مقدار حجاب طبق فتوای آیه الله سبحانی

تب‌های اولیه

8 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مقدار حجاب طبق فتوای آیه الله سبحانی

سلام حد حجاب در مقابل نامحرم و در هنگام نماز

طبق فتوای مرجع تقلید آقای سبحانی

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام حد حجاب در مقابل نامحرم و در هنگام نماز

طبق فتوای مرجع تقلید آقای سبحانی

با سلام وتشکر از ارتباط شما

 زن در برابر نامحرم باید تمام بدن خود بجز گردی صورت و دستها تا مچ را با لباس مناسب  که جلب توجه نکند بپوشاند و برجستگی های بدن و زینتها پوشیده شود

 

هنگام نماز اگر نامحرم باشد همان مقدار حجاب که بالا ذکر شد باید رعایت شود. اگر نامحرم نباشد پوشاندن گردی صورت و دستها تا مچ و همچنین مچ پا به پایین واجب نیست

 

زن بايد در موقع نماز، تمام بدن حتى سر و موى خود را بپوشاند ولى پوشاندن صورت به مقدارى كه در وضو شسته مى شود و دستها تا مچ و پاها تا مچ، خواه روى پا و يا كف آن لازم نيست. اما براى آنكه يقين كند كه مقدار واجب را پوشانده است، بايد مقدارى از اطراف صورت و قدرى پائين تر از مچ را هم بپوشاند.

توضیح المسائل مسأله668

سلام، طبق فتوای آقای سبحانی می باشد؟

من اینو ندیدم ولی سرچ کردم که ایشون این جمله رو گفته بودند:

«إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها» را کنایه از وجه و کفین گرفته‌ اند، ولی ما عرض کردیم که این آیه مربوط به وجه و کفین نیس

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/feqh/97/971227/
ولذا مرحوم آیت الله بروجردی و هم چنین طریحی می‌فرمایند: آیه مبارکه دلیل بر ستر وجه و صورت است، البته مقداری از وجه باشد نه همه وجه و صورت. 

 

من تاپیک دیگری فرستادم که طبق مراجع تقلید سید محمد زنجانی و سید موسی شبیری زنجانی حکم رو بگید ظاهرا هنوز تایید نشده!

یک سوال می توانیم در فتوایی به مرجع دیگر عمل کنیم؟ (او را اعلم بدانیم در آن موضوع) آیا می توان آن مرجعی باشد که به رحمت خدا رفته؟ مثلا آقای سید حسین بروجردی که فتوا به وجوب دادن؟ باید حتما از مرجع تقلید مان اجازه بگیریم؟ چون اون ها گفتند یا تقلید کنید یا احتیاط (منظورم در فتوا نیست جایگزین تقلید منظورم هست) در این مورد می توانیم احتیاط کنیم و بدون اجازه به فتوای مرجع دیگر عمل کنیم؟

آقایان مراجع تقلید گلپایگانی و از مراجع حاضر لطف الله صافی دستور احتیاط (منظور جایگزین تقلید نیست به جای فتوا می دهند مثلا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب البته فرق دقیقش را با فتوا نمی دانم) دادن در این مورد دادند حداقل از مراجع زنده آقای صافی گلپایگانی هستند فکر می کنم در فتوا به احتیاط باید به مرجع دیگری که فتوا دارد باید رجوع کرد.

یا که اشتباه می کنم و نمی توان در موضوعی که مرجع دیگر حکمش احتیاط نمی توان بعنوان مرجع اعلم در آن موضوع به او رجوع کرد.

آیا اگر مرجع تقلید ما مقام معظم رهبری هستند ایشون اجازه به رجوع در موضوعی به مرجع دیگر می دهند؟

سلام، طبق فتوای آقای سبحانی می باشد؟

من اینو ندیدم ولی سرچ کردم که ایشون این جمله رو گفته بودند:

«إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها» را کنایه از وجه و کفین گرفته‌ اند، ولی ما عرض کردیم که این آیه مربوط به وجه و کفین نیس

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/feqh/97/971227/
ولذا مرحوم آیت الله بروجردی و هم چنین طریحی می‌فرمایند: آیه مبارکه دلیل بر ستر وجه و صورت است، البته مقداری از وجه باشد نه همه وجه و صورت. 

 

من تاپیک دیگری فرستادم که طبق مراجع تقلید سید محمد زنجانی و سید موسی شبیری زنجانی حکم رو بگید ظاهرا هنوز تایید نشده!

یک سوال می توانیم در فتوایی به مرجع دیگر عمل کنیم؟ (او را اعلم بدانیم در آن موضوع) آیا می توان آن مرجعی باشد که به رحمت خدا رفته؟ مثلا آقای سید حسین بروجردی که فتوا به وجوب دادن؟ باید حتما از مرجع تقلید مان اجازه بگیریم؟ چون اون ها گفتند یا تقلید کنید یا احتیاط (منظورم در فتوا نیست جایگزین تقلید منظورم هست) در این مورد می توانیم احتیاط کنیم و بدون اجازه به فتوای مرجع دیگر عمل کنیم؟

آقایان مراجع تقلید گلپایگانی و از مراجع حاضر لطف الله صافی دستور احتیاط (منظور جایگزین تقلید نیست به جای فتوا می دهند مثلا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب البته فرق دقیقش را با فتوا نمی دانم) دادن در این مورد دادند حداقل از مراجع زنده آقای صافی گلپایگانی هستند فکر می کنم در فتوا به احتیاط باید به مرجع دیگری که فتوا دارد باید رجوع کرد.

یا که اشتباه می کنم و نمی توان در موضوعی که مرجع دیگر حکمش احتیاط نمی توان بعنوان مرجع اعلم در آن موضوع به او رجوع کرد.

در مسائلی که مرجع تقلید شما احتیاط واجب داشته باشند می توانید در آن مساله به مرجع زنده اعلم بعد از ایشان که در آن مسأله فتوا داشته باشد رجوع نمایید و در مسائلی که مرجعتان فتوا داشته باشد نمیتوانید رجوع کنید

آیا اگر مرجع تقلید ما مقام معظم رهبری هستند ایشون اجازه به رجوع در موضوعی به مرجع دیگر می دهند؟

 

در مسائلی که مرجع تقلید شما احتیاط واجب داشته باشند می توانید در آن مساله به مرجع زنده اعلم بعد از ایشان که در آن مسأله فتوا داشته باشد رجوع نمایید و در مسائلی که مرجعتان فتوا داشته باشد نمیتوانید رجوع کنید

سلام احتیاط مستحب چطور؟ احیتاط هم بصورت خالی می آید بعضی اوقات
میشه به احتیاط واجب عمل کرد؟ (یعنی همان مرجعی که گفته است احتیاط واجب)

بابت سوال های متعدد عذر می خواهم!

درباره احتیاط واجب و احتیاط مستحب باید مطلب پیدا کنم.