قدر دان پدر و مادر باشید

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
قدر دان پدر و مادر باشید


وقتی پشت سر پدرت از پله ها پایین می روی و می‌بینی چقدر آهسته می رود
تازه می‌فهمی چقدر پیر شده !

وقتی مادر بعد از غذا پنهانی مشتی دارو را می‌خورد ، می‌فهمی چقدر درد دارد اما چیزی نمی گوید..

۱۰ سالگی : مامان، بابا عاشقتونم
۱۵ سالگی : ولم کنین
۲۰ سالگی : مامان و بابا همیشه رو اعصابمن
۲۵ سالگی : باید از این خونه بزنم بیرون
۳۰ سالگی : حق با شما بود
۳۵ سالگی : میخوام برم پیش پدر و مادرم
۴۰ سالگی : نمیخوام پدر و مادرم از دستم برن
در شصت سالگی : من حاضرم همه زندگیم رو بدم تا پدر و مادرم الان اینجا باشن...

و این رسم زندگی است
چه آرامشی دارد قدردان زحمات پدر و مادر بودن و هیچ زمانی دیر نیست
حتی همین الان...