فله الجنه برای زائر حضرت معصومه یعنی چه ؟

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
فله الجنه برای زائر حضرت معصومه یعنی چه ؟

سلام
در روایت فضیلت حضرت معصومه ع آمده است فله الجنه . این تعبیرچه معنایی دارد ؟
والله الموفق

حامد;318613 نوشت:
در روایت فضیلت حضرت معصومه ع آمده است فله الجنه . این تعبیرچه معنایی دارد ؟

سلام
در پایان سوره مبارکه فجر می فرماید :
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی
دو آیه آخر را اگر بر هم تطبیق کنیم چه نتیجه ای حاصل می شود :
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی
نتیجه : عبادالله همان جنت خدایند
پس زائر حضرت معصومه با باور به این حقیقت در زیارت حضرتش در حقیقت در بهشت خدای تعالی حضور دارد پس اورا بهشت است ( فله الجنه )
و چون بهشت اخروی هم چیزی جز جلوه برتر افعال اینسویی نیست آنجا نیز اورا همین بهشت است در مرتبه ای برتر و عالی تر از ادراک و ذوق
والله الموفق
موضوع قفل شده است