جمع بندی ممنوعیت فیلم های مستهجن ؛ چرا و به چه دلیل؟

تب‌های اولیه

62 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ممنوعیت فیلم های مستهجن ؛ چرا و به چه دلیل؟

سلام
چرا تماشای فیلمهای مستهجن ممنوع است؟
امروزه یکی از روش های درمانی برخی بیماری های جنسی خصوصا در مورد زن و شوهرها تماشای فیلم های پورن است
البته از منظور من بد برداشت نشود ، پورنوگرافی از دید غربیان هم امری ناپسند و مذموم است.
منظور من تماشای این فیلم ها در حد اعتیاد و پورنوگرافی نیست.

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد بدیع

[TD][/TD]

محسن ..;1019303 نوشت:
سلام
چرا تماشای فیلمهای مستهجن ممنوع است؟
امروزه یکی از روش های درمانی برخی بیماری های جنسی خصوصا در مورد زن و شوهرها تماشای فیلم های پورن است
البته از منظور من بد برداشت نشود ، پورنوگرافی از دید غربیان هم امری ناپسند و مذموم است.
منظور من تماشای این فیلم ها در حد اعتیاد و پورنوگرافی نیست.

با سلام

در میان انجام یک کار و عادت به آن کار مرز واضحی وجود ندارد که عبور نکردن از آن قابل تضمین باشد. پدید آمدن عادت نسبت به یک رفتار با انجام آن شروع میشود.

دیدن تصاویر مستهجن علاوه بر اینکه میتواند به عادت به آن منجر شود با برخی از گناهان بزرگ مانند زنا، استمنا و ... نیز میتواند رابطه مستقیمی داشته باشد.

از دیگر مضرات آن تحریک بدون ارضاء است. یکی از اصلی ترین عوامل تحریک و ترشح غدد و هورمون های جنسی نگاه است. نگاه حرام فرد را در تخیل جنسی غرق میکند اما لذت و احساس خوشایند او تنها در عالم خیال باقی می ماند و با خارج شدن از آن و قرار گرفتن در دنیای واقع دچار حسرت و آزردگی میشود.

آنچه در این فیلم ها به تصویر کشیده می شود با واقعیت امور جنسی فاصله زیادی دارد. همانطوری که در فیلم های سینمایی با استفاده از جلوه های ویژه سعی در جذاب سازی صحنه ها میشود در این فیلم ها هم لذت جنسی به گونه ای اغراق آمیز به تصویر کشیده میشود. افراد پس از دیدن این فیلم ها نمی توانند ایده آل های نمایش داده شده در آن را با واقعیت زندگی خودشان تطبیق دهند و دچار دلزدگی و حسرت میشوند.

دیدن این فیلم ها تاثیری شبیه تاثیر الکل و مواد مخدر بر روی فرد دارد و او را دچار تخدیر میکند. تخدیر نوعی بی تفاوتی موقتی نسبت به اتفاقات ناخوشایند و حس نکردن آنها است. این حالت بدون اینکه بتواند واقعیت را تغییر دهد فرد را از مواجهه با آن و پذیرش آن عاجز میکند. بنابراین تلخ و شیرین زندگی و فرصت و تهدید آن همچنان هست. تنها فرد از درک آن و تعامل سازنده و متناسب با آن محروم میشود.

انزوا و کاهش روابط اجتماعی از دیگر آثار مخرب تماشای پورن است. بسیاری از موفقیت های هر فرد در بستر اجتماع و با داشتن روابط اجتماعی شکل میگیرد. چیزی که دیدن چنین فیلم هایی فرد را از آن محروم میکند. خودبسندگی، پرخاشگری، تمایل به تنهایی از ویژگی های بارز چنین افرادی است.

در فرهنگ های غیر دینی و به عنوان برخی روش های درمانگر ممکن است دیدن چنین فیلم هایی توصیه شود اما باید توجه داشت که حتی در این صورت هم مخاطب چنین توصیه هایی یک فرد بیمار است که به صورت طبیعی نمی تواند رابطه جنسی لذت بخشی داشته باشد ولی به افراد سالم قابل توصیه نیست. هر چند این افراد بیمار نیز در دراز مدت نتیجه مطلوبی نخواهند گرفت و نه تنها رابطه جنسی آنها با همسرشان تقویت نمی شود بلکه باعث بی میلی آنها به همسرشان میشود.

نگاه سکولار در تجویز و تحریم خود تنها میتواند منافع و مضار دنیوی را مورد ملاحظه قرار دهد و نگاه ارزشی و اخروی به مسائل ندارد. کمترین آسیب معنوی تصاویر مستهجن این است که انسان را از لذت مناجات با خدا محروم میکند.

بدیع;1019583 نوشت:
با سلام

در میان انجام یک کار و عادت به آن کار مرز واضحی وجود ندارد که عبور نکردن از آن قابل تضمین باشد. پدید آمدن عادت نسبت به یک رفتار با انجام آن شروع میشود.

دیدن تصاویر مستهجن علاوه بر اینکه میتواند به عادت به آن منجر شود با برخی از گناهان بزرگ مانند زنا، استمنا و ... نیز میتواند رابطه مستقیمی داشته باشد.

از دیگر مضرات آن تحریک بدون ارضاء است. یکی از اصلی ترین عوامل تحریک و ترشح غدد و هورمون های جنسی نگاه است. نگاه حرام فرد را در تخیل جنسی غرق میکند اما لذت و احساس خوشایند او تنها در عالم خیال باقی می ماند و با خارج شدن از آن و قرار گرفتن در دنیای واقع دچار حسرت و آزردگی میشود.

آنچه در این فیلم ها به تصویر کشیده می شود با واقعیت امور جنسی فاصله زیادی دارد. همانطوری که در فیلم های سینمایی با استفاده از جلوه های ویژه سعی در جذاب سازی صحنه ها میشود در این فیلم ها هم لذت جنسی به گونه ای اغراق آمیز به تصویر کشیده میشود. افراد پس از دیدن این فیلم ها نمی توانند ایده آل های نمایش داده شده در آن را با واقعیت زندگی خودشان تطبیق دهند و دچار دلزدگی و حسرت میشوند.

دیدن این فیلم ها تاثیری شبیه تاثیر الکل و مواد مخدر بر روی فرد دارد و او را دچار تخدیر میکند. تخدیر نوعی بی تفاوتی موقتی نسبت به اتفاقات ناخوشایند و حس نکردن آنها است. این حالت بدون اینکه بتواند واقعیت را تغییر دهد فرد را از مواجهه با آن و پذیرش آن عاجز میکند. بنابراین تلخ و شیرین زندگی و فرصت و تهدید آن همچنان هست. تنها فرد از درک آن و تعامل سازنده و متناسب با آن محروم میشود.

انزوا و کاهش روابط اجتماعی از دیگر آثار مخرب تماشای پورن است. بسیاری از موفقیت های هر فرد در بستر اجتماع و با داشتن روابط اجتماعی شکل میگیرد. چیزی که دیدن چنین فیلم هایی فرد را از آن محروم میکند. خودبسندگی، پرخاشگری، تمایل به تنهایی از ویژگی های بارز چنین افرادی است.

در فرهنگ های غیر دینی و به عنوان برخی روش های درمانگر ممکن است دیدن چنین فیلم هایی توصیه شود اما باید توجه داشت که حتی در این صورت هم مخاطب چنین توصیه هایی یک فرد بیمار است که به صورت طبیعی نمی تواند رابطه جنسی لذت بخشی داشته باشد ولی به افراد سالم قابل توصیه نیست. هر چند این افراد بیمار نیز در دراز مدت نتیجه مطلوبی نخواهند گرفت و نه تنها رابطه جنسی آنها با همسرشان تقویت نمی شود بلکه باعث بی میلی آنها به همسرشان میشود.

نگاه سکولار در تجویز و تحریم خود تنها میتواند منافع و مضار دنیوی را مورد ملاحظه قرار دهد و نگاه ارزشی و اخروی به مسائل ندارد. کمترین آسیب معنوی تصاویر مستهجن این است که انسان را از لذت مناجات با خدا محروم میکند.

اگر همسر یه نفر ارضاش نکنه از نظر جنسی.و اون مرد برای اینکه زنش ناراحت نشه بهش نگه که من از اندامت راضی نیستم.چه بسا غیر مستقیم هم گفته که خانم بره ورزش ولی توجهی از طرف خانم نبوده.قبل ازدواج هم به دلیل سنتی بودن ازدواج امکان بررسی اندام و ... نبوده.
چاره چیه؟مرد مجبوره حداقل با دیدن فیلم حین رابطه به اوج لذت برسه.که هرچند اخرشم دوباره ارضا نمیشه.
من دقیقا این مشکل را دارم.خانمم درست ارضام نمیکنه.مجبورم فیلم ببینم حین رابطه که بتونم نعوظ کنم.
الان گناه من چیه.تا اخر عمرم نباید لذت جنسی داشته باشم.نباید به اوج لذت برسم؟

محسن ..;1019303 نوشت:
سلام
چرا تماشای فیلمهای مستهجن ممنوع است؟
امروزه یکی از روش های درمانی برخی بیماری های جنسی خصوصا در مورد زن و شوهرها تماشای فیلم های پورن است
البته از منظور من بد برداشت نشود ، پورنوگرافی از دید غربیان هم امری ناپسند و مذموم است.
منظور من تماشای این فیلم ها در حد اعتیاد و پورنوگرافی نیست.

باسلام

تماشای این قبیل فیلمها نوعی روش درمان بیماری نیست! کی گفته این روش درمان است؟ البته در غرب خودارضایی،ازدواج با همجنس و... از سوی برخی پزشکان راه درمان و تخلیه جنسی و... چه بسا تلقی شود

البته فیلمها و برنامه آموزشی در زمینه مشکلات جنسی و حتی نحوه روابط جنسی وجود دارد که در ایران بیشتر بصورت مطالب آموزشی در کتب و سایتها و... است تا بصورت تصویری و... که میتوان در آینده در صورت لزوم آموزشهای تصویری(کارتونی) را بصورت واقعی تر به زوجین عرضه کرد!

تنوع گرایی،راضی نبودن به ظاهر خود و همسر، افزایش شهوانی شدن نگاههای شخص به دیگران، مقایسه بیش از حد خود با فیلمها، ... از مضرات تماشای این فیلمهای غیر اخلاقی است!

سوء استفاده از کودکان، افزایش میزان تجاوزات جنسی درانگلیس،هند و سایر کشورها از مضرات وحشتناک تماشای همین فیلمهاست!

تماشای این فیلمها، ذهن را درگیر بازیگران این فیلمها حتی حین رابطه با همسر میکند، انگار در ذهن با بازیگر و در عمل با همسر رابطه برقرار شده! که این اگر اتفاق بیفتد روی نطفه تاثیر سوء دارد که در احادیث به آن اشاره شده است!

برای مشکلات جنسی باید دنبال راهکار بود که متاسفانه پزشکی در زمینه درمان، روشهای غلطی بعضا عرضه میکند! گیاه درمانی درمانهای بهتر و کم یا بدون عوارض دارد!

در ضمن نگفتید چه نوع بیماریهایی منظورتان است که تماشای این فیلمها درمانش میکند؟

Symphony;1019599 نوشت:
اگر همسر یه نفر ارضاش نکنه از نظر جنسی.و اون مرد برای اینکه زنش ناراحت نشه بهش نگه که من از اندامت راضی نیستم.چه بسا غیر مستقیم هم گفته که خانم بره ورزش ولی توجهی از طرف خانم نبوده.
قبل ازدواج هم به دلیل سنتی بودن ازدواج امکان بررسی اندام و ... نبوده.

چاره چیه؟مرد مجبوره حداقل با دیدن فیلم حین رابطه به اوج لذت برسه.که هرچند اخرشم دوباره ارضا نمیشه.
من دقیقا این مشکل را دارم.خانمم درست ارضام نمیکنه.مجبورم فیلم ببینم حین رابطه که بتونم نعوظ کنم.
الان گناه من چیه.تا اخر عمرم نباید لذت جنسی داشته باشم.نباید به اوج لذت برسم؟با سلام

بالاخره قبل ازدواج، مادر و خواهر دختر را که می بینند!

در خصوص جذاب کردن ظاهر همسر راههایی هست! مثلا خانمهایی که ترشح هورمون استروژن در آن کم بوده جذابیت جنسی کمتری دارند که میتوان با مصرف خوراکیهای حاوی این هورمون مثل سویا،شوید،عرق رازیانه و... یا روشهای درمانی دیگر، این مشکل را حل کرد!

مشکلتان را کاملتر از طریق پیام خصوصی ذکر کنید تا بیشتر راهنمایی کنم.

یحبّونه;1019636 نوشت:

با سلام

بالاخره قبل ازدواج، مادر و خواهر دختر را که می بینند!

در خصوص جذاب کردن ظاهر همسر راههایی هست! مثلا خانمهایی که ترشح هورمون استروژن در آن کم بوده جذابیت جنسی کمتری دارند که میتوان با مصرف خوراکیهای حاوی این هورمون مثل سویا،شوید،عرق رازیانه و... یا روشهای درمانی دیگر، این مشکل را حل کرد!

مشکلتان را کاملتر از طریق پیام خصوصی ذکر کنید تا بیشتر راهنمایی کنم.

دیدن خواهر و مادر که مثل دیدن خود پسر نیست.اونها یه سری چیزا را میبینن که شاید برای پسر اهمیتی نداشته باشه.
اصلا این چیزی که من میگم با رازیانه و ... حل نمیشه.مشکل بنیادیه.تو خصوصی هم تفاوتی نمیکنه بگم.
من یه سری فتیش هایی دارم.که فقط با پیدا کردن یه نفر دیگه که با فتیشهای من تطابق داره میتونم ارضا بشم.

Symphony;1019599 نوشت:
اگر همسر یه نفر ارضاش نکنه از نظر جنسی.و اون مرد برای اینکه زنش ناراحت نشه بهش نگه که من از اندامت راضی نیستم.چه بسا غیر مستقیم هم گفته که خانم بره ورزش ولی توجهی از طرف خانم نبوده.قبل ازدواج هم به دلیل سنتی بودن ازدواج امکان بررسی اندام و ... نبوده.
چاره چیه؟مرد مجبوره حداقل با دیدن فیلم حین رابطه به اوج لذت برسه.که هرچند اخرشم دوباره ارضا نمیشه.
من دقیقا این مشکل را دارم.خانمم درست ارضام نمیکنه.مجبورم فیلم ببینم حین رابطه که بتونم نعوظ کنم.
الان گناه من چیه.تا اخر عمرم نباید لذت جنسی داشته باشم.نباید به اوج لذت برسم؟

با سلام و عرض ادب

از اینکه مشکل خود را با صراحت با ما در میان گذاشتید از شما تشکر میکنم. لطفا به این سوال صادقانه پاسخ دهید:

آیا شما قبل از ازدواج هم چنین فیلم هایی را تماشا می کردید و اگر نمی کردید نارضایتی شما از اندام همسرتان و رابطه جنسی با او قبل از دیدن این فیلم ها به وجود آمده بود یا بعد از آن؟

سلام سمفونی گرامی
یکی از مشکلات این فیلمها اینه که سطح توقع رو توی روابط بالا می برند که این باعث نارضایتی میشه.
بازیگران این فیلمها، چه مرد و چه زن، از یک طرف گلچین شده اند و تست بازیگری داده اند، از طرف دیگه جراحیهای زیبایی نامتعارفی رو انجام میدن که در جامعه مرسوم نیست.
و اینکه در این فیلمها با بازیگرها روبروییم. کسانی که می تونند احساسات غیر واقعی رو به نمایش بگذارند. ضمن اینکه حقه های سینمایی هم تا حدی در این فیلمها وجود دارند.

خلاصه اینکه زندگی زناشویی نمی تونه شبیه به این فیلمها باشه و این مقایسه می تونه برای رابطه مخرب باشه. چه مقایسه در مورد خانمها باشه و چه در مورد آقایون

بدیع;1019642 نوشت:
با سلام و عرض ادب

از اینکه مشکل خود را با صراحت با ما در میان گذاشتید از شما تشکر میکنم. لطفا به این سوال صادقانه پاسخ دهید:

آیا شما قبل از ازدواج هم چنین فیلم هایی را تماشا می کردید و اگر نمی کردید نارضایتی شما از اندام همسرتان و رابطه جنسی با او قبل از دیدن این فیلم ها به وجود آمده بود یا بعد از آن؟


بله.من قبل ازدواج هم میدیدم.

فروردین;1019644 نوشت:
سلام سمفونی گرامی
یکی از مشکلات این فیلمها اینه که سطح توقع رو توی روابط بالا می برند که این باعث نارضایتی میشه.
بازیگران این فیلمها، چه مرد و چه زن، از یک طرف گلچین شده اند و تست بازیگری داده اند، از طرف دیگه جراحیهای زیبایی نامتعارفی رو انجام میدن که در جامعه مرسوم نیست.
و اینکه در این فیلمها با بازیگرها روبروییم. کسانی که می تونند احساسات غیر واقعی رو به نمایش بگذارند. ضمن اینکه حقه های سینمایی هم تا حدی در این فیلمها وجود دارند.

خلاصه اینکه زندگی زناشویی نمی تونه شبیه به این فیلمها باشه و این مقایسه می تونه برای رابطه مخرب باشه. چه مقایسه در مورد خانمها باشه و چه در مورد آقایون

من همسرمو با بازیگرای این فیلما مقایسه نمیکنم.با دخترایی که توی جامعه هستن مقایسه میکنم.یا اصلا مقایسه هم که نکنم.یه سری انتظارات دارم که براورده نمیشه.شاید یه تاپیک جدا زدم.
این پرسشگر بنده خدا سوالش منحرف نشه.

موضوع قفل شده است