مطالب خواندنی

تب‌های اولیه

103 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

بی نظیر;435253 نوشت:
ظر شخصی حقیر این است
که قصد و نیت و تدبیر در باره خدا معنا ندارد
یعنی معنا ندارد خداوند برای افرینش چیزی نیازی به فکر و تدبیر داشته باشد
همچنین قصد و نیت برای خدا معنا ندارد
زیرا کسی قصد چیزی دارد و قصد چیزی می کند که به ان نیاز داشته باشد
واضح است که خداوند نیازی به چیزی ندارد که نیت و قصد ان را بکند
برای همین است که در قران اشاره ای به قصد نیت و یا تدبیر خداوند نشده است

سلام بر شما
در قرآن داریم که انسان رو برای عبادت افریدیم یا برای رحمت آفریدیم
اینها همه بیانگر قصد و غرض الهی در خلقت انسانه
درسته که خدا نیاز نداره اما برای غرض داشتن بودن نیاز در خود شخص لازم نیست
بسیاری از کارهای ما هم بخاطر دیگرانه و نیازی در خود ما به آن کار نیست
یا علی

محی الدین;435264 نوشت:
سلام بر شما
در قرآن داریم که انسان رو برای عبادت افریدیم یا برای رحمت آفریدیم
اینها همه بیانگر قصد و غرض الهی در خلقت انسانه
درسته که خدا نیاز نداره اما برای غرض داشتن بودن نیاز در خود شخص لازم نیست
بسیاری از کارهای ما هم بخاطر دیگرانه و نیازی در خود ما به آن کار نیست
یا علی

البته شاید بتوان قصد و برای خدا همون خلق در نظر گرفت
مثلا خدا قصد خلق می کنه و با کلمه کن این قصد نمود پیدا می کنه

ولی برای تدبیر چی ؟
ایا خدا تدبیر می کنه ؟ تدبیر به معنای اندیشیدن و فکر کردن
اگر بپذیریم خداوند فکر می کنه
معناش اینه که خداوند برای امور احتیاج به فکر و تدبیر داره
و این شایسته خداوند نیست

موفق باشید

موضوع قفل شده است