدد به اقایان ندادند شاید همسر اول یک فرد یک ویژگی داره که برایش خوشانید ولی در مواردی ناخوشانید طوری که حاضر به طلاق دادن هم نیست به نظرم اینجا فردی که اون ویژگی که این خانم اول نداره رو داشته باشه می تونه مشکل رو تا حدودی حل کنه چون گاهی در انتخاب ملاکهایی مد نظر قرار میگیره و بعد از ازدواج به یه مسائل جدید شاید فرد برسه که فکر کنه بهتر بود که این بخش هم در نظر گرفته میشد وقتی داشته انتخاب میکرده (هرچند مطمئنا همه کامل نیستند چه خانم باشه چه آقا )ولی چه خوب که خداوند اجازه ازدواج مجدد به آقایان داده

تماشای این فیلها مثل این میمونه شما بگید برای اینکه تحریک بشید می تونی تو کوچه خیابون به اینو اون نگاه کنید اگر تا این حد حفظ چشم مهم نبود که این همه سفارش به حفظ چشم از نگاه نمیشد

یه جایی میخوندم گشتم پیدا نکردم منبع رو

و کسی که زنی را ببنید و از او خوشش آید، مستحب است سر به سوی آسمان بلند کرده بعد از آن دو رکعت نماز گذاره و حمد بسیار نماید و صلوات بر پیغمبر اکرم (ص) بفرستد بعد از آن از فضل خداوند طلب نماید تا خداوند از رافت خود باز کند بجهت او آنچه را که او را بی نیاز کند .

از مشاورین هم کمک بگیرید ان شاءالله هر چه زودتر مشکلتون حل بشه

یاحق

اللیل والنهار;1020311 نوشت:
باسلام

خب به نظر اینجاست که خدا بی دلیل اجازه ازدواج مجدد به اقایان ندادند شاید همسر اول یک فرد یک ویژگی داره که برایش خوشانید ولی در مواردی ناخوشانید طوری که حاضر به طلاق دادن هم نیست به نظرم اینجا فردی که اون ویژگی که این خانم اول نداره رو داشته باشه می تونه مشکل رو تا حدودی حل کنه چون گاهی در انتخاب ملاکهایی مد نظر قرار میگیره و بعد از ازدواج به یه مسائل جدید شاید فرد برسه که فکر کنه بهتر بود که این بخش هم در نظر گرفته میشد وقتی داشته انتخاب میکرده (هرچند مطمئنا همه کامل نیستند چه خانم باشه چه آقا )ولی چه خوب که خداوند اجازه ازدواج مجدد به آقایان داده

تماشای این فیلها مثل این میمونه شما بگید برای اینکه تحریک بشید می تونی تو کوچه خیابون به اینو اون نگاه کنید اگر تا این حد حفظ چشم مهم نبود که این همه سفارش به حفظ چشم از نگاه نمیشد

یه جایی میخوندم گشتم پیدا نکردم منبع رو

و کسی که زنی را ببنید و از او خوشش آید، مستحب است سر به سوی آسمان بلند کرده بعد از آن دو رکعت نماز گذاره و حمد بسیار نماید و صلوات بر پیغمبر اکرم (ص) بفرستد بعد از آن از فضل خداوند طلب نماید تا خداوند از رافت خود باز کند بجهت او آنچه را که او را بی نیاز کند .

از مشاورین هم کمک بگیرید ان شاءالله هر چه زودتر مشکلتون حل بشه

یاحق

سلام
بزرگوار شما برای زنان متاهلی که به پورنوگرافی روی اوردند چه راهکاری دارید ؟
مشاهده فیلم های پورنو فقط مختص مردان نیست امارهای منتشره نشان می دهد پورنو در بین زنان متاهل هم طرفدار دارد. نارضایتی جنسی در بین زنان متاهل هم دیده میشود.
اما اینکه می بینم زنان متاهل کمتر مسئله بروز می دهن و به راحتی مردان مشکلات خود را بیان نمی کنن شاید به دلیل حجب و حیای زنان است. که هنوز هم معتقدند یک زن عفیف چنین مسئله ای را نباید بازگو کند.
ولی واقعیت رو که نمیشه نادیده گرفته. امارهای منتشره رو که نمیشه ساختگی دانست. متاسفانه خیلی از خیانت هایی که امروزه در بین زنان متاهل دیده میشود به دلیل نارضایتی انان از روابط جنسی با شوهرانشان است.

خانم الیلل و النهار بفرمایید شما برای این دسته از خانمها چه پیشنهادی دارید ؟

اللیل والنهار;1020311 نوشت:
باسلام

این دو متن داره نشون میده که که چرا اونا کشف کردن

وقتی هر چیزی از چهارچوب خودش خارج بشه دیگه مشخصه از شرایط تعادل خارج شده پس نمیشه با روش عادی پیش رفت پس مجبور هستی دنبال راهکار باشی حالا یک بار با کشف راهکارهای جدید و یکبار با همجنس گرایی یکبار با روابط با حیوانات و....

در اینکه جوانان ما آگاه به مسائل نیستند و همه مادر پدرها فکر میکنند فرزندانشان مثل خودشان چشم گوش بسته هستند و بعد از فجایعی که رخ میده حتی تو سنین پایین تازه متوجه میشند که تو خواب هستند

در سن مناسب پاسخ داده نشه به این نیاز و برخورد با این مسئله درست صورت نگیرد مطمئنا به این مشکلات به این شکل روبرو می شوند.

این جمله داره میگه که فرد دیگه اون سلامت رو نداره پس اصل مطلب تایپک داره میگه شرایط شرایط عادی نیست پس لطفا دقتی کنید به همین راحتی این روشها رو برای همه تجویز نفرمایید

و در مورد آموزش اصل ترین موضوع این است که

آقایان و خانمها پس از چندین سال ازدواج هم گویی باهم رودربایسی دارند هیچ چیز و هیچ کس به اندازه خود شما دو نفر (زن و شوهر ) نمی توانند راهکار مناسب برای شما ارائه دهند چون هیچ کس از نیاز واقعی و درونی شما به اندازه خودتان آگاه نیست به جای تعارف کردن و این همه دور بودن از همسرتان با ایشون صحبت کنید مطمئنا باشید این رفتار شما خانوم شما رو هم دلزده خواهد کرد.

اگر مشکل شما ظاهر هست تا اونجایی که امکان تغییر و امکانات هست برای همسرتان توضیح دهید و بخواهید که در این زمینه با شما همراهی کنند اگر نه مشکل چیزست غیر قابل تغییر

خب به نظر اینجاست که خدا بی دلیل اجازه ازدواج مجدد به اقایان ندادند شاید همسر اول یک فرد یک ویژگی داره که برایش خوشانید ولی در مواردی ناخوشانید طوری که حاضر به طلاق دادن هم نیست به نظرم اینجا فردی که اون ویژگی که این خانم اول نداره رو داشته باشه می تونه مشکل رو تا حدودی حل کنه چون گاهی در انتخاب ملاکهایی مد نظر قرار میگیره و بعد از ازدواج به یه مسائل جدید شاید فرد برسه که فکر کنه بهتر بود که این بخش هم در نظر گرفته میشد وقتی داشته انتخاب میکرده (هرچند مطمئنا همه کامل نیستند چه خانم باشه چه آقا )ولی چه خوب که خداوند اجازه ازدواج مجدد به آقایان داده

تماشای این فیلها مثل این میمونه شما بگید برای اینکه تحریک بشید می تونی تو کوچه خیابون به اینو اون نگاه کنید اگر تا این حد حفظ چشم مهم نبود که این همه سفارش به حفظ چشم از نگاه نمیشد

یه جایی میخوندم گشتم پیدا نکردم منبع رو

و کسی که زنی را ببنید و از او خوشش آید، مستحب است سر به سوی آسمان بلند کرده بعد از آن دو رکعت نماز گذاره و حمد بسیار نماید و صلوات بر پیغمبر اکرم (ص) بفرستد بعد از آن از فضل خداوند طلب نماید تا خداوند از رافت خود باز کند بجهت او آنچه را که او را بی نیاز کند .

از مشاورین هم کمک بگیرید ان شاءالله هر چه زودتر مشکلتون حل بشه

یاحق


سلام
جناب الیل والنهار
درسته خدا اجازه زن گرفتن داده اما خودشم شرطشو گذاشته مگر به عدالت بینشون برخورد بشه که علامه طباطبایی توی تفسیرالمیزان گفتن عدالت یعنی محبت
شما خودتون انصافتونو عقلتونو بیارید ببینید کدوم مردی میتونه بین دو زن به عدالت رفتار کنه
شاید استثنا این قضیه صورت بگیره.که بنظرمن دوره زن دوم هم گذشته مثل دوره برده داری که گذشته الان خیلی چیزا پیشرفت کرده و زنا و مردا میتونن به انواع روشها خودشونو درمان کنن مثل همین ورزش یا طب سنتی.

بعد زن دوم هم یک انسانه کرامت داره چرا یه مرد فقط بخاطر اینکه از اندام زنش نمیدونم از مسائل جنسی راضی نیست بره یه زن دیگه بگیره یعنی چی؟؟
من تعجب میکنم چطوری مردا و زنا روشون میشه باهم اون رابطه رو برقرار کنن (که لازمه ش روی خیلی زیاده)اما روشون نمیشه اینحرفارو بهم بزنن!!!!
بعد زنایی که ازشوهرشون ناراضین اونا چیکارکنن برن شوهر دوم بگیرن؟به کدوم آسمون نگاه کنن وقتی یه مردیو میبینن که بنظرشون میتونه نیازشونو برآورده کنه...

بنظرم جناب سمفونی گرامی بهتره بجای فکر به زن دوم
خانمشون رو ببرن پیش مشاور و مستقیم باهاشون صحبت کنن که کلاس ورزش برن یه طب سنتی هم برن خیلی خوبه.
(لطفا زندگیتونو خراب نکنید برای هردردی درمانی هست اگر خانمتون از هرلحاظ خوب هستن و فقط این مشکلشونه هرراهیو برید)
رفتنی و ماندنی هردو دنبال بهانه ن اونیکه میخواد بره بهانه رفتنو پیدامیکنه اونیکه میخواد بمونه بهانه موندنو...

sнαвηαм;1020331 نوشت:
در بین زنان متاهل هم طرفدار دارد.

اللیل والنهار;1020311 نوشت:
آقایان و خانمها

اللیل والنهار;1020311 نوشت:
در اینکه جوانان ما آگاه به مسائل نیستند

اللیل والنهار;1020311 نوشت:
بعد از فجایعی که رخ میده

اللیل والنهار;1020311 نوشت:
شما دو نفر (زن و شوهر )

باسلام خب من هم تو پست اشاره به هر دو کردم

و گفتم که مشکل از کجا شروع میشه

sнαвηαм;1020331 نوشت:
به دلیل نارضایتی انان از روابط جنسی با شوهرانشان است.

Symphony;1019599 نوشت:
چه بسا غیر مستقیم هم گفته که خانم بره ورزش ولی توجهی از طرف خانم نبوده

sнαвηαм;1020331 نوشت:
بزرگوار شما برای زنان متاهلی که به پورنوگرافی روی اوردند چه راهکاری دارید ؟

خدا هم نگفته که خانم شما با همین شوهر بساز که همون طور که این آقا می تونه خواسته خودشو با همسرش در میون بزاره خانم هم همینطور

نمیدونم ولی احساس کردم که بیشتر رو این بخش از متن پست بنده حساس شدید:)

اللیل والنهار;1020311 نوشت:
خدا بی دلیل اجازه ازدواج مجدد به اقایان ندادند

این موضوع هم برای خانم و هم برای آقا می تونه آخرین مرحله باشه یعنی خداوند هم نخواسته دو نفر بدون هیچ گونه رضایتی کنار هم باشند.

خانم هم اگه میبینه واقعا آقا هیچ تغییر در رویه خودش نداره همکاری نمیکنه و این مسئله برای زندگیش مشکل ساز شده خب جدا بشه حالا که دیگه میدونه چطور آدمی میخواد بگرده پیدا کنه

ولی اصل موضوع اینکه که راهکار اول پیشگیری بهتر از درمان است که توصیه شده بهش

وقتی شما مریض شدی مجبوری هزینه درمان بدی تلخی دارو رو تحمل کنی حالا این پیشروی بیماری چقدر باشه که با این همه وقت و انرژی و هزینه و.... درمان بشود یا نشود

اصل بر اینکه چه زن چه مرد خودشون رو از کارهایی که باعث میشه روابط سرد و ... بشه دوری کنند اولین قدم هم نگاه کردنه وقتی کنترل نشه بعد رها و یله باشه خب دیگه کار سختر میشه

nazak;1020338 نوشت:
کدوم مردی میتونه بین دو زن به عدالت رفتار کنه

باسلام
یعنی چی خواسته ای که امکانش نیست پس چه نیاز به مطرح کردنش هست در اینکه امکانش هست مردی نتونه عدالت رو داشته باشه یا نداشته باشه حرفی نیست ولی مطمئن باشید اگر خانومی در کارهای که به عنوان جهاد زن مطرح شده کم کاری نکنه آقایون هم دوست ندارند بیخودی هزینه کنند برای چندتا خانم

مگر در موارد که عرض کردم

اللیل والنهار;1020311 نوشت:
اصل مطلب تایپک داره میگه شرایط شرایط عادی نیست

حالا این خانم یا مسلمان هست یا کافر اگر مسلمان باشد و ببینه واقعا همسرش یه خانمی میخواهد زیبا ولی این خانم متدین ولی زیبایی ندارد و به خاطر این موضوع همسرش داره به مشکل بر میخوره چه باید بکنه ؟
کافر باشه کاری به کار شوهرش نداشته باشه بره براش هوووو جک و جونور هم بیاره آورده چطور که تو کشورهایی این موضوع براشون حل شده هست یعنی میرن با حیوانات ازدواج میکنند کسی هم نمیگه آقا اصلا این کار شما عاقلانه هست نیست

بعضی ها هم طرفدارشون هستند و براشون حق و حقوق مطالبه میکنند

حالا یک زن و مرد مسلمان باید چه کنه اگه تابع امر خدا هستند خداوند گفته چشمهاتون رو حفظ کنید تا به این شرایط نرسید حالا که گوش ندادی رفتی راه خودتو خانم حواست به شوهرت باشه آقا هواست به زنت باشه باز گوش ندادی به خواسته هاش توجه نکردی کشیده شد به خارج از حریم شخصی و خانواده حالا اینجا اگه باز رو خودتون کار نکنید نخواهید جلوی این کار رو بگیرید و هی ادامه ادامه که با این فیلم با اون تصویر با...

رسیدی به جایی که دیگه رهی دیگه به جز این هست که این فرد نیازش رو با یک چیزی معقولتر برطرف کنه

nazak;1020338 نوشت:
شاید استثنا این قضیه صورت بگیره.که بنظرمن دوره زن دوم هم گذشته مثل دوره برده داری که گذشته الان خیلی چیزا پیشرفت کرده و زنا و مردا میتونن به انواع روشها خودشونو درمان کنن مثل همین ورزش یا طب سنتی.

خواهر من این سوال رو هم در همین دوره پرسیدند درسته

بنده مخالف فرمایش شما نیستم بله از همه راهکارها کمک بگیرند اگر با مشاوره با خانم این آقا میشه مشکل رو حل کرد و تغییر رفتار خب یه قدمی بردارند به جای اینکه با نگاه کردن به فیلم هر روز بیشتر و بیشتر از هم دور بشن

باور کنید میفهمم یک خانم براش سخته
ببینه توجه همسرش به یک فیلم یا به یه خانم دیگه و... بیشتر از خانومش باشه

nazak;1020338 نوشت:
بعد زن دوم هم یک انسانه کرامت داره چرا یه مرد فقط بخاطر اینکه از اندام زنش نمیدونم از مسائل جنسی راضی نیست بره یه زن دیگه بگیره یعنی چی؟؟

وااا ممکنه اصلا یکی اولویتش تو همسر اول همین مسئله باشه، یعنی کرامت نداره، زن اول !!!

nazak;1020338 نوشت:
اما روشون نمیشه اینحرفارو بهم بزنن!!!!

بنده هم دقیقا همینو عرض کردم که بهتره با همسرشون موضوع رو واضح مطرح کنند من غیر مستقیم گفتم ولی انجام نداده اصل یعنی چی

nazak;1020338 نوشت:
خانمشون رو ببرن پیش مشاور و مستقیم باهاشون صحبت کنن که کلاس ورزش برن یه طب سنتی هم برن خیلی خوبه.

به نظر بنده هم راهکار خیلی مناسبی هستش Smile

محسن ..;1019303 نوشت:
سلام
چرا تماشای فیلمهای مستهجن ممنوع است؟
امروزه یکی از روش های درمانی برخی بیماری های جنسی خصوصا در مورد زن و شوهرها تماشای فیلم های پورن است
البته از منظور من بد برداشت نشود ، پورنوگرافی از دید غربیان هم امری ناپسند و مذموم است.
منظور من تماشای این فیلم ها در حد اعتیاد و پورنوگرافی نیست.

آیا این حدیث را نخوانده اید؟
[=iran]پيامبر گرامي اسلام ص «در چيزهاي حرام، هيچ شفائي نيست».

اللیل والنهار;1020354 نوشت:
باسلام خب من هم تو پست اشاره به هر دو کردم
و گفتم که مشکل از کجا شروع میشه
خدا هم نگفته که خانم شما با همین شوهر بساز که همون طور که این آقا می تونه خواسته خودشو با همسرش در میون بزاره خانم هم همینطور
نمیدونم ولی احساس کردم که بیشتر رو این بخش از متن پست بنده حساس شدید:)
این موضوع هم برای خانم و هم برای آقا می تونه آخرین مرحله باشه یعنی خداوند هم نخواسته دو نفر بدون هیچ گونه رضایتی کنار هم باشند.
خانم هم اگه میبینه واقعا آقا هیچ تغییر در رویه خودش نداره همکاری نمیکنه و این مسئله برای زندگیش مشکل ساز شده خب جدا بشه حالا که دیگه میدونه چطور آدمی میخواد بگرده پیدا کنه
ولی اصل موضوع اینکه که راهکار اول پیشگیری بهتر از درمان است که توصیه شده بهش
وقتی شما مریض شدی مجبوری هزینه درمان بدی تلخی دارو رو تحمل کنی حالا این پیشروی بیماری چقدر باشه که با این همه وقت و انرژی و هزینه و.... درمان بشود یا نشود
اصل بر اینکه چه زن چه مرد خودشون رو از کارهایی که باعث میشه روابط سرد و ... بشه دوری کنند اولین قدم هم نگاه کردنه وقتی کنترل نشه بعد رها و یله باشه خب دیگه کار سختر میشه
باسلام
یعنی چی خواسته ای که امکانش نیست پس چه نیاز به مطرح کردنش هست در اینکه امکانش هست مردی نتونه عدالت رو داشته باشه یا نداشته باشه حرفی نیست ولی مطمئن باشید اگر خانومی در کارهای که به عنوان جهاد زن مطرح شده کم کاری نکنه آقایون هم دوست ندارند بیخودی هزینه کنند برای چندتا خانم
مگر در موارد که عرض کردم
حالا این خانم یا مسلمان هست یا کافر اگر مسلمان باشد و ببینه واقعا همسرش یه خانمی میخواهد زیبا ولی این خانم متدین ولی زیبایی ندارد و به خاطر این موضوع همسرش داره به مشکل بر میخوره چه باید بکنه ؟
کافر باشه کاری به کار شوهرش نداشته باشه بره براش هوووو جک و جونور هم بیاره آورده چطور که تو کشورهایی این موضوع براشون حل شده هست یعنی میرن با حیوانات ازدواج میکنند کسی هم نمیگه آقا اصلا این کار شما عاقلانه هست نیست
بعضی ها هم طرفدارشون هستند و براشون حق و حقوق مطالبه میکنند
حالا یک زن و مرد مسلمان باید چه کنه اگه تابع امر خدا هستند خداوند گفته چشمهاتون رو حفظ کنید تا به این شرایط نرسید حالا که گوش ندادی رفتی راه خودتو خانم حواست به شوهرت باشه آقا هواست به زنت باشه باز گوش ندادی به خواسته هاش توجه نکردی کشیده شد به خارج از حریم شخصی و خانواده حالا اینجا اگه باز رو خودتون کار نکنید نخواهید جلوی این کار رو بگیرید و هی ادامه ادامه که با این فیلم با اون تصویر با...
رسیدی به جایی که دیگه رهی دیگه به جز این هست که این فرد نیازش رو با یک چیزی معقولتر برطرف کنه
خواهر من این سوال رو هم در همین دوره پرسیدند درسته
بنده مخالف فرمایش شما نیستم بله از همه راهکارها کمک بگیرند اگر با مشاوره با خانم این آقا میشه مشکل رو حل کرد و تغییر رفتار خب یه قدمی بردارند به جای اینکه با نگاه کردن به فیلم هر روز بیشتر و بیشتر از هم دور بشن
باور کنید میفهمم یک خانم براش سخته
ببینه توجه همسرش به یک فیلم یا به یه خانم دیگه و... بیشتر از خانومش باشه
وااا ممکنه اصلا یکی اولویتش تو همسر اول همین مسئله باشه، یعنی کرامت نداره، زن اول !!!
بنده هم دقیقا همینو عرض کردم که بهتره با همسرشون موضوع رو واضح مطرح کنند من غیر مستقیم گفتم ولی انجام نداده اصل یعنی چی
به نظر بنده هم راهکار خیلی مناسبی هستش :)

خانم الیلل و النهار
به نظرم جای مناسبی برای تبلیغ چندهمسری و ازدواج مجدد پیدا نکردید !!!
ما در مرتبه ای نیستیم ازدواج مجدد رو برای چنین موضوعی پیشنهاد بدیم هرچند چیزایی دیگه هم گفتی ولی باز دلیل نمیشه ازدواج مجدد رو پیشنهاد بدی شاید همین قسمت از نظر شما رو، کاربر انتخاب کنه بدون اینکه راههای دیگه رو امتحان کنه.
این اقا یا خانم باید از راه اصولیش وارد شه بهترین راهکار مراجعه به مشاوره حضوری و در میان گذاشتن موضوع با خود همسر است. نه اینکه چون فلان جای همسرش مشابه زنان دیگر نیست بدون در نظر گرفتن هر چیزی سراغ زن دیگه ای بره.
در ضمن این فرد باید یاد بگیره ازدواج فقط رابطه ای جنسی نیست که اینقدر نمود پیدا کنه که فرد رو به کل از زندگیش دلسرد کنه به فرض هم تحمل براش سخت باش باز باید با مشورت با مشاوره و همسرش به این نتیجه برسه نه با راهکار من و شمایی که هیچی از زندگی این فرد نمیدونیم !!!

خیلی از مسائل هم به دلیل عدم اشنایی زوجین از روش ها و شکل های درست روابط زن و شوهر و در نظر نگرفتن نیازهای همدیگر به وجود میاد شاید اگر روش های درست رو یاد بگیرن همین خانم فعلی هم بتونه به راحتی همسرش رو قانع کنه و نیازی به زنان دیگه ایی نباشه .

Reza-D;1020184 نوشت:
خب مگر تمام زنهای بازیگر در این فیلم‌ها از کره مریخ آورده شده‌اند که بگوئیم مشابه آن روی زمین وجود ندارد؟ و از آن سو جوری این حرف گفته می‌شود که انگار ما چاره‌ای نداریم مگر اینکه با کسی شبیه به گودزیلا ازدواج کنیم! خب چرا زمان ازدواج اینقدر پسندیدن ظاهر را کمرنگ می‌کنیم و همش دم از باطن می‌زنیم که بعد از ازدواج هی به افراد پیشنهاد کنیم چشمشان را ببندند تا نکند کسی تا به این حقیقت که با گودزیلا ازدواج کرده‌ است پی نبرند.

سلام. در این بند از صحبت شما چند مطلب اورده شده که بهم ارتباطی ندارند. اول اینکه یک زن بازیگز از بین شاید 100 زن متقاضی انتخاب میشود، کسی که جاذبه جنسی بیشتری دارد و زیباتر است و مهارت کلامی بیشتری هم دارد و تازه بعد از انتخاب در دوره های فشرده و چند ساله تجربه اندوزی میکند. بله مشابه آنها را یافتن با تمام ان مشخصات، بسیار دشوار است.
اگر شما چهره یک بازیگر زن در خیالتان باشد و به دنبال انتخاب همسر بگردید، بله بقیه به شکل گودزیلا دیده می شوند.

Reza-D;1020184 نوشت:
در تمام این موارد ما یک حد کم و زیاد برای این خصوصیات تعریف می‌کنیم و کاندیدهای ازدواج را با این حدود مقایسه می‌کنیم.

چیزی که من به عینه دیده ام اینست که اگر اقایان بخواهند در مورد خصوصیات بالا شروع به مقایسه زنان با هم بکنند، به هیچ حد بالا و پایینی اعتنا نمیکنند. برای آقایان زیبایی حد بالایی دارد؟؟؟؟؟ آقایان باید کسی را که میخواهند همسرشان شود با خودشان مقایسه کنند. زیبایی زن باید با زیبایی همسرش قابل مقایسه باشد نه جنیفر لوپز. میزان تدین زن باید با میزان تدین شوهرش قابل مقایسه باشد نه با میزان تدین مجتهده امین. آقایان اگر با دقت به خودشان نگاه کنند میتوانند همسر مناسبی پیدا کنند ، مشکل اینست که به همه جا نگاه میکنند غیر از خود.

Reza-D;1020184 نوشت:
یکی از حرفهایی که روانشناسان بخصوص روانشناسان مذهبی زیاد می‌گویند این است که اگر تا قبل از ازدواج به چهره یا اندام زن‎ها نگاه نکنی و چهره و اندام همسرت اولین کسی باشد که می‌بینی عاشق او خواهی شد و تصور خواهی کرد زیباترین زن همین است. اما این حرف کاملاً اشتباه است. من در زمان شیطنت‌های نوجوانی با چند نفر از دوستان در خانه بودیم. آنها یک مجلهء س.ک.سی همراه داشتند که عکس‌های کاملاً برهنه از زنان داخل آن بود که تمام اندام آنها مشخص بود. یکی از دوستان عکسی را تماشا می‌کرد و به شدت از اندام آن زن تعریف می‌کرد. من کنجکاو شدم و به او گفتم عکس را به من هم نشان بدهد. وقتی عکس را دیدم حالم به هم خورد!!

برای اینکه اولا نگاه شما به ان زن نگاه حرام بوده و خدا خیلی دوستتان داشته که لذت نبردید. دوما که الان اندام و چهره تیلورسوییفت را در یک مجله ببینید عاشقش می شوید. او همه چیز تمام است . اما آیا می توانید 1 هفته با او زندگی کنید، به این معنا که دردل کنید برایتان غذا بپزد یا با او به مسافرت بروید و ... ؟ خیر چون روز دوم زندگی به شما خیانت میکند. . در روز سوم او زشت ترین زن دنیا برای شما است که از دیدن اندامش حالتالن بهم میخورد. منظورم این نیست که همه زنانی که زیبایی قابل ملاحظه ایی دارند خیانت میکنند، بلکه منظور این است که همه زیبایی را نمیتوان در ظاهر نگهداشت.

Reza-D;1020184 نوشت:
آن مجله را ورق زدم و درمورد اندام‌هایی که می‌دیدم احساس‌های کاملاً متفاوتی داشتم و در نهایت یکی از آن تصاویر را به همان دوستم نشان دادم و به او گفتم این اندام بسیار زیباست، ولی این بار او حالش به هم خورد!! پس می‌بینید که بخش زیادی از کششی که ما به جنس مخالف داریم، یک حس درونی است و نه الزاماً حسی که از عوامل بیرونی تأثیر گرفته باشد

اولا که شما در سنین نوجوانی قرار داشته اید و زیبایی را صرفا با غریزه متر کرده اید. جناب رضا، آقایان از زندگی بازنی که زیبایی 50 و اخلاق 80 دارد بیشتر لذت میبرند یا زنی که زیبایی 100 و اخلاق 20 دارد؟

sнαвηαм;1020363 نوشت:
شاید همین قسمت از نظر شما رو، کاربر انتخاب کنه بدون اینکه راههای دیگه رو امتحان کنه.

sнαвηαм;1020363 نوشت:
در ضمن این فرد باید یاد بگیره ازدواج فقط رابطه ای جنسی نیست که اینقدر نمود پیدا کنه که فرد رو به کل از زندگیش دلسرد کنه به فرض هم تحمل براش سخت باش باز باید با مشورت با مشاوره و همسرش به این نتیجه برسه نه با راهکار من و شمایی که هیچی از زندگی این فرد نمیدونیم !!!

sнαвηαм;1020363 نوشت:
خیلی از مسائل هم به دلیل عدم اشنایی زوجین از روش ها و شکل های درست روابط زن و شوهر و در نظر نگرفتن نیازهای همدیگر به وجود میاد شاید اگر روش های درست رو یاد بگیرن همین خانم فعلی هم بتونه به راحتی همسرش رو قانع کنه و نیازی به زنان دیگه ایی نباشه .

باسلام

به نظرم که پستهای خودمو دوباره خوندم خب خواهر منم همینا رو گفتم دیگه :):moteajeb:
مگه بنده گفتم همینی که من دارم میگم درسته و ایشون بی چون و چرا باید پیش برند!!!

بنده فقط یه گزینه دیگه به مواردی که فرمودید اضافه کردم در مرحله آخر دیگه فوقش این راهکار هم هست دیگه چرا بیخودی وقت خودشون رو با فیلم اینا مشغول کنند

باتشکر
یاحق

Reza-D;1020185 نوشت:
بیشتر چیزهایی که درمورد روابط جنسی بلد هستیم ابتدا آنها کشف کرده‌اند چون برایشان مهم بوده و دغدغه داشتند

اللیل والنهار;1020311 نوشت:
وقتی هر چیزی از چهارچوب خودش خارج بشه دیگه مشخصه از شرایط تعادل خارج شده پس نمیشه با روش عادی پیش رفت پس مجبور هستی دنبال راهکار باشی حالا یک بار با کشف راهکارهای جدید و یکبار با همجنس گرایی یکبار با روابط با حیوانات و....

بهتر است کل صحبت مرا در کنار هم ببینید
لطفاً کامل بخوانید، بخصوص بخشهای بولد شده را:

Reza-D;1020185 نوشت:
صحبت شما عزیزان اعتراف به این حقیقت است که روابط جنسی فیلم‌ها جذاب‌تر از روابط جنسی حقیقی و طبیعی است
و من همیشه برایم سوال بوده که چرا اینگونه است؟

کاری به روابط غیر معمول مثل همجنس‌بازی یا اعمال غیرعقلانی مثل خوردن مایعات بدن ندارم که قطعاً نوعی اختلال روانی هستند
اما سایر مواردی که در اینگونه فیلم‌ها وجود دارد و جذاب است، آیا نشان از نقص در طبیعت این روابط نیست؟

من و همسرم در مقطعی دچار دلزدگی و تکرار در روابط شدیم و رابطهء جنسی برایمان کسالت آور شده بود
به همین جهت بخشی از این اعمال که غیرعقلانی و ناشایست نیستند را وارد رابطهء خود کردیم و تأثیرش واقعاً مثبت بود و رابطهء ما بهتر شد

باز هم تکرار می‌کنم منظورم الزاماً دیدن فیلم نیست، بلکه منظورم خودِ اعمال است جدای از اینکه آموزشش چطوری باشد
به نظر من همین آموزش‌های ناقصی که الان دارند در ایران به زوج‌ها یاد می‌دهند را هم مدیون غرب هستیم
بیشتر چیزهایی که درمورد روابط جنسی بلد هستیم ابتدا آنها کشف کرده‌اند چون برایشان مهم بوده و دغدغه داشتند
البته در اینکه آنها از آن طرف بوم افتادند و دچار افراط شدند شکی نیست، ولی ما همین افراط را گرفتیم و هی آنها را متهم کردیم!
و با متهم کردن آنها به افراط تلاش کردیم تفریط خود را توجیه کنیم

sнαвηαм;1020331 نوشت:
متاسفانه خیلی از خیانت هایی که امروزه در بین زنان متاهل دیده میشود به دلیل نارضایتی انان از روابط جنسی با شوهرانشان است.
خانم الیلل و النهار بفرمایید شما برای این دسته از خانمها چه پیشنهادی دارید ؟
یعنی خانم‌ها هم نیاز جنسی دارند؟! Beee
آخر در تاپیک‌های دیگر برخی خانم‌ها
(که در این تاپیک هم هستند) می‌گفتند زنها فقط برای عشق ازدواج می‌کنند و اگر هم رابطهء جنسی برقرار می‌کنند صرفاً برای رضایت شوهر است!

Reza-D;1020439 نوشت:
یعنی خانم‌ها هم نیاز جنسی دارند؟!

happy
شما به بلوغ علقی رسیدی داداشم ؟

صائب تبریزی;1020369 نوشت:
یک زن بازیگز از بین شاید 100 زن متقاضی انتخاب میشود
اگر شما چهره یک بازیگر زن در خیالتان باشد و به دنبال انتخاب همسر بگردید، بله بقیه به شکل گودزیلا دیده می شوند

یک زن بازیگر از بین زنان متقاضی برای فیلم پو.رن انتخاب می‌شود، نه از بین زیباترین زنان جهان!!
نه آنهایی که کاندید این فیلم‌ها می‌شوند همگی زیبا هستند و آنهایی که کاندید نمی‌شوند همگی متوسط به پایین

صائب تبریزی;1020369 نوشت:
زیبایی زن باید با زیبایی همسرش قابل مقایسه باشد نه جنیفر لوپز
مگر من چیزی غیر از این گفتم؟! من هم گفتم هر کسی که می‌خواهد ازدواج کند یک حد و حدودی را برای خود تعریف می‌کند
بعد کاندیداهای ازدواج را با این حد و حدود مقایسه می‌کند. مثلاً به قول شما یک مرد که خودش زیباییش 60 است، دنبال زنی با زیبایی 60 می‌گردد
پس باید کاندیدهای مورد نظرش را با این حد از زیبایی که در ذهن دارد مقایسه کند

صائب تبریزی;1020369 نوشت:
برای اینکه اولا نگاه شما به ان زن نگاه حرام بوده و خدا خیلی دوستتان داشته که لذت نبردید. دوما که الان اندام و چهره تیلورسوییفت را در یک مجله ببینید عاشقش می شوید. او همه چیز تمام است . اما آیا می توانید 1 هفته با او زندگی کنید، به این معنا که دردل کنید برایتان غذا بپزد یا با او به مسافرت بروید و ... ؟
برادر گلم، الان صحبت من چه ارتباطی به غذا پختن داشت؟!
خواهشاً اول نگاه کنید که حرفهای من خطاب به چه صحبتی بوده تا بهتر دلیل حرفهای مرا بدانید
بخوانید لطفاً:

Reza-D;1020184 نوشت:
یکی از حرفهایی که روانشناسان بخصوص روانشناسان مذهبی زیاد می‌گویند این است که اگر تا قبل از ازدواج به چهره یا اندام زن‎ها نگاه نکنی و چهره و اندام همسرت اولین کسی باشد که می‌بینی عاشق او خواهی شد و تصور خواهی کرد زیباترین زن همین است. اما این حرف کاملاً اشتباه است. من در زمان شیطنت‌های نوجوانی با چند نفر از دوستان در خانه بودیم. آنها یک مجلهء س.ک.سی همراه داشتند که عکس‌های کاملاً برهنه از زنان داخل آن بود که تمام اندام آنها مشخص بود. یکی از دوستان عکسی را تماشا می‌کرد و به شدت از اندام آن زن تعریف می‌کرد. من کنجکاو شدم و به او گفتم عکس را به من هم نشان بدهد. وقتی عکس را دیدم حالم به هم خورد!!

نکته اینجاست که آن عکس اولین تصویر از اندام یک زن بود که در تمام عمرم دیده بودم. دقت بفرمائید قبل از آن هیچگونه ذهنیت روشنی از اندام یک زن نداشتم. خب بفرمائید چرا عاشق اندام آن عکس نشدم؟ مگر اولین اندامی نبود که من دیدم؟ چرا حتی تحریک نشدم؟ نه تنها خوشم نیامد بلکه از اندامش بدم آمد!

آن مجله را ورق زدم و درمورد اندام‌هایی که می‌دیدم احساس‌های کاملاً متفاوتی داشتم و در نهایت یکی از آن تصاویر را به همان دوستم نشان دادم و به او گفتم این اندام بسیار زیباست، ولی این بار او حالش به هم خورد!! پس می‌بینید که بخش زیادی از کششی که ما به جنس مخالف داریم، یک حس درونی است و نه الزاماً حسی که از عوامل بیرونی تأثیر گرفته باشد

صائب تبریزی;1020369 نوشت:
اولا که شما در سنین نوجوانی قرار داشته اید و زیبایی را صرفا با غریزه متر کرده اید. جناب رضا، آقایان از زندگی بازنی که زیبایی 50 و اخلاق 80 دارد بیشتر لذت میبرند یا زنی که زیبایی 100 و اخلاق 20 دارد
چرا شما اینقدر مسائل را با هم قاطی می‌کنید برادر؟! اصلاً صحبت ما چه ربطی به اخلاق دارد؟!
حرف این است که بخش قابل توجهی از سلیقهء انسان‌ها، چه مرد و چه زن، در زیبایی شناسی از درون آنها نشأت می‌گیرد
گواه آن هم این است که اگر همان تیلور سوئیفت که شما گفتید را به 100 مرد نشان بدهید 90 تا او را می‌پسندند
اما اگر فلان خانم بازیگر را (اسم نمی‌آورم که توهین نشود) به همان 100 مرد نشان بدهید شاید فقط 2-3 نفر بپسندند

Reza-D;1020442 نوشت:
یک زن بازیگر از بین زنان متقاضی برای فیلم پو.رن انتخاب می‌شود، نه از بین زیباترین زنان جهان!!
نه آنهایی که کاندید این فیلم‌ها می‌شوند همگی زیبا هستند و آنهایی که کاندید نمی‌شوند همگی متوسط به پایین

کسانی که کاندید می شوند، همه زیبا نیستند. اما اونهایی که انتخاب میشن باید شرط زیبایی رو داشته باشند.
و از بین اونهایی که انتخاب میشن، عده کمی می تونند معروف بشن ...

اونهایی که انتخاب میشن هم انواع جراحی های زیبایی غیر معمول رو باید انجام بدن و ممکنه هزینه های خیلی هنگفتی رو برای این کار اختصاص بدن. جلوگیری از بارداری و سقط جنین و ... هم انجام میشه برای جلوگیری از زایمان. اگر مطلوبیتشون رو برای شرکتهای سازنده این فیلمها از دست بدن هم کنار گذاشته میشن و افراد دیگری جایگزینشون میشن.

خلاصه اینکه این افراد رو نمیشه با افراد معمولی جامعه مقایسه کرد.

فروردین;1020449 نوشت:
اونهایی که انتخاب میشن باید شرط زیبایی رو داشته باشند
باید حدودی از زیبایی را داشته باشند نه اینکه زیباترین زنان روی زمین باشند!

فروردین;1020449 نوشت:
عده کمی می تونند معروف بشن
معروف شدن یا نشدن چه ارتباطی با بحث ما دارد؟!

فروردین;1020449 نوشت:
اونهایی که انتخاب میشن هم انواع جراحی های زیبایی غیر معمول رو باید انجام بدن
ابداً چنین چیزی نیست

فروردین;1020449 نوشت:
جلوگیری از بارداری و سقط جنین و ...
این هم در همهء موارد صادق نیست
یک سرچ ساده در گوگل هم بزنید اینها را خواهید فهمید

فروردین;1020449 نوشت:
خلاصه اینکه این افراد رو نمیشه با افراد معمولی جامعه مقایسه کرد
خب اولین حرف من هم در پست شماره 15 همین بود
گفتم مگر زنهای جامعه همگی گودزیلا هستند؟! ظاهراً شما و برخی دیگر از دوستان فکر می‌کنید بجز زنانی که هنرپیشه پو.رن هستند
سایر زنها همگی دماغ گنده، شکم گنده، و خلاصه دارای چهره و اندام زشت هستند!

اولاً که خودتان هم می‌دانید اینطور نیست

ثانیاً اگر هم این را قبول کنیم که هنرپیشه‌های پو.رن معمولاً زیبایی زیادی دارند
آن وقت بخش دیگری از حرفهای خودتان هم زیر سوال خواهد رفت که به وقتش عرض می‌کنم

اللیل والنهار;1020392 نوشت:
باسلام

به نظرم که پستهای خودمو دوباره خوندم خب خواهر منم همینا رو گفتم دیگه :):moteajeb:
مگه بنده گفتم همینی که من دارم میگم درسته و ایشون بی چون و چرا باید پیش برند!!!

بنده فقط یه گزینه دیگه به مواردی که فرمودید اضافه کردم در مرحله آخر دیگه فوقش این راهکار هم هست دیگه چرا بیخودی وقت خودشون رو با فیلم اینا مشغول کنند

باتشکر
یاحق

دوست عزیز اگه یه خانم چنین مشکلی رو بیان میکرد و از نارضایتی رابطش می گفت شما تحت هیچ شرایطی طرف رو به طلاق و ترک همسرش تشویق نمیکردی اینو قبول کن انکارش نکن لطفا
اما الان چون طرفتون یه اقاست به خودتون این اجازه رو میدید ازدواج مجدد رو برای ایشون بیان کنید. فکر نکنم هیچ وقت یک مشاور هم به این صراحت بدون در نظر گرفتن شرایط خانوادگی این اقا، پیشنهاد ازدواج مجدد رو بده

Reza-D;1020439 نوشت:
یعنی خانم‌ها هم نیاز جنسی دارند؟! Beee
آخر در تاپیک‌های دیگر برخی خانم‌ها
(که در این تاپیک هم هستند) می‌گفتند زنها فقط برای عشق ازدواج می‌کنند و اگر هم رابطهء جنسی برقرار می‌کنند صرفاً برای رضایت شوهر است!

دوست عزیز خودت تو اون بحث ها بودی میدونی دقیقا چی گفته شد حرف سر چی بود و ...... اگه هم احیانا یادتون رفته روی ارسال های قدیمی بنده برید یه تجدید خاطره کن هم ببین ما چی گفتیم، فکر نکنم نیاز باشه دوباره همه رو تکرار کنم.
هر برداشت شخصی کردید لطفا به من و خانمهای حاضر در اون بحث ها نسبت نده.

جناب رضا جدیدا حرفهایی عجیبی میزنید کم کم دارم نگرانتون میشم :-s

از اون خانم ها هم فقط من فعلا حاضر هستم راحت باش این دفعه اسم ببر

sнαвηαм;1020465 نوشت:
جناب رضا جدیدا حرفهایی عجیبی میزنید کم کم دارم نگرانتون میشم
بابت نگرانی ممنونم گل
ولی اگر دقیقاً بفرمائید کدام حرفها، برایتان توضیح خواهم داد

[SPOILER]فکر می‌کنم اگر تمام حرفهای مرا بدانید، از این به بعد مرا به عنوان مدافع زنان بشناسید
منتهی چون موفقیتی که من برای زن در ذهن دارم نیاز به تلاش او دارد و برایش مسئولیت آور است، برای همین باب دل اکثر خانم‌ها نیست![/SPOILER]

sнαвηαм;1020466 نوشت:
از اون خانم ها هم فقط من فعلا حاضر هستم راحت باش این دفعه اسم ببر
من عذرخواهی می‌کنم @};-

sнαвηαм;1020466 نوشت:
خودت تو اون بحث ها بودی میدونی دقیقا چی گفته شد حرف سر چی بود و ......
بله قبول دارم که گاهی اوقات در موقعیت‌های متفاوت می‌شود به نیازهای مختلفی استناد کرد و ایرادی هم ندارد
مثلاً در همین زمینه حرف شما این است که
"مبنای زنان همان عشق است" اما "معنایش این نیست که دیگر نیاز جنسی نداشته باشند"
حرفتان هم تا حدودی درست است

منتهی من هم انتظار دارم خانم‌ها در هر جایی که به زیان آنهاست ناگهان 180 درجه تغییر موضع ندهند
وقتی صحبت از عشق است نیاز جنسی خانم‌ها را آنقدر کوچک جلوه می‌دهید که اصلاً دیده نمی‌شود
اما وقتی مباحثی مانند چند همسری پیش میاید ناگهان نیاز جنسی خانم‌ها را در حد تساوی با نیاز جنسی مرد و حتی گاهی بیشتر بولد می‌کنید

مخالفت من با شما در اصل آن دو جملهء قرمز رنگ نیست
بلکه حرفم این است که تا این حد کمرنگ و پررنگ کردن این دو مورد بر حسب شرایط، منصفانه نیست

sнαвηαм;1020465 نوشت:
دوست عزیز اگه یه خانم چنین مشکلی رو بیان میکرد و از نارضایتی رابطش می گفت شما تحت هیچ شرایطی طرف رو به طلاق و ترک همسرش تشویق نمیکردی اینو قبول کن انکارش نکن لطفا
اما الان چون طرفتون یه اقاست به خودتون این اجازه رو میدید ازدواج مجدد رو برای ایشون بیان کنید. فکر نکنم هیچ وقت یک مشاوره هم به این صراحت بدون در نظر گرفتن شرایط خانوادگی این اقا، پیشنهاد ازدواج مجدد رو بده

باسلام

اصلا دوست ندارم تکرار کنم ولی چه کنم
خواهر من باور کنید شما از صحبتهای بنده فقط این یه مورد رو برداشتی هی داری میگی چرا اینو گفتی

بنده نظر خودمو دادم و این مورد یکی از چند موردی بود که گفتم اگه اشتباه باشه مطمئنا باشید حضور کارشناس در تایپک برای راهنمایی استارتر هست و مطمئنا توضیحات لازم را خواهند داد

دقت بفرمایید

اللیل والنهار;1020311 نوشت:
آقایان و خانمها پس از چندین سال ازدواج هم گویی باهم رودربایسی دارند هیچ چیز و هیچ کس به اندازه خود شما دو نفر (زن و شوهر ) نمی توانند راهکار مناسب برای شما ارائه دهند چون هیچ کس از نیاز واقعی و درونی شما به اندازه خودتان آگاه نیست به جای تعارف کردن و این همه دور بودن از همسرتان با ایشون صحبت کنید مطمئنا باشید این رفتار شما خانوم شما رو هم دلزده خواهد کرد.

اللیل والنهار;1020311 نوشت:
اگر مشکل شما ظاهر هست تا اونجایی که امکان تغییر و امکانات هست برای همسرتان توضیح دهید و بخواهید که در این زمینه با شما همراهی کنند اگر نه مشکل چیزست غیر قابل تغییر

بعد

محسن ..;1019303 نوشت:
امروزه یکی از روش های درمانی برخی بیماری های جنسی خصوصا در مورد زن و شوهرها تماشای فیلم های پورن است

اللیل والنهار;1020311 نوشت:
این جمله داره میگه که فرد دیگه اون سلامت رو نداره پس اصل مطلب تایپک داره میگه شرایط شرایط عادی نیست پس لطفا دقتی کنید به همین راحتی این روشها رو برای همه تجویز نفرمایید

و در مورد آموزش اصل ترین موضوع این است که

بنده در مرحله آخر

اللیل والنهار;1020311 نوشت:
مشکل رو تا حدودی حل کنه

بنده ایشون رو به طلاق دادن تشویق نکردم گفتم با همسرش به جای دیدن این فیلمها که باعث میشه دور تر بشن از هم بشینه باهاش حرف بزنه در مورد مشکلش البته برای اینکه بدونه چطور بگه که تاثیر گذار باشه و مشکلشون حل بشه از کارشناس کمک بگیرند

هیچ خانومی دوست نداره هوووو داشته باشه حالا یه خانم باشه یا هرچیز دیگه Smile

Reza-D;1020438 نوشت:
بهتر است کل صحبت مرا در کنار هم ببینید
لطفاً کامل بخوانید، بخصوص بخشهای بولد شده را:

باسلام اتفاقا همون بخش های بلد دلیل نوشتن اون پاسخ شد

اللیل والنهار;1020311 نوشت:
وقتی هر چیزی از چهارچوب خودش خارج بشه دیگه مشخصه از شرایط تعادل خارج شده پس نمیشه با روش عادی پیش رفت پس مجبور هستی دنبال راهکار باشی حالا یک بار با کشف راهکارهای جدید و یکبار با همجنس گرایی یکبار با روابط با حیوانات و...

در مورد این موضوع هم حرف بسیار ولی فعلا علاقه ای برای توضیح بیشتر ندارم

باتشکر
یاحق

اللیل والنهار;1020470 نوشت:
باسلام

اصلا دوست ندارم تکرار کنم ولی چه کنم
خواهر من باور کنید شما از صحبتهای بنده فقط این یه مورد رو برداشتی هی داری میگی چرا اینو گفتی

بنده نظر خودمو دادم و این مورد یکی از چند موردی بود که گفتم اگه اشتباه باشه مطمئنا باشید حضور کارشناس در تایپک برای راهنمایی استارتر هست و مطمئنا توضیحات لازم را خواهند داد

دقت بفرمایید

بعد

بنده در مرحله آخر

بنده ایشون رو به طلاق دادن تشویق نکردم گفتم با همسرش به جای دیدن این فیلمها که باعث میشه دور تر بشن از هم بشینه باهاش حرف بزنه در مورد مشکلش البته برای اینکه بدونه چطور بگه که تاثیر گذار باشه و مشکلشون حل بشه از کارشناس کمک بگیرند

هیچ خانومی دوست نداره هوووو داشته باشه حالا یه خانم باشه یا هرچیز دیگه :)

منم دوست ندارم تکرار کنم عزیز
بنده هم مشکلم همون قسمت از نظر شماست. بقیه قسمت هایی گفته شده و نظرات شما رو پسندیدم.
دوست عزیز مفهوم حرف من اینه نمیشه و نمیتوان برای هر مسئله ای ازدواج مجدد رو پیشنهاد داد.
متاسفانه کارشناس هم واکنشی نشون نداده شاید هم حرف دل اونو زدی الله اعلم

Reza-D;1020469 نوشت:
من عذرخواهی می‌کنم @};-

بله قبول دارم که گاهی اوقات در موقعیت‌های متفاوت می‌شود به نیازهای مختلفی استناد کرد و ایرادی هم ندارد
مثلاً در همین زمینه حرف شما این است که
"مبنای زنان همان عشق است" اما "معنایش این نیست که دیگر نیاز جنسی نداشته باشند"
حرفتان هم تا حدودی درست است

منتهی من هم انتظار دارم خانم‌ها در هر جایی که به زیان آنهاست ناگهان 180 درجه تغییر موضع ندهند
وقتی صحبت از عشق است نیاز جنسی خانم‌ها را آنقدر کوچک جلوه می‌دهید که اصلاً دیده نمی‌شود
اما وقتی مباحثی مانند چند همسری پیش میاید ناگهان نیاز جنسی خانم‌ها را در حد تساوی با نیاز جنسی مرد و حتی گاهی بیشتر بولد می‌کنید

مخالفت من با شما در اصل آن دو جملهء قرمز رنگ نیست
بلکه حرفم این است که تا این حد کمرنگ و پررنگ کردن این دو مورد بر حسب شرایط، منصفانه نیست

من نگفتم که شما مجبور به عذرخواهی شید اتفاقا جدی گفتم اسم ببرید مشکلی نیست.
اتفاقا جناب رضا موقعیت مختلف نیاز مختلف می طلبه. من مجردم الان برای ازدواج عشق برام مهمه نه رابطه. ولی یه زن متاهل بقول کارشناس بعد از تجربه رابطه کیفیت و کمیت این رابطه هم براش مهم میشه و نمیشه انکار کرد. رابطه زناشویی سالم رابطه جنسی سالم هم طلب میکنه.
تا جایی که یادمه منصفانه صحبت کردم من کلا انسان منصفی هستم برادر گل

sнαвηαм;1020472 نوشت:
دوست عزیز مفهوم حرف من اینه نمیشه و نمیتوان برای هر مسئله ای ازدواج مجدد رو پیشنهاد داد.

خب دلیل تکرار صحبتهاتون تو این چند پست همینه که فکر کردید به همه این مورد رو پیشنهاد دادیم ما گفتیم این راه اون راه و... اگه باز مشکلی حل نشد این نیاز باید از راه درستش پاسخ داده بشه

نه با دیدن فیلم و...

اللیل والنهار;1020473 نوشت:
خب دلیل تکرار صحبتهاتون تو این چند پست همینه که فکر کردید به همه این مورد رو پیشنهاد دادیم ما گفتیم این راه اون راه و... اگه باز مشکلی حل نشد این نیاز باید از راه درستش پاسخ داده بشه

نه با دیدن فیلم و...

بله شما درست میفرمایید
ازدواج دوم برای همینه اگه مشکل حل نشد رو ازدواج سوم و چهارم هم میتونن فکر کنن و اگر باز خدایی نکرده حل نشد با صیغه دیگه حتما حل میشه. قربان خدا برم فکر همه جاشو کرده.

فکر نکنم دیگه بحثی باشه ممنونم @};-[FLV][/FLV]

sнαвηαм;1020475 نوشت:
فکر نکنم دیگه بحثی باشه ممنونم

باسلام

امام صادق علیه السلام :

[=IranianSans]اَوَّلُ النَّظَرَةِ لَكَ وَ الثّانيَةُ عَلَيكَ وَ لا لَكَ وَ الثّالِثَةُ فيهَا الهَلاكُ؛

[=IranianSans]نگاه اول [ناخودآگاه به نامحرم] براى تو [حلال] است و نگاه دوم ممنوع است و حرام و نگاه سوم، هلاكت‏بار است.[=IranianSans]
[=IranianSans]

من لايحضره الفقيه ج 3، ص 474، ح 4658

امام على علیه السلام :

[=IranianSans]مَنْ غَضَّ طَرْفَهُ اَراحَ قَلْبَهُ؛
[=IranianSans]هر كس چشم خود را [از نامحرم] فرو بندد، قلبش راحت مى ‏شود.[=IranianSans]
[=IranianSans]تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 260 ، ح 5555

امام صادق علیه السلام :

إِيَّاكُمْ وَ النَّظِرَةَ فَإِنَّهَا تَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ وَ كَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَة
از نگاه [ناپاک] بپرهیزید که چنین نگاهى تخم شهوت را در دل مى‌کارد و ‏همین براى فتنه‌ى صاحب آن دل بس است.تحف ‏العقول ص 305

پیشگیری بهتر از درمان است

از نامحرم فرار کنید.سعی کنید چه اختیاری چه غیر اختیاری چشمتون به نامحرم نیوفته حتی صداشونم سعی کنید نشنوید.کلا از نامحرم بترسید.

سلام رضای گرامی

Reza-D;1020464 نوشت:
معروف شدن یا نشدن چه ارتباطی با بحث ما دارد؟!

معروف شدن به معنی گذر از یه فیلتره و بنابراین اونهایی که معروف اند تفاوت بیشتری با افراد متوسط جامعه دارند.
درسته زیباترین افراد جهان نیستند، اما افراد عادی جامعه رو نمیشه با افراد معروف مقایسه کرد و ملاک زیبایی قرارشون داد. قرار نیست افراد عادی جامعه شبیه به اونها باشند.

Reza-D;1020464 نوشت:
ابداً چنین چیزی نیست

همه تا حدی جراحی زیبایی رو دارند. بعضیشون بیشتر.

Reza-D;1020464 نوشت:
این هم در همهء موارد صادق نیست

نمیگم در همه موارد صادقه. اما طبیعیه که یه جاهایی، مطلوبیت برای شرکتهای فیلمسازی رو به زندگی شخصی ترجیح بدن.

Reza-D;1020464 نوشت:
خب اولین حرف من هم در پست شماره 15 همین بود
گفتم مگر زنهای جامعه همگی گودزیلا هستند؟! ظاهراً شما و برخی دیگر از دوستان فکر می‌کنید بجز زنانی که هنرپیشه پو.رن هستند
سایر زنها همگی دماغ گنده، شکم گنده، و خلاصه دارای چهره و اندام زشت هستند!
اولاً که خودتان هم می‌دانید اینطور نیست

نه همه. ولی وقتی سطح توقع بالا بره، حتی یک فرد زیبا هم ممکنه عادی تلقی بشه.
خیلی ها به طور طبیعی بینی بزرگ دارند که اصلا هم بد نیست، اما در جامعه ما مرسوم شده که همه جراحی می کنند و به نوعی رقابت بر سر جراحی زیبایی ایجاد شده. در حالی که در کشورهای دیگه جراحی اینقدر مرسوم نیست و ایران اولین رتبه رو در جراحی پلاستیک داره. خود این می تونه ناشی از بالا رفتن سطح توقعات باشه که فقط صنعت پورن مسئولش نیست، بلکه سینما هم هست.
یه سری جنبشها داره توی کشورهای دیگه راه می افته برای اینکه مردم خودشون رو اون طوری که هستند بپذیرند.

sнαвηαм;1020475 نوشت:
قربان خدا برم

(قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ)نور(24)، آيه 30.
«به مؤمنان بگو: چشم های خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند»

.(وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ)همان، آيه 31.
[=IranSans]«و به زنان با ایمان بگو: چشم های خود را از نگاه هوس آلود فرو گیرند».

با مراقبت درونی و دوری از زمینه های بیرونی و سپردن دل و روح خود به خداوند از دستبرد شیطان می توان محفوظ ماند و اگر انسان با وجود مواظبت و پاسداری از دل و چشمش گاهی فریب خورد و نگاهی نابه جا انداخت، می تواند با توبه فوری، این خطا را جبران کند و اثر سوء آن را از جان و روحش پاک کند. مهم این است که نگاه حرام به صورت عادت در نیاید و قبح آن شکسته نگردد، یعنی باید هوشیار باشد و از دل و چشم خود نگهبانی دهد و اگر گرفتار خطا شد با سلاح توبه دشمن را ناکارا کند. چون اگر چشم رها و آزاد گردد و به هر صورت و هر منظره ای نگاه کند، این کار عادت و ملکه انسان می شود و در روایتی از امام عسکری (علیه السلام) آمده است:
«برگرداندن صاحب عادت از عادتش مانند معجزه است»
اگر انسان به خوبی بفهمد که بسیاری از آلودگی ها و انحرافات از یک نگاه ناروا که نگاه های بعدی را به دنبال داشته و استغفار و توبه ای همراه آن نبوده، سرچشمه گرفته، همین فکر، عامل کنترل بسیار مهمی است که انسان بیدار و هوشیار را از خطا حفظ می کند.

[SPOILER]

https://hawzah.net/fa/LifeStyle/View/47959/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-[=IranSans]

[/SPOILER][=IranSans]

ali 000;1020477 نوشت:
از نامحرم فرار کنید.سعی کنید چه اختیاری چه غیر اختیاری چشمتون به نامحرم نیوفته حتی صداشونم نشونید.کلا از نامحرم بترسید.

نیازی به ترس نیست. رفتار عادی در جامعه مشکلی نداره و لازمه.
موضوع قفل شده است