فاصله شرعی بین دو شهر

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
فاصله شرعی بین دو شهر

با سلام

دو شهر دیر و کنگان در استان بوشهر به گونه ای قرار گرفته اند که بین آن ها یک پشرفتگی آب دریا و تعدادی زمین کشاورزی فاصله انداخته است. به گونه ای که این دو شهر به راحتی از ساحل خود قابل مشاهده اند. اما جاده دسترسی این دو شهر برای دور زدن پیش آمدگی آب و زمین های کشاورزی طولانی است. البته فاصله این دو شهر از این جاده حدود 21.5 کیلومتر است و دقیقا معلوم نیست.(اگر از نرم افزار گوگل برای تعیین مسافت استفاده کنید 21.5 اعلام می کند.)
از قدیم الایام عرفاً مردم این دو شهر وقتی بین دو شهر تردد می کنند نماز خود را کامل می خوانند. چون فاصله دو شهر زمانی که آسفالتی در کار نبوده و از میان مزارع کشاورزی عبور می کرده اند و راه نزدیک بوده است و همچنین با توجه به قابل رویت بودن خانه های دو شهر تردد بین این دو را مسافرت حساب نمی کرده اند. هم اکنون نیز مسافر خواندن شخصی که بین این دو شهر در تردد است برای مردم شهر جای سوال نیست و انگار بدیهی است که نماز را باید کامل خواند.
درجایی خواندم که اگر شخصی به قصد مکان خاصی از آن شهر مثلا دانشگاه که در وسط شهر واقع است به آن شهر سفر می کند و با خود شهر کاری ندارد محل محاسبه آن مکان خواهد بود نه دیوار شهر. در این حالت اگر شخصی از کنگان به قصد انجام کاری در اسکله شهر دیر برود و برگردد تکلیفش چیست؟

نظر عرف که طی مسافت بین دو شهر با شرایط فوق برایشان به سفر مشهور نبوده (چون دو شهر همدیگر را به راحتی میبینند) چقدر اهمیت دارد؟(این را در نظر بگیرید که به دلیل نزدیک بودن دو شهر مردم در هر دو شهر اقوام و بستگان نزدیکی دارند و شاید ندیدن همدیگر در یک ماه برای خراب نشدن روزه و یا سفرهای متفرقه مربوط به کسب و کار، یا استفاده از امکاناتی که یک شهر دارد و آن یکی ندارد شاید سخت باشد.)

با تشکر

مرجع تقلید:مکارم شیرازی

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد سجاد

[="Tahoma"][="Black"]

aminjet;696426 نوشت:
با سلام

دو شهر دیر و کنگان در استان بوشهر به گونه ای قرار گرفته اند که بین آن ها یک پشرفتگی آب دریا و تعدادی زمین کشاورزی فاصله انداخته است. به گونه ای که این دو شهر به راحتی از ساحل خود قابل مشاهده اند. اما جاده دسترسی این دو شهر برای دور زدن پیش آمدگی آب و زمین های کشاورزی طولانی است. البته فاصله این دو شهر از این جاده حدود 21.5 کیلومتر است و دقیقا معلوم نیست.(اگر از نرم افزار گوگل برای تعیین مسافت استفاده کنید 21.5 اعلام می کند.)
از قدیم الایام عرفاً مردم این دو شهر وقتی بین دو شهر تردد می کنند نماز خود را کامل می خوانند. چون فاصله دو شهر زمانی که آسفالتی در کار نبوده و از میان مزارع کشاورزی عبور می کرده اند و راه نزدیک بوده است و همچنین با توجه به قابل رویت بودن خانه های دو شهر تردد بین این دو را مسافرت حساب نمی کرده اند. هم اکنون نیز مسافر خواندن شخصی که بین این دو شهر در تردد است برای مردم شهر جای سوال نیست و انگار بدیهی است که نماز را باید کامل خواند.
درجایی خواندم که اگر شخصی به قصد مکان خاصی از آن شهر مثلا دانشگاه که در وسط شهر واقع است به آن شهر سفر می کند و با خود شهر کاری ندارد محل محاسبه آن مکان خواهد بود نه دیوار شهر. در این حالت اگر شخصی از کنگان به قصد انجام کاری در اسکله شهر دیر برود و برگردد تکلیفش چیست؟

نظر عرف که طی مسافت بین دو شهر با شرایط فوق برایشان به سفر مشهور نبوده (چون دو شهر همدیگر را به راحتی میبینند) چقدر اهمیت دارد؟(این را در نظر بگیرید که به دلیل نزدیک بودن دو شهر مردم در هر دو شهر اقوام و بستگان نزدیکی دارند و شاید ندیدن همدیگر در یک ماه برای خراب نشدن روزه و یا سفرهای متفرقه مربوط به کسب و کار، یا استفاده از امکاناتی که یک شهر دارد و آن یکی ندارد شاید سخت باشد.)

با تشکر

مرجع تقلید:مکارم شیرازی

با عرض سلام و احترام و تشکر از سؤال شما

در فرض سؤال که از یک شهر ، دیوارهای شهر دیگری دیده می شود ، نماز کامل بوده و روزه صحیح است.

در پناه حضرت حق باشید

پی نوشت:
استفتاء از دفتر آیت الله مکارم شیرازی در قم[/]

سجاد;697301 نوشت:
در فرض سؤال که از یک شهر ، دیوارهای شهر دیگری دیده می شود ،

با عرض سلام و تشکر از پاسخ سریع شما

موضوع قفل شده است