مخارج ملک موقوفه بر عهده کیست؟

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مخارج ملک موقوفه بر عهده کیست؟

سلام
شخص خیری خانه ی عالم ساخته و آن را وقف کرده.
این خانه از لحاظ تاسیسات و ساختمانی مخارجی دارد، هزینه ی آن بر عهده ی کیست؟
بودجه ی مسجد؟؟
شخص خیر؟؟
روحانی که در آن زندگی می کند؟؟

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد سجاد

[TD][/TD]

[="Tahoma"][="Black"]

رسانه;1024030 نوشت:
سلام
شخص خیری خانه ی عالم ساخته و آن را وقف کرده.
این خانه از لحاظ تاسیسات و ساختمانی مخارجی دارد، هزینه ی آن بر عهده ی کیست؟
بودجه ی مسجد؟؟
شخص خیر؟؟
روحانی که در آن زندگی می کند؟؟

سلام علیکم
با تشکر از سؤال شما

بر عهدۀ هیچ یک از موارد مذکور نیست.

موفق باشید

پی نوشت:
استفتاء کتبی از دفتر حضرت آیت الله خامنه ای

[/]

سجاد;1024270 نوشت:
بر عهدۀ هیچ یک از موارد مذکور نیست.

پس این مخارج بر عهده کیست؟

[="Tahoma"][="Black"]

رسانه;1024030 نوشت:
سلام
شخص خیری خانه ی عالم ساخته و آن را وقف کرده.
این خانه از لحاظ تاسیسات و ساختمانی مخارجی دارد، هزینه ی آن بر عهده ی کیست؟
بودجه ی مسجد؟؟
شخص خیر؟؟
روحانی که در آن زندگی می کند؟؟

سلام علیکم
تشکر از سؤال شما

این نوع هزینه ها معمولا بر عهده مسجد است و اگر مسجد درآمدی ندارد بر عهده روحانی ساکن است.

موفق باشید

پی نوشت:
استفتاء کتبی از دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی[/]

[="Tahoma"][="Black"]

Bee;1024319 نوشت:
پس این مخارج بر عهده کیست؟

با تشکر از سؤال شما

در فرض سؤال شما می توانید از کمک خیرین استفاده کنید یا عالمی که می خواهد از آن خانه استفاده کند می تواند برای امور مذکور هزینه کند. ولی بر کسی واجب نیست آن را تکمیل کند.

موفق باشید

پی نوشت:
استفتاء کتبی از دفتر حضرت آیت الله خامنه ای[/]