متن شعر ای مجاهد شهید مطهر + صوتی

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
متن شعر ای مجاهد شهید مطهر + صوتی

[="blue"]این هم ترجمه :

We once had a Teacher
زمانی ما[="#ff0000"] آموزگار[/]ی داشتیم

The Teacher of teachers,
[="Red"]استاد تمامی معلمان [/]

He changed the world for the better
او دنیا را به سوی بهتر بودن تغییر دارد

And made us better creatures,
و باعث شد که ما مخلوقات بهتری بشویم

Oh Allah we’ve shamed ourselves
اوه خدایا ما از خودمان خجالت می کشیدیم

We’ve strayed from Al-Mu’allim,
ما از آن [="#ff0000"]معلم [/]غافل شده ایم

Surely we’ve wronged ourselves
بدون شک این خود ما بودیم که گناه انجام می دادیم

What will we say in front him?
ما چه چیزی در مقابل او خواهیم گفت

Oh Mu’allim…
اوه ای [="Red"]معلم [/]

He was Muhammad salla Allah alayhi wa sallam,
او محمد بود که درود خداوند بر او و خاندانش باد

Muhammad, mercy upon Mankind,
محمد بخششی که شامل تمامی انسانها می شود

Teacher of all Mankind.
[="Red"]استاد [/]تمامی آدمیان
[="Magenta"]
أبا القاسم
ای پدر قاسم
يا حبيبي يا محمد
ای عشق من ای محمد
يا شفيعي يا محمد
ای شفاعت کننده من ای محمد
خير خلق الله ، محمد
ای خوبی تمامی مخلوقات خداوند ای محمد
يا مصطفى يا إمام المرسلين
ای مصطفی ای راهنمای تمامی پیامبران
يا مصطفى يا شفيع العالمين
اي مصطفى اي شفاعت كننده تمامي جهان
[/]

He prayed while others slept
در حالیکه همه به خواب فرو مي رفتند او به مناجات می پرداخت

While other ate he'd fast,
زمانیکه دیگران مشغول خوردن بودند او روزه می گرفت

While they would laugh he wept
هنگامیکه آنها در حال خندیدن بودند او می گریست

Until he breathed his last,
او تا واپسین لحظه زندگیش , تا آخرین نفس

His only wish was for us to be
تنها آرزویش برای ما بود

Among the ones who prosper,
از بین ما آن کسی رستگار می شود

Ya Mu'allim peace be upon you,
که ای محمد در کنار تو به آرامش برسد

Truly you are our Teacher,
به درستی که تو [="Red"]معلم[/] ما هستی

Oh Mu'allim...
اوه ای [="Red"]معلم
[/]
[="Magenta"]يا حبيبي.. يا محمد
ای عشق من ای محمد
يا شفيعي.. يا محمد
ای شفاعت کننده من ای محمد
يا رسولي.. يا محمد
ای پیامبر من ای محمد
يا بشيري.. يا محمد
ای بشارت دهنده من ای محمد
يا نذيري.. يا محمد
ای کسیکه گناهانم را به من گوشزد می کنی ای محمد
عشق قلبي.. يا محمد
ای عشق قلب من ای محمد
نور عيني.. يا محمد
ای روشنایی چشمانم ای محمد [/]

He taught us to be just and kind
او به ما آموخت که مهربان و عادل باشیم

And to feed the poor and hungry,
در بخشیدن غذا به مردم فقیر و گرسنه

Help the wayfarer and the orphan child
به تمامی رهگذران بی پناه و بچه های یتیم کمک کنیم

And to not be cruel and miserly,
و ظالم و تنگ نظر و خسیس نباشیم

His speech was soft and gentle,
حرفهای او لطیف و آرامش بخش بود

Like a mother stroking her child,
مانند مادری که بچه هایش را نوازش می کند

His mercy and compassion,
رحمت و شفقت و دلسوزی او

Were most radiant when he smiled
زمانیکه لبخند می زد به بیشترین فروغ و درخشش خود می رسید
[/]

[="darkgreen"][="magenta"]ای مجاهد شهید مطهر[/]
اي مجاهد شهيد مطهر
مرتضي را چون آيينه مظهر
اي شهيد ره حكمت و علم
خون تو حافظ دين و دفتر
در عزاي تو اي بحر تقوا
ديده در خون دل شد شناور
گريه بر ناله ره بسته و غم
مي گدازد دلم را به مزمر

خامه لرزد در كف من از غم تو
چون سرايم ماجراي ماتم تو

در شگفتم من چه گويم خدايا
تا كه غم نشكند داغ من را
در عزاي جانگزايت
سينه سوزد چو كانون اخگر
بشكند دست آن كس كه بر كند
زين چمن آن درخت تناور
حيف از آن نوبهارآفرين باد
كز خزان ستم گشته پرپر

هر شب و روز ديده بارد گوهر پاك
از غم تو اي اميد خفته در خاك

خشم امت ز سوگ تو جوشيد
بي تو رهبر سيه جامه پوشيد
خود نميري كه مردن تو را نيست
زنده‌اي زنده تا صبح محشر
نقش هر دفترت زندگي ساخت
زندگي از تو زايد مكرر

اي خطيب دلنواز نكته پرداز
عندليب نغمه ساز كرده پرواز

اي دريغا! مكتب از علم
جانفزا نكته هايت ز منبر
در غم تو من چه گويم
زان كه اين گونه فرموده رهبر:
حاصل عمر من رفته از دست
پاره‌ي قلب من رفته از بر
رفتي و مانده داغ تو در دل
رفتي و مانده ياد تو در سر[/]