جمع بندی قطع اتصال در نماز جمعه

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
قطع اتصال در نماز جمعه

سلام

جای شما خالی جمعه گذشته در نماز جمعه مشهد مقدس حاضر بودم

بعد از بستن نماز، ظاهرا خدام گرامی تصمیم به منظم کردن صفوف گرفتند و ناگهان دیدم که افرادی که در اطرافم بودند ناگهان به ده متر جلوتر رفتند!

این در حالی بود که همه به امام جمعه اقتدا کرده بودند

حالا خدا رحم کرد و من به صورتی باریک!!! به صف جماعت متصل ماندم

اما سوال من این است

اگر فرضا چنین اتفاقی افتاد و اتصال قطع شد باید چه کار کرد؟ نماز را به فرادا ادامه داد و یا قطع کرد و به جماعت ملحق شد؟

اگر نماز به فرادا تغییر کند باید 4 رکعتی شود یا همان 2 رکعتی بماند؟ اگر در قنوت اول نماز جمعه اتصال قطع شد باید چه کار کرد؟

مرجع تقلید: جناب رهبری حفظه الله

ممنون

برچسب: 

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد شفا

Anoushiravan;656226 نوشت:
سلام

جای شما خالی جمعه گذشته در نماز جمعه مشهد مقدس حاضر بودم

بعد از بستن نماز، ظاهرا خدام گرامی تصمیم به منظم کردن صفوف گرفتند و ناگهان دیدم که افرادی که در اطرافم بودند ناگهان به ده متر جلوتر رفتند!

این در حالی بود که همه به امام جمعه اقتدا کرده بودند

حالا خدا رحم کرد و من به صورتی باریک!!! به صف جماعت متصل ماندم

اما سوال من این است

اگر فرضا چنین اتفاقی افتاد و اتصال قطع شد باید چه کار کرد؟ نماز را به فرادا ادامه داد و یا قطع کرد و به جماعت ملحق شد؟

اگر نماز به فرادا تغییر کند باید 4 رکعتی شود یا همان 2 رکعتی بماند؟ اگر در قنوت اول نماز جمعه اتصال قطع شد باید چه کار کرد؟

مرجع تقلید: جناب رهبری حفظه الله

ممنون

سلام علیکم

در صورت قطع اتصال در نماز جمعه،نماز باطل می شود.

و این بدین جهت است که یکی از شرایط صحت نماز جمعه به جماعت بودن است.

پی نوشت:

[=&quot]توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج‌1، ص: 843

موضوع قفل شده است