لیست تاپیک های سال 98-مهارت های زندگی

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
لیست تاپیک های سال 98-مهارت های زندگی

بسم الله

گزارش شش ماه اول سال 98- بخش مهارت های زندگی

[CENTER]گزارش فروردین ماه

خودشناسی
...

اعتماد بنفس
...

حل مساله

. . .

جرات ورزی
...

داستان کوتاه
...

سایر موارد

. . .


زیرمجموعه اصلی


گرایش همزمان به حق و باطل

[/CENTER]

برچسب: