معین نکردن مدت در عقد موقت

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
معین نکردن مدت در عقد موقت

اگر در عقد غیر دائم مدت را معین نکنند چه حکمی دارد؟لطفا اختلاف فتاوا را بفرمائید

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

با سلام وتشکر از ارتباط شما:

 نظرات مراجع معظم در این باره به شرح ذیل است.

طبق نظر امام خمینی(ره):

اگر عمداً یا از روی فراموشی مدت مشخص نشود عقد موقت باطل است و تبدیل به دائم می شود.

(تحریرالوسیله، 1408 هـ ق، ج2، ص290، م 9، القول فی النکاح المنقطع)

طبق نظر آیة الله بهجت(ره):

اگر  در عقد موقت عمداً مدت ذکر نشود عقد باطل است و اگر از روی جهل به مساله یا فراموشی باشد در صورتی که قصد مطلق نکاح را داشته اند تبدیل به عقد دائم و مهرالمثل می شود.

(استفتائات،ج4، ص 145، م 5093 )

 

طبق نظر آیة الله سیستانی:

در عقد موقت چه عمداً چه ازروی فراموشی یا غفلتاً یا از روی حیاء یا ... مدت ذکر نشود عقد باطل است.

(منهاج الصالحین، 1427، هـ ق، ج3، ص 77، م 243)

طبق نظر آیة الله صافی گلپایگانی:

در عقد موقت چه عمداً چه ازروی فراموشی مدت ذکر نشود عقد موقت باطل است و تبدیل به دائم می شود.

(هدایة العباد، 1420، هـ ق، ج2، ص 445، م9)

 

طبق نظر آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

در عقد موقت اگر عمداً یا از روی فراموشی مدت معین نشود عقد موقت باطل است و تبدیل به دائم می شود.

(جامع المسائل، 1383، ج2، ص 453، س 1272)

 

طبق نظر آیة الله مکارم شیرازی:

عقد باطل است.

(توضیح المسائل، 399، م 2070)

 

طبق نظر آیة الله نوری همدانی:

عقد باطل است.

(منتخب المسائل، 1420هـ ق، ص 316، م 1011)

 

طبق نظر آیة الله وحید خراسانی:

اگر چه از روی فراموشی باشد، عقد باطل است.

(منهاج الصالحین، ج3، ص 309، م 1302)

سلام

معین نکردن مهریه در عقد موقت چه

حکمی دارد؟

سلام

معین نکردن مهریه در عقد موقت چه

حکمی دارد؟

سلام علیکم:

 مهریه از ارکان ازدواج موقت است واگر  مهریه معین نشود عقد باطل است

 

تحریر الوسیله، 1424 ه.ق، ج 2، ص 288، م 5

منهاج الصالحین، ج 2، ، الفصل الرابع فی عقد المتعه

موضوع قفل شده است