لیست تاپیک های سال 97- مهارت های زندگی -

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
لیست تاپیک های سال 97- مهارت های زندگی -

بسم الله

گزارش شش ماه اول سال 97- بخش مهارت های زندگی

[CENTER]گزارش فروردین ماه
خودشناسی
...

اعتماد بنفس

...

حل مساله

. . .

جرات ورزی
...

داستان کوتاه
...

سایر موارد

. . .


زیرمجموعه اصلی

مهارت ارتباط بین فردی موثر

برنامه ریزی برای کارهای شخصی و تفریحاتگزارش اردیبهشت ماهخودشناسی
...

اعتماد بنفس

...

حل مساله

. . .

جرات ورزی
...

داستان کوتاه
...

سایر موارد


کنار آمدن با درگذشت عزیزانزیرمجموعه اصلی

. . .

گزارش خرداد ماهخودشناسی
...

اعتماد بنفس

...

حل مساله

دل ناخوش از زندگی

جرات ورزی
...

داستان کوتاه
...

سایر موارد

...

زیرمجموعه اصلی

شور و نشاط از دست رفته ام را چگونه بدست بیاورم؟

خدا ما رو برای تماشای خوشی های مردم آفرید! دلمو به چی خوش کنم؟

گزارش تیر ماه

خودشناسی


می خواهم مفید باشماعتماد بنفس
خود سرزنشی به خاطر یک اشتباه


حل مساله

بى انگيزه، بى اعتماد و نا اميد شده ام

جرات ورزی

...

داستان کوتاه

...


سایر موارد


...


زیرمجموعه اصلی


علت توقف در پیشرفت فردی و اجتماعی

گزارش مرداد ماهخودشناسی
...


اعتماد بنفس
...


حل مساله

...

جرات ورزی


جرات ورزی در بیان شغل

داستان کوتاه

...

سایر موارد


...زیرمجموعه اصلی


مواجهه با شکست عشقی

گزارش شهریور ماه


خودشناسی
...


اعتماد بنفس
...


حل مساله

نحوه واکنش به بیماری های سخت و صعب العلاج

[h=3]کنترل یأس و نا امیدی[/h]

جرات ورزی


...

داستان کوتاه

...

سایر موارد


...


زیرمجموعه اصلی

چشم انداز برنامه های من برای سال آینده

[/CENTER]

بسم الله

گزارش شش ماه دوم سال 97- بخش مهارت های زندگی

گزارش مهر ماه


خودشناسی
...


اعتماد بنفس

راه های بدست آوردن اعتماد به نفسحل مساله

...

جرات ورزی

...

داستان کوتاه

...

سایر موارد

...


زیرمجموعه اصلی
...

گزارش آبان ماه


خودشناسی
...


اعتماد بنفس

...


حل مساله

...

جرات ورزی

...

داستان کوتاه

...

سایر موارد


...


زیرمجموعه اصلی
...

گزارش آذر ماه


خودشناسی
خونسردی بیش ازحد و احساسی نشدن مناعتماد بنفس

...


حل مساله

رفتار های بعد از طلاق

جرات ورزی

...

داستان کوتاه

...

سایر موارد


...


زیرمجموعه اصلی
...

گزارش دی ماه


خودشناسی
. . .اعتماد بنفس


جراحی پلاستیک ؛ آری یا خیر؟حل مساله

...

جرات ورزی

...

داستان کوتاه

...

سایر موارد


...


زیرمجموعه اصلی
چرا مثل بقبه نیستم؟

گزارش بهمن ماه


خودشناسی
. . .اعتماد بنفس


...


حل مساله

...

جرات ورزی

...

داستان کوتاه


...

سایر موارد


...


زیرمجموعه اصلی

...


گزارش اسفند ماه


خودشناسی
. . .اعتماد بنفس

...


حل مساله


[h=3]احساس ناخوشایند در مواجهه با اختلاف طبقاتی موجود در جامعه[/h]

جرات ورزی

...

داستان کوتاه

...

سایر موارد


...


زیرمجموعه اصلی

[h=3]کمال طلبی ؛ خوب یا بد؟[/h]

موضوع قفل شده است