جمع بندی مؤدای دليل در اصول فقه

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مؤدای دليل در اصول فقه


موداي دليل در اصول فقه يعني چه
؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد مسلم

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و احترام

رسانه;980569 نوشت:
موداي دليل در اصول فقه يعني چه ؟

مودّی اسم مفعول از از ماده «ادی» به معنای رساندن و ادا کردن است که اسم مفعول آن میشود «ادا شده» و رسانده شده؛ بنابراین وقتی به دلیل اضافه میشود، یعنی آنچه که دلیل ادا میکند، آنچه که دلیل به دست ما میرساند.
در علوم هم به همین معنا به کار میرود، یعنی هر نتیجه ای که در هر علمی از هر دلیلی حاصل میشود مودای آن دلیل نامیده میشود، و اختصاصی به اصول فقه ندارد، مثلا در علوم تجربی اگر یک دلیل تجربی بر یک مسئله دلالت کند، نتیجه ای که دلیل بر آن دلالت کرده را میتوان مودای آن دلیل دانست که گاهی از آن تعابیر مشابهی هم به کار میرود مثلا «مفاد دلیل» گفته میشود.

بنابراین واژه فوق از اصطلاحات اختصاصی اصول فقه نیست، اگرچه وقتی در اصول فقه به کار می رود به قرینه «دلیل» منحصر در ادله خاصی است که مستند حکم شرعی قرار می گیرند.
چرا که منظور از«دلیل» در اصول فقه ادله ای است که با استناد به منابع فقه در کشف و استنباط احکام شرعی حجیت دارند، این ادله بر هر چیزی دلالت کنند مودای آنها نامیده میشود.

[="Times New Roman"][="Navy"]

مسلم;980924 نوشت:
گاهی از آن تعابیر مشابهی هم به کار میرود مثلا «مفاد دلیل» گفته میشود.

با سلام. به نظرم اصطلاح «مدلول» هم در رديف اينا ميتونه قرار بگيره.[/]

پرسش
«موداي دليل» در اصول فقه يعني چه؟


پاسخ

مودّی اسم مفعول از از ماده «ادی» به معنای رساندن و ادا کردن است که اسم مفعول آن میشود «ادا شده» و رسانده شده؛ بنابراین وقتی به دلیل اضافه میشود، یعنی آنچه که دلیل ادا میکند، آنچه که دلیل به دست ما میرساند.
در سایر علوم هم به همین معنا به کار میرود، یعنی هر نتیجه ای که در هر علمی از هر دلیلی حاصل میشود مودای آن دلیل نامیده میشود، و اختصاصی به اصول فقه ندارد، مثلا در علوم تجربی اگر یک دلیل تجربی بر یک مسئله دلالت کند، نتیجه ای که دلیل بر آن دلالت کرده را میتوان مودای آن دلیل دانست که گاهی از آن تعابیر مشابهی هم به کار میرود مثلا «مفاد دلیل» گفته میشود.

بنابراین واژه فوق از اصطلاحات اختصاصی اصول فقه نیست، اگرچه وقتی در اصول فقه به کار می رود به قرینه «دلیل» منحصر در ادله خاصی است که مستند حکم شرعی قرار می گیرند. چرا که منظور از«دلیل» در اصول فقه ادله ای است که با استناد به منابع فقه در کشف و استنباط احکام شرعی حجیت دارند، این ادله بر هر چیزی دلالت کنند مودای آنها نامیده میشود.

موضوع قفل شده است