مبنای انقلاب اسلامی از دیدگاه شهید دکتر مصطفی چمران

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مبنای انقلاب اسلامی از دیدگاه شهید دکتر مصطفی چمران

اصولا انقلاب سه چهره دارد :
چهره اول : تغییر سلطه سیاسی و نظامی مملکت است .
چهره دوم : تغییر سیستم و نظام کشور .
چهره سوم : انقلاب ، تغییر و تحول قلبی و روحی در انسانهاست .
( اما قسمت اول : ) در انقلاب ما قسمت اول تمام شده است ، یعنی تغییر سلطه سیاسی و حکومتی ، همچنان که می دانید طاغوت به زیر کشیده شد . نظام او وازگون گردید و نظامی جدید بر اساس جمهوری اسلامی ایران به وجود آمد . این قسمت از انقلاب شاید در هر انقلاب دیگری نیز به چسم می خورد و ملموس و مادی است .
اما قسمت دوم :
از انقلاب تغییر نظام و سیستم آن مملکت است و کشور ما در حال حاضر دست اندر کار این تغییر و تحول در مرحله نظام و سیستم است . هنگامی که صحبت از نظام و سیستم حکومتی می کنیم قبل از هر چیز قانون اساسی در مد نظر دوستان آشکار می گردد . شما شاهد بوده اید که مجلس خبرگان ماهها نشست تا بالاخره قانون اساسی قدیم را زیر و رو کرد و یک قانون اساسی جدید بر اساس ایدئولوژی اسلامی و بر اساس انقلاب پایه ریزی نمود این اولین مرحله است و تمام تغییرات و تحولاتی که در سیاست و اقتصاد و ادرات به وجود می آید جزء نظام و سیستم به حساب می آید . هم اکنون شاهد بوده اید و شاهد هستید که امام امت ما از ادارات ناراضی است و مقدار زیادی از هرج و مرج و ناراحتی های زیاد مردم به همین ادرات مربوط می شود علت اساسی از آنجا سرچشمه می گیرد که روابط و ضوابط ادارات همان روابط گذشته است تغییری نکرده است همان روابطی که در دوران طاغوت در ادارات این کشور جاری بوده است هم چنان به قوت خود باقی است ممکن است وزیر و احیاناَ معاونین او افرادی پاک و مؤمن و مسلمان و فداکار باشند ولی نظام موجود در ادارات به هیچ وجه با انقلاب اسلامی ما هماهنگی ندارد......... پس چهره دوم انقلاب تغییر نظام است تغییر روابط و ضوابط است .
روابط و ضوابط مثل یک دشمن مشهود در مقابل شما قرار نگرفته است که بتوانید آن را با ضرب گلوله از پای درآورید . به طور سری مثل تار عنکبوت در همه ارکان مملکت اینجاو آنجا باعث کندی و رکود کارها می شود و اکثر اشخاص نمی داند که مشکل کجاست .
اما چهره دوم انقلاب اقتضا می کند که این تغییر کیفی نیز به وجود آید .
چهره سوم انقلاب که به مراتب از دو قسمت اول و دوم سخت تر و مهم تر است تغییر و تحوّل نفسی است که باید در قلب انسانها و در روح انسانها به وجود بیاید هنگامی که ما سخن از انقلاب می گوییم یعنی تغییر و تحول ، تغییر یک نظام به یک نظام دیگر ، واژگون کردن طاغوت و به وجود آوردن حکومت عدل و قسط اسلامی بنابر این تغییر و تحول ، همه آن مادّی نیست ، قسمت مهم آن روحی و معنویست .
آن انقلابی پیروز می شود که این تغییر و تحول روحی و درونی را در انسانها به وجود بیاورد .
کشورهای زیادی در دنیا وجود دارد مثل کشورهای اروپایی و آمریکایی که از نظر ظاهر از ماپیشرفته ترند ، خیابانهای آنها نظیف تر است ، تمیز تر است ، امتیازات کارگران آنها زیادتر است ، حقوق خوب می گیرند ، امنیت دارند ، اما آیا ما به حکومت آنها و به سیستم آنها راضی می شویم ؟ به هیچ وجه من الوجوه .
اگر امتیازات مادی فقط مطرح بود که باید نظام آنها را هدف خویش قرار می دادیم بنابر این به این نتیجه می رسیم که فقط ظواهر و امتیازات مادی در مدّ نظر نیست .
تغییر و تحول روحی و معنوی انسانها است که یک انقلاب را می سازد و به پیروزی میرساند و این بزرگ ترین و مهم ترین چهره انقلاب است و بزرگترین افتخار انقلاب اسلامی ما نیز در چهره سوم نهاده شده است که تغییر درونی و روحی در انسانهای ماست . 1

به نظر شما دوست گرامی با توجه به سخنان ارزشمند و اندیشمندانه شهید عزیز دکترچمران ، و با توجه به هماهنگی امام و امت ، در حال حاضر چه عواملی و یا چه کسانی ، مانع از تکمیل انقلاب اسلامی ایران هستند ؟

پی نوشت :
1 – مجموعه بینش و نیایش 1و2 ( یک مقاله و متن سخنرانی و گزیده ای از راز و نیازهای سردار پر افتخار اسلام شهید دکتر مصطفی چمران ) .

سلیم;10449 نوشت:
اصولا انقلاب سه چهره دارد :
چهره اول : تغییر سلطه سیاسی و نظامی مملکت است .
چهره دوم :
تغییر سیستم و نظام کشور .
چهره سوم :
انقلاب ، تغییر و تحول قلبی و روحی در انسانهاست .
به نظر شما دوست گرامی با توجه به سخنان ارزشمند و اندیشمندانه شهید عزیز دکترچمران ، و با توجه به هماهنگی امام و امت ، در حال حاضر چه عواملی و یا چه کسانی ، مانع از تکمیل انقلاب اسلامی ایران هستند ؟

باسلام

تقسیم بندی شهید بزرگوار دکتر مصطفی چمران، از زاویه ای که ایشان وارد شده اند صحیح و اصولی است، البته می توان شقوق دیگری از تقسیم را برای انقلاب برشمرد نظیر:

گام اول، تبیین نظام حاکم فعلی برای مردم
گام دوم، تبیین نظام جایگزین برای مردم
گام سوم، تغییر بنیان ظاهری قدرت حاکمه
گام چهارم، تغییر نظام فکری، فرهنگی و باطنی جامعه
گام پنجم، درونی کردن انقلاب در جان و دل مردم
گام آخر، حفظ و دفاع از دستاوردهای نظام

اما در خصوص تفسیری که از قول شهید بزرگوار دکتر چمران در خصوص مبانی انقلاب در قالب چهره های 3 گانه نقل شده، باید گفت: به فرض اینکه در صحت صد در صدی این تفسیر، اشکالی وارد نباشد لیکن تفسیر مذکور، تنها در محدودۀ زمانی حیات خود شهید (اوائل انقلاب)، مقرون به صواب است. و قطعاً با تغییرات، دگرگونی و اصلاحاتی که به همت مسئولان و در پی مطالبات مردم به مرور زمان، در قانون و فرهنگ جامعه صورت گرفته نمی توان تفسیر شهید چمران از وضعیت آن روز جامعه و انقلاب را بر وضعیت فعلی جامعه و انقلاب نیز حمل نمود.

بعنوان نمونه در بخشی از تفسیر چهرۀ دوم چنین آمده: "هم اکنون شاهد بوده اید و شاهد هستید که امام امت ما از ادارات ناراضی است. و مقدار زیادی از هرج و مرج و ناراحتی های زیاد مردم به همین ادرات مربوط می شود علت اساسی از آنجا سرچشمه می گیرد که روابط و ضوابط ادارات همان روابط گذشته است تغییری نکرده است همان روابطی که در دوران طاغوت در ادارات این کشور جاری بوده است هم چنان به قوت خود باقی است ممکن است وزیر و احیاناَ معاونین او افرادی پاک و مؤمن و مسلمان و فداکار باشند ولی نظام موجود در ادارات به هیچ وجه با انقلاب اسلامی ما هماهنگی ندارد........."

آیا وضعیتی که در تفسیر فوق ذکر شده، در طول این سالها هیچ تغییری نکرده و بطور صد در صدی با وضعیت فعلی جامعۀ ما اعم از روابط و ضوابط ادارات مطابقت دارد؟

آیا چنانکه نارضایتی امام (ره) را در آن زمانه از خدمتگذاری ادارات و مسئولان به مردم به تصویر می کشد، امروزه نیز، رهبر معظم انقلاب در همان سطح و محدوده و از همان زوایا از خدمت مسئولان و ادارات ناراضی اند؟

نظر شما در این خصوص چیست؟

موفق باشید ...

موضوع قفل شده است