معجزات علمی قرآن

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
معجزات علمی قرآن

سلام
با عنایت به اینکه میدانم بعد از ارسال اولین پست، جهت تآیید مطلب ارسال خواهد شد ادامهء آنرا از فردا انشاالله ارسال میکنم
ارادت
حسنعلی ابراهیمی سعید


[=&amp]بسم الله الرحمن الرحیم[/]استاد مربوطه : آقای ابراهیمی
تهیه و تنظیم : سید امید موسویانی پور
سال تحصیلی: ۹۰ – ۸۹

مقدمه:
عمر دنيا و زمين و انبساط آن (بيگ بنگ) - سياه چاله ها و ستاره هاي نوتروني همگي گوشه اي از معجزات قرآن است! با اشنایی با این مطالب ارزش واقعی قرآن را میدانیم و توجه بیشتری به آن میکنیم. حال به بررسی چند مورد از این موارد می پردازیم.

نسبت عمر دنيا به عمر زمين:
سوره ي 50 (ق): آيه 38: "ما آسمان ها و زمين و آنچه در ميان آنهاست در شش دوره آفريديم و هيچ گونه رنج و سختي اي به ما نرسيد"
سوره ي 41 (فصلت): آيه 9: "بگو: آيا شما به آن كس كه زمين را در دو دوره آفريد كافر هستيد و براي او همانندهايي قرار مي دهيد؟ او پروردگار جهانيان است!"
امروزه دانشمندان با توجه به شواهد موجود عمر زمين را 4.5 ميليارد سال پيش بيني مي كنند. اين در حالي است كه عمر دنيا 13.5 ميليارد سال برآورد شده است.
در قرآن آمده كه زمين در دو روز و دنيا در شش دوره خلق شد. (عمر دنيا 3 برابر عمر زمين است).
اگر اين موضوع را با شواهد عيني امروز مقايسه كنيم هيچ كمبودي ديده نمي شود!
عمر دنيا (13.5 ميليارد سال) را بر عمر زمين (4.5 ميليارد سال) تقسيم كنيد. جواب 3 بدست مي آيد.
اين بدان معناست كه علم امروز نيز به اين مسئله رسيده كه عمر دنيا 3 برابر عمر زمين است!

سياه چاله ها و ستاره هاي نوتروني:
سوره ي 86 (طارق): آيات 1 تا 3:"سوگند به آسمان و كوبنده ي شب! و تو نمي داني كوبنده ي شب چيست. همان ستاره ي ثاقب است!"
در عربي "ثقب" به معناي چاله و "ثاقب" به معناي چيزي است كه چاله را ايجاد مي كند.
نسبيت عام پيش بيني مي كند كه سياه چاله ها از ستاره هاي نوتروني بوجود مي آيند. ستاره هاي نوتروني اكثرا قابل رويت نيستند و تنها با امواج راديويي (پالس ها) رصد مي شوند. امواج دريافتي از اين ستاره ها طوري به نظر مي رسد كه كسي به جايي مي كوبد! (ستاره ي كوبنده).
قرآن در آسمان ستاره اي كوبنده را معرفي مي كند كه ثاقب است. (چاله ايجاد مي كند).
كلام واضح قرآن در اين مورد جايي براي شك نمي گذارد!

بيگ بنگ – بيگ كرانچ و انبساط دنيا:
سوره ي 55 (الرحمن): آيه ي 37: "آسمان ها روزي دوباره شكاف برمي دارند و مانند گل سرخي باز مي شوند!"
سوره ي 51 (الذاريات): آيه ي 47: "و ما آسمان ها را با قدرت خود بنا كرديم و همواره آن را وسعت مي بخشيم!"
سوره ي 21 (الانبيا): آيه ي 104: "در آن روز كه آسمان را چون طوماري در هم مي پيچيم هماگونه كه آفرينش را آغاز كرديم آنرا باز مي گردانيم. اين وعده اي است كه بر ماست و قطعا آنرا انجام مي دهيم!"

با بيان تئوري بيگ بنگ دانشمندان همواره در صدد گسترش آن بوده اند. مدتي بعد به كمك تحقيقات عده اي از دانشمندان مشخص شد كه علاوه بر بيگ بنگ پديده اي به نام بيگ كرانچ هم بايد وجود داشته باشد. و همانطور كه دنيا باز شده روزي به همان نقطه ي آغاز جمع مي شود. (انا لله و انا اليه راجعون).
قرآن اين موضوع را در ابتدا به باز شدن يك غنچه ي گل رز تشبيه مي كند و بيان مي دارد كه با قدرت بي انتهاي خويش در حال گسترش (انبساط) دنيا است!
و روزي همانطور كه اين دنيا را باز كرد دوباره مانند طوماري آنرا در هم خواهد پيچيد. (بيگ كرانچ)


برچسب: 

[=&amp]معجزات عددی:[/]
[=&amp]کلمه فرشته (88) بار و کلمه شیطان نیز (88) بار تکرار شده است.[/]
[=&amp]کلمه بهشت (77) بار و کلمه جهنم نیز (77) بار تکرار شده است.[/]
[=&amp]کلمه دنیا (115) بار و کلمه آخرت نیز (115) بار تکرار شده است.[/]
[=&amp]کلمه گیاه (26) بار و کلمه درخت نیز(26) بار تکرار شده است.[/]
[=&amp]کلمه تابستان گرم (5) بار و کلمه زمستان سرد نیز (5) بار تکرار شده است.[/]
[=&amp]کلمه مجازات (117) بار و کلمه آمرزش نیز(117 * 2 ) بار تکرار شده است.[/]
[=&amp]کلمه آسمان (7) بار و کلمه ساخت آسمان نیز (7) بار تکرار شده است.[/]
[=&amp]کلمه زکات (32) بار و کلمه برکت نیز (32) بار تکرار شده است.[/]
[=&amp]کلمه شراب (6) بار و کلمه مستی نیز (6) بار تکرار شده است.[/]
[=&amp]کلمه رحمت (72) بار و کلمه هدایت نیز (72) بار تکرار شده است.[/]
[=&amp]کلمه فقر (13) بار و کلمه ثروت نیز (13) بار تکرار شده است.[/]
[=&amp]کلمه بگو (332) بار و کلمه گفتند نیز (332) بار تکرار شده است.[/]
[=&amp]کلمه الرحمن ( 57 ) بار و کلمه الرحیم ( 114 ) بار تکرار شده است.[/]
[=&amp]کلمه الفجار (3) بار و کلمه الابرار (6) بار تکرار شده است.[/]
[=&amp]کلمه سختی (12 ) بار و کلمه اسانی (36) بار تکرار شده است.[/]
[=&amp]کلمه ابلیس (11) [/][=&amp]بار و کلمه استعاذه با لله (11) بار تکرار شده است.[/]
[=&amp]کلمه المصیبت (75) بار و کلمه الشکر (75) بار تکرار شده است.[/]
[=&amp]کلمه الجهر (16) بار و کلمه العلانیه (16) بار تکرار شده است.[/]
[=&amp]کلمه الشده (102) بار و کلمه الصبر (102) بار تکرار شده است.[/]
[=&amp]کلمه المحبه (83) بار و کلمه الطاعه (83) بار تکرار شده است.[/]
[=&amp]کلمه سجده (34) بار تکرار شده است وما در نماز های یومیه (34) بار سجده می کنیم.[/]

[=&amp]نسبت مساحت دریاها با خشکیها:[/]
[=&amp]نسبت مساحت دریاها با خشکیها[/][=&amp]امروز منطبق است . در زمان نزول قرآن کریم هنوز قارهها کشف نشده بودند و تعیین نسبت دریاها به خشکی ها به هیچ وجه امکان پذیر نبوده است و همانطور که اطلاع دارید قاره آمریکا در قرن (5) کشف شده است . در آیات قرآن جمعا (13) بار از کلمه خشکی (بریابس) و (32) بار از کلمه دریا یاد شده است . یعنی نسبت دریا 45 / 32 و نسبت خشکی 45/13 است که اگر به درصد محاسبه شود دریا 71% وخشکی 29% محاسبه میشود که با محاسبات علمی امروز مطاقبت دارد . این درصدی که بشر امروزه با استفاده از تجهیزات پیشرفته کاپیوترهای مدرن و با استفاده از عکسهای فضاییبدست آورده همانطوری که مشاهده می کنید در لا به لای آیات قرآن مجید که (14) قرن پیش نازل شده است مندرج است.[/]
[=&amp]انفجار عظيمی در فاصله درو از منظومه ی شمسی ما رخ داد که شرکت فضاپيمايی ناسا[/][=&amp]از اين واقعه با تلسکوپهای قدرتمند عکس برداری کرد!اين اتفاق در سال ۱۹۹۹[/][=&amp] /[/][=&amp]۲۰۰۰به حقيقت پيوست....در حالی که خدا ۱۴۰۰ سال پيش در مورد آن در سوره ی مبارکه ی[/][=&amp]الرحمن ذکر کرده بود!اين عکس برداری ( ناسا[/][=&amp] nasa ) [/][=&amp]توسط تلسکوپ فضاپيماهايی (سحابه[/][=&amp]چشمان گربه) به انجام رسيد که در مورد انفجار ستارگانی بود که بيش از ۳۰۰۰ سال نوری اززمين فاصله داشت.[/][=&amp].nasa[/][=&amp]نام اين انفجارعظيم را(انفجارگل رز سرخ) گذاشتند. جالب[/][=&amp]اينجا بود که اين نام با نامی که خدا برای اين انفجار سحابه ای انتخاب کرده بود يکی[/][=&amp]بود!اين نام مطابق بود با نامی که خداوند در سوره ی الرحمن اشاره کرده بود[/][=&amp]![/]
[=&amp]معنی ۲ آيه از سوره ی الرحمن:سوره ی ۵۵[/]
[=&amp]۳۶ كداميك از شگفتی های پروردگارتان را می توانيد انكار كنيد؟
۳۷ هنگامی كه آسمان از هم پاشيده شود و مانند گل رز گلگون شود.
۳۸ كداميك از شگفتی های پروردگارتان را می توانيد انكار كنيد؟
[/]

جداشدن آسمانها و زمين- تائيد تئوري انفجار بزرگ (The Big Bang ):
خدای متعال درقرآن کریم میفرماید: (21:30) أولم ير الذين كفروا أن السموت والأرض كانتا رتقا ففتقنهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون [21:30] آيا کافران درک نمي کنند که آسمان و زمين در آغاز به صورت يک توده جامد بود و ما آن را منفجر ساختيم تا موجوديت پيدا کند؟ و هر چيز زنده اي را از آب به وجود آورديم. آيا ايمان مي آورند؟
در آیه فوق خدای متعال به انفجار اولیه ای که بااراده او باعث ایجاد اسمانها و زمین شد اشاره می فرماید. چگونه در زمانی که هیچگونه دانشی بجز خرافات درمورد نحوه بوجود آمدن کائنات وجود نداشت میتوان تصورنمود که بشری یکی از بزرگترین اکتشافات قرن بیستم رابرجهان آشکارسازد؟ نه هر گز. این آیه سخن یک انسان نبود که صفحه ای از قرآن عظیم را زینت داد. قرآن بجز کلام آن دانای بی ابتدا و بی انتها نیست. از يک توده گازي شکل تا آسمانها و زمين : در سوره ای که بنام دخان یعنی گاز نامیده شده است خدای متعال اشاره به مرحله ابتدائی پیدایش آسمانها و زمین کرده میفرماید: (41:11) ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين [41:11] سپس او به آسمان پرداخت، هنگامي كه هنوز به صورت گاز بود و به آن و زمين گفت: "به وجود بياييد، خواسته يا ناخواسته." آنها گفتند: "ما با ميل و رغبت مي آييم".
"
علم امروزثابت کرده است که ستارگان آسمانی از انقباض تودههای عظیم گاز بوجود می آیند، پدیده ای که در قرآن بوضوح برآن در آیه فوق اشاره شده است. همانطوری که علم نجوم ثابت کرده است و امروز بصورت یکی از بد یهیات حتی در مدارس ابتدایی هم تدریس میشود ماه و خورشید در مدارهای خاصی شناورند. چنیین دانشی هرگز در هزارو چهارصد سال پیش در بین جوامع بشری مطرح نبود. اما در کتاب خدای تعالی در سوره یسین بصراحت بگردش ماه وخورشید در مدارهای تعیین شده اشاره شده است: (36:40) لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون [36:40] خورشيد هرگز به ماه نمي رسد- شب و روز هرگز منحرف نمي شوند- هر يك از آنها در مدار خود شناور است. ترتيب شب و روز: پروردگار هستی در سوره مبارک الرحمن آیه 17 در قرآن مجید و در سوره زخرف آیه 38 اشاره به وجود دو مشرق و دو مغرب می کند: (55:17) رب المشرقين ورب المغربين [55:17] پروردگار دو مشرق و دو مغرب. (43:38) حتى إذا جاءنا قال يليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين [43:38] هنگامي که او نزد ما بيايد، خواهد گفت: "آه، کاش ميان من و تو به اندازه دو مشرق فاصله بود. چه همزاد بيچاره کننده اي"! اشاره به و جود دو مشرق و دو مغرب در آیه های فوق نشانه آن است که، بر خلاف مفروضات آمیخه با خرافات زمان پیامبر اسلام، زمین مسطح نیست بلکه کروی شکل است. اگر این آیه را بهمراه آیه 30 سوره مبارک النازرات مطالعه کنیم کروی (تخم مرغی شکل) بودن زمین و ترتیب شب و روز(دو مشرق و دو مغرب) در نیمکرههای آن کاملا مشخص می گردد: (79:30) والأرض بعد ذلك دحيها [79:30] او زمين را تخم مرغي شكل ساخت.

@کهنه سرباز ارتش ایران@کهنه سرباز ارتش ایران@کهنه سرباز ارتش ایران@کهنه سرباز ارتش ایران@کهنه سرباز ارتش ایران@
جهت مشاهده ی تصویر در ابعاد واقعی 676x415 پیکسل اینجا کلیک کنید.

گسترش جهان هستي :

فرضیه اثبات شده گسترش آسمانها یکی از یافته های مهم

علمی در قرن بیستم بود که خدای متعال با صراحت آنرا در

قرآن بیان فرموده است:

(51:47) والسماء بنينها بأييد وإنا لموسعون

[51:47] ما آسمان را با دست هاي خود بنا كرديم و ما به

توسعه آن ادامه خواهيم داد.

کوه ها در قرآن:

فقط بخش کوچکی ازحجم کوهها در سطح زمین قرار دارند

وقابل رویت می باشند. پایه ها و ریشه های کوهها گاه

کیلومترها در اعماق زمین همانند میخهایی عظیم در داخل زمین

فرورفته است. این یافته علمی زمین شناسان که تا چند دهه

پیش برای انسانها پوشیده بود در قرآن کریم بنحو مطلوبی

بوضوح توسط خالق آسمانها و زمین بیان گردیده است:

(78:7) والجبال أوتادا

[78:7] و كوه ها را همچون ميخهايي (بناکرد)

جنین انسان در قرآن - جنين شناسي درست و دقيق :

خدای متعال در قران مجید مراحل بوجود آمدن انسان را چنین

بیان می فرماید:

(23:12) ولقد خلقنا الإنسن من سللة من طين

[23:12] ما انسان را از نوعي گل مخصوص آفريديم.

(23:13) ثم جعلنه نطفة في قرار مكين[23:13] پس از آن، او را از قطره اي كوچك به وجود آورديم

كه در داخل محيطي كاملا محفوظ قرار گرفته است.

[23:14] ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا

المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم انشانه خلقا ءاخر فتبارك

الله احسن الخلقين

[23:14] سپس ما آن قطره را به (رويان) معلق تبديل كرديم و

بعد (رويان) معلق را به تكه (جنين) رشد داديم، سپس از تكه

(جنين) استخوانها را آفريديم، آنگاه استخوانها را با گوشت

پوشانديم. اين چنين، ما مخلوقي جديد به وجود مي آوريم.

خجسته ترين خداست، بهترين خالق.

درآیه 23:14 کلمات عربی علقه و مضغه برای بیان حالت های

جنین در رحم مادر بکار رفته است. در ادبيات عرب، براي

کلمه علقه سه معناي متفاوت مي يابيم:
1. زالو
2. یک چیز آویزان
3. توده یالخته خون

درياها و رودخانه ها در قرآن:

خدای آگاه و دانا به همه علوم، در قرآن کریم در سوره الرحمن

آیه های 19 و20 اشاره به جدا بودن دو دریا در محلی که بهم

می پیوندند نمو ده ومی فرماید که حائلی میان دو دریا قرار

داده شده است تا از مخلوط شدن آنها جلوگیری کند:
(55:19) مرج البحرين يلتقيان
[55:19] او دو دريا را در جايي كه به هم مي پيوندند، از هم جدا مي كند.
(55:20) بينهما برزخ لا يبغيان
[55:20] حايلي ميان آنها قرار داده شده است، تا از تجاوز به

حدود يكديگر جلوگيري كند.

علوم دریا شناسی امروز بوضوح این پدیده را باثبات رسانیده

است. هنگامي که درياي مديترانه در جبل اطارق به اقيانوس

اطلس مي ريزد، مانعي بين آنها قرار مي گيرد همانطوری که

در تصویر زیر نشان داده شده است گرچه که علت این امر

هنوز بین دانشمندان در حال بررسی است ولی در حال

حاضرطبق آخرین نظریه علت این واقعه به اختلاف درجه

حرارت - شوری و غلظت مرتبط هست . که با این حساب از

لحاظ قوانین ترمودینامیک اختلاف دما پس از گذشت این همه

سال باید به حداقل اختلاف می رسید پس جرا نرسیده ؟! مگر

اینکه انرژی خاصی در سیستم وجود داشته باشد که این

اختلاف را نگه داشته . بحث اینکه این انرژی جیست یا کیست .

مقوله دیگر است . تا اینجا ما دانستیم که تمام این اطلاعات 1400

سال پیش واضح در قرآن توسط حضرت محمد(ص) آورده

شده است

عمق درياها و موجهاي داخلي درياها در قرآن :

خدای متعال در کتاب آسمانی قرآن در سوره مبارکه نور آیه

اعمال کافران را به سرابی تشبیه می فرماید که شخص تشنه

فکر می کند آن آب است، اما هنگامي كه به آن مي رسد، مي

فهمد كه چيزي نيست و درعوض، خدا را آنجا مي يابد، تا

جزاي كامل اعمالش را بدهد. سپس در آیه بعدی در مورد

کافران تشبیه دیگری می آورد که شاید برای مردمی که در

زمان پیامبر اسلام می زیستند عجیب و شگفت انگیز بود. در

آیه 40 سوره نور خدای رحمان شخص کافر را به کسی که

درداخل اقیانوسی خروشان قرار دارد تشبیه می فرماید که

موجهایی که روی آنها موجهای دیگر و در بالای آنها مه غلیظ

قرارگرفته شده است

(24:40) أو كظلمت في بحر لجي يغشيه موج من فوقه موج

من فوقه سحاب ظلمت بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد

يريها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور

[24:40] مثال ديگر، بودن در تاريكي مطلق است در داخل

اقيانوسي خروشان، با امواج روي امواج، توام با مه غليظ.

تاريكي روي تاريكي- اگر شخص به دست خود نگاه مي كرد، به

سختي مي توانست آن را ببيند. خدا هر كه را از نور محروم

كند، او هيچ نوري نخواهد داشت.

در آیه 40 سوره نور خدای متعال اشاره به تاریکی در درون

اقیانوسها دارد. بر طبق علوم اقیانوس شناسی بين 3 تا 30

درصد نور خورشيد در سطح دريا بازتاب مي يابد. سپس، در 200

متر اول عمق دريا، تقريبا تمامي رنگهاي طيف نور بجز رنگ

آبي جذب مي شوند.

نکته ای که توجه متفکران را به خو جلب می کند اشاره خدای

حکیم به وجود دو موج در اقیانوس ها است. با تکامل

تکنولوژی و فرستادن زیر دریایی های مخصوص به اعماق اقیا

نو سها، دانشمندان متوجه گشتند که بعلت غلظت بیشتر آبهای

واقع در اعماق اقیانوسها (در مقایسه با آبهای سطحی) دو نوع

موج در درون آنها پدید می آید، موجهای داخلی و موجهای

سطحی. موجهاي داخلي در محل برخورد دو لايه آب با

چگاليهاي مختلف که يکي از آنها دارای چگالی بیشتر (لايه

زيري) و ديگري دارای چکالی کمتر(لايه بالايي) است بو جود

می آیند. چگونه بشری که هزار و چهار صد سال پیش در

بیابانهای سوزان عربستان می زیسته است می توانست بدون

اتکاء بعلم الهی ازمو جهای درونی اعماق اقیانوسها مطلع

گردد؟

اتساع زماني:

بسيار عجيب است كه مسلمانان از معادله ديگري استفاده مي

كنند تا اين مطلب را آشكار نمايند كه فرشتگان به سرعت نور

شتاب مي گيرند.قرآن آنها در يك آيه بيان مي كند كه ظاهرا

زمان براي فرشتگان با سرعت ثابت از براي انسانها كمتر مي

گذرد. كه اين مطلب با نسبيت خاص اينشتين صدق مي كند كه

در آن نيز در سرعتهاي بالا زمان براي اشيايي با آن سرعت

آرام تر مي گذرد.مسلمانان از نسبيت خاص اينشتين و اين آيه

استفاده كرده اند تا از اين مطلب كه فرشتگان در حقيقت به

سرعت نور شتاب مي گيرند حمايت كنند.

آيه: "فرشتگان و ارواح در يك روز به او صعود كردند كه اين معادل پنجاه هزار سال براي انسان است"!

در اينجا فرشتگان يك روز را معادل پنجاه هزار سال براي

انسان گذر مي كنند. (زمان در مقابل زمان و نه زمان در مقابل

فاصله مانند آيه ي قمري قبل).

اگرچه طبق نظريه ي نسبيت خاص اينشتين و بوسيله ي اين

تغييرات زمان (تاخيرات زماني) بدست آمده به عنوان يك ادعا

از مسلمين (كه واقعا آن فرشتگان به سرعت نور شتاب مي

گيرند) را مي توانيم تصديق يا انكار كنيم.

اين ادعا مي تواند در دو دقيقه تصديق شود كه آنگاه هيچ

نيازي به عقايد كوركورانه نخواهد بود.آلبرت اينشتين يك مسلمان نبود اما يهودي اي بود كه نظريه ي معروف نسبيت خاص را ارائه داد.

هرچه سرعت بيشتر بشود زمان آرام تر مي گذرد.
در بيرون يك ميدان گرانشي زمان اينگونه است:
∆t= ∆t0/ (1-v^2/c^2) ^0.5
∆tزماني است كه براي متحرك معادل گذر ايستگاهي است.
Vسرعتي است كه به شاهد ايستگاهي نسبت داده مي شود.
∆t0زماني است كه براي فرشتگان مي گذرد. (يك روز).
∆tزماني است كه معادل زمان براي انسانها است. (پنجاه هزار سال قمري در دوازده ماه قمري بر سال قمري در 27.321661 روز بر ماه قمري).
و V سرعت فرشتگان در اين مورد است. (كه ما قصد داريم آنرا حساب و با سرعت شناخته شده نور مقايسه كنيم). سرعت نور در خلا 299792.458 كيلومتر بر ثانيه است.
از معادله ي بالا مي توانيم آن سرعت ناشناخته را حساب كنيم:
v=c (1-∆t0 ^2/∆t^2) ^0.5
حال بهتر است اظهارات مسلمين به استناد قرآن را در معادله جايگزين كنيم و ببينيم كه فرشتگان واقعا به سرعت نور شتاب مي گيرند يا نه؟
ارقام را از آيه در اين معادله جايگزين مي كنيم:
v=c(1-(1^2/(50000*12*27.321661)^2))^0.5

v=c*0.99999999999999981

v = 299792.4579999994 km / s
اين اتساع زماني (تغييرات زماني) نشان مي دهد كه فرشتگان در بيرون از ميادين گرانشي به سرعت نور شتاب مي گيرند. (كمي كمتر از سرعت نور زيرا جرم دارند). اين نمي تواند يك تصادف باشد زيرا سرعت حساب شده دقيقا يكسان با آيه ي قمري قبلي همچنين در بيرون از يك ميدان گرانشي است. درحال حاضر سوال دنیاست که همواره مي پرسند كه چگونه يك مرد که در ابتدا بي سواد بوده 1400 سال پيش توانسته اتساع زماني و هسته نسبيت را بدست آورد!
پس قرآن کلام خداست و حضرت محمد پیامبر برگزیده اوست.
آیات علمی موجود در قرآن :
پيدايش جهان(فصلت/11)، انبساط و گسترش عالم (ذاريات /47)،اتحاد ويگانگي جهان و وجود آب در هر موجود زنده(انبياء/30)،حركت هموار ومناسبزمين(ملك/15) و (نمل/88)،
حركت زمين به دور خود (فرقان/46-45)، مسطح نبودنزمين(رحمن/17)،بيضي شكل بودن تقريبي زمين(نازعات/30)،(اعراف/137) و(شمس/6)، ناقصشدن كره ي زمين در هر دو قطب
(رعد/41)، كوهها عامل استحكام پوست زمين (نبأ/7) ، قوهي جاذبه (رعد/ 2) و (لقمان/10)، پيدايش دريا (مؤمنون/18)، درياي شوروشيرين(فاطر/12)، دريا گهواره ي زندگي (نور/45)،
زوجيت يا وجود بارهاي مثبت ومنفيدر هر چيز(يس/36)،(ذاريات/49)و (رعد/3)،نظريه ي نسبيت (حج/47) (سجده/5) و(معارج/4)،اشاره به كوچكتر از ذره و در حقيقت مواد سازنده ي اتم(يونس/61)و (سبأ/3)، و.. .نظرات علمي قرآن در مورد باد و باران:
گردش باد (جاثيه/5) و(فرقان/48)،وزن داشتن ابر يا هوا(اعراف/57) و(رعد/12)،مراحل متوالي بادهايمهاجر(ذاريات/4-1)،بادها به عنوان مقدمه ي ابر و باران(نمل/63)،پيدايشابر

(روم/48)،بادها عامل تلقيح ابرها(حجر/22)، پديده ي تقطير درابرها(نبأ/14)،جزئيات تشكيل ابر و بارش باران(روم/48) و (نور/43) و.. .

نظرات علمي قرآن درمورد جهان جنين:
آفرينش جنين از عناصرخاك(مؤمنون/12)،(روم/20)و(حج/5)،تبديل موادخاكي به نطفه ورشد تدريجيجنين(مؤمنون/14-12)،اشاره به بافتهاي كامل و ناقص در جنين (حج/5)،تخمك
وسلولتخم(انسان/2)، تشكيل توده ي سلولي(قيامت/38)،وجود پرده هاي سه گانه ي آمينوس،كوريونو آلانتوئيد و يا پرده ي شكمي،پرده ي رحمي و پرده ي آلانتوكوريون در اطراف
جنين(زمر/6)،آب در ساختمان جنين(فرقان/54)،دوران شيرخوارگي (بقره/233)،نقش مرد درتعيين جنس جنين(نجم/46-45)، (قيامت /39-37) و(بقره/233) ،به كار افتادن حس
شنواييقبل از بينايي(نحل/78)، و.. .

نظرات علمي قرآن در مورد بهداشت ودانش پزشكي وحشره شناسي:
توجه به خوردن ميوه و مواد غذايي پروتئيندار(واقعه/21-20)و(طور/22)، اعجاز اثر انگشت(قيامت/4)،تسهيل دردزايمان(مريم/25)،شدت احساس درد توسط پوست(نساء/56)،درمان
موضعي بسياري از بيماريهايپوستي در سرما(ص/42)،اندوه ورابطه ي آن با كوري(يوسف/84)،اشاره به زخمهاي ناشي ازعدم تحرك(كهف/18)، تأثير رواني رنگ سبز(رحمن/76) ،
(انسان/21)و (كهف/31)،اشاره بهبيماري پيري زودرس در كودكان(مزمل/17)، عدم شناخت روح ازنظر علمي(اسراء/85)، وضووپاكيزگي قسمتهايي از بدن كه باميكروبها در تماس است
(مائده/6)،پرهيز ازپرخوري(اعراف/31)،پرهيز از خوردن خون،مردار و گوشت خوك(بقره/173)،پاكيزگي لباس وپوشاك(مدثر/4)، غير بهداشتي بودن تماس جنسي در حالت قاعدگي
(بقره/222)، اشاره بهبيماري فراموشي در پيري(نحل/70)،) خاصيت شفا بخشي عسل و گرد آوري شهد و ساختن عسلتوسط زنبور ماده (نحل/69)،تناسب رنگ عسل با رنگ گلها
(نحل/69)، تنيدن تار توسطعنكبوت ماده(عنكبوت/41)،ارتباطات در ميان حشرات(نمل/18) ، تركيب آنزيم با غذا خارجاز بدن مگس(حج/73) و ...

نظرات علمي قرآن در مورد فضا ومسافرت بهفضا:
تفاوت ستاره و سياره (يونس/5)و (فرقان/61)، گردش خورشيد،ماه،زمين وسيارگاندر مدارهاي مشخص(يس/40-38)،(انبياء/33) و(تكوير/16-15)، پيش بيني مسافرت به فضا وعبور ازجو(رحمن/33)و(انعام/125)،سقوط سنگهاي آسماني (رحمن/35)،شهابها(جن/8)،فقداناكسيژن و هوا در ارتفاعات بالاي جو(انعام/125)تسخير كره ي ماه و احتمالاًخورشيد (ابراهيم/33)،مطالبي در مورد سياره ي زهره (طارق/3-1) وجود ساكنين ديگر دركرات آسماني(شوري/29) و ...

بعضی از حرف ها تون برای خیلی ها قابل قبول نیست بایداون معجزه های جدید علمی مانند شهادت اب و قران قران وجنین شناسی وقضیه کشف اجساد قوم عاد وجدا شدن دو دریا وقران وکشف جسد فرعون مطابق گفته قران ومسلمان شدن ان پرفسور معجزه ای مخصوص نجوم نه اون هایی که همین طوری ریخته من منظورم بعضی خاص هست و چیزا هایی که قبلا سلام گفته بوده والان خاصیت های علمیش کشف شده مثل غسل و...میتونی برای این موضوع اخری از نرم افزار واقعا چرا استفاده کنین و وحتما منابع رو داشته باشین که حرف ها تون قابل قبول باشه مثلا اگر از سایتی گفتین ادرسش رو بزنین سعی کنین نوشته هایتان را خیلی کوتاه کنین مثلا یک خط یا دوخط بیشتر عکس بگذارین وکمتر فیلم بگذازین واین مطالب ریاضی و از این نوع را نزارین که برای خیلی قابل قبول نیست باید چیزی بزارین که برای همه قابل قبول باشه یاعلی ممنون از زحمتی که برای خدا ودلسوزی که برای خلق خدا دارین یا علی

این جا معمولن ادم هایی میان که ایمانشون زیاد تر هست از بقیه به نظر من بهتر اطلاعات این جا رو اصلاح واونو تو جا ها دیگه کپی کرد