قضای تمامی روزه ها به نیت کیفیت بهتر و احتیاط

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
قضای تمامی روزه ها به نیت کیفیت بهتر و احتیاط

با سلام

مرجع: آیت الله بهجت

کسیکه تا آنجاییکه یادش می آید روزه های قضایش را ادا کند. و بعد از آن بخواهد تمام روزه های از اول سن تکلیف تا به الان را به نیت انجام با کیفیت بهتر دوباره قضا کند، آیا میتواند دو نیت ذیل را در یک نیت با هم جمع کند، و بگوید:

خدایا نیت میکنم از اول سن تکلیف به ترتیب تا به الان روزه هایم را قضا میکنم که اگر در بین شان احیانا روزه ای قضا بوده، قضا شود و همچنین ما بقی را به نیت رجا قضا میکنم برای اینکه آنها را دوباره با کیفیت بهتری انجام بدهم، هر چند اگر از نظر فقهی صحیح بوده اند. 

آیا جمع این دو نیت در یک نیت و ادای روزه ها از اول سن تکلیف با کیفیتی بهتر و احیانا(احتیاطا) همچنین اگر روزه قضا در بین باشد ادا شود، صحیح است؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

با سلام

مرجع: آیت الله بهجت

کسیکه تا آنجاییکه یادش می آید روزه های قضایش را ادا کند. و بعد از آن بخواهد تمام روزه های از اول سن تکلیف تا به الان را به نیت انجام با کیفیت بهتر دوباره قضا کند، آیا میتواند دو نیت ذیل را در یک نیت با هم جمع کند، و بگوید:

خدایا نیت میکنم از اول سن تکلیف به ترتیب تا به الان روزه هایم را قضا میکنم که اگر در بین شان احیانا روزه ای قضا بوده، قضا شود و همچنین ما بقی را به نیت رجا قضا میکنم برای اینکه آنها را دوباره با کیفیت بهتری انجام بدهم، هر چند اگر از نظر فقهی صحیح بوده اند. 

آیا جمع این دو نیت در یک نیت و ادای روزه ها از اول سن تکلیف با کیفیتی بهتر و احیانا(احتیاطا) همچنین اگر روزه قضا در بین باشد ادا شود، صحیح است؟

 

با سلام وتشکر از ارتباط شما 

می تواند به نیت مافی الذمه روزه بگیرد که اگر روزه قضا داشته باشد روزه های قضایش ادا شوند و اگر روزه قضا هم نداشته باشد روزه مستحبی برایش محسوب می شود

روزه واجب وقتی ادا شد تکلیف انجام شده و نیت ادای دوباره آن اثری ندارد 

موضوع قفل شده است