محاسبه ارث

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
محاسبه ارث

با سلام و وقت بخیر

آیا دیه هم به ارث میرسد و همه ورثه از آن ارث می برند

شخصی فوت کرده 200 میلیون دارایی دارد و دیه اش 200 میلیون شده است ورثه او دو برادر ویک خواهر مادری هستند سهم ارث هر کدام چقدر است؟

آیت الله مکارم

برچسب: 

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

با سلام و وقت بخیر
آیا دیه هم به ارث میرسد و همه ورثه از آن ارث می برند

شخصی فوت کرده 200 میلیون دارایی دارد و دیه اش 200 میلیون شده است ورثه او دو برادر ویک خواهر مادری هستند سهم ارث هر کدام چقدر است؟

آیت الله مکارم

 با سلام وتشکر از ارتباط شما

دیه هم مانند سایر اموال و ترکه میت ارث می رسد و بین ورثه او (نسبی یا سببی)  طبق تقسیمات ارث تقسیم می شود  بجز اقوام از طرف مادر که به آنها از دیه ارث نمی رسد

دیه فقط به اقوام پدری میت ارث می رسد و اقوام مادری میت از دیه او ارث نمی برند

1- ترکه میت

 در فرض سوال که ترکه و اموال میت 200 میلیون تومان است

اگر ورثه این فرد فقط دو برادر و خواهر مادری باشند  200 میلیون تومان به سه قسمت تقسیم می شود  و به هریک از برادرها و خواهر یک سوم ارث می رسد که سهم هر کدام حدود 66میلیون و 600 هزار تومان می شود

 2- دیه میت

 با توجه به اینکه اقوام مادری از دیه ارث نمی برند این خواهر وبرادرها از دیه میت ارث نمی برند و مبلغ دیه به حاکم شرع می رسد