غیر عملی بودن احکام در اوستا !!

تب‌های اولیه

11 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
غیر عملی بودن احکام در اوستا !!

با سلام

آموزه های موجود در اوستا به خصوص احکام عملی که در بخش وندیداد آمده بیشتر به مسائلی درباره تقدس سگ، احکام دفن مرده، زن حائض و... اشاره کرده که به چند نمونه از آنها اشاره می شود:


الف) تقدیس سگ: در وندیداد سگ از مقام بسیار بالایی برخوردار است و احکام زیادی را به خود اختصاص داده است.[1]

به عنوان مثال، هر کسی استخوانی سخت و ناجویدنی به سگ گله و خانگی بدهد مجازات «پشوتنو» را به دنبال دارد.[2]
همچنین اگر سگی را بترساند به گونه ای که در گودال افتاده و آسیبی ماندگار به او برسد، باز مجازات پشوتنو به دنبال دارد.[3]
اصطلاح پشوتنو به معنی مرگ ارزان، گناه نابخشودنی که مرتکب آن با دادن تاوان بخشوده نمی شود[4]:Khandidan!:

و در بعضی مواقع به معنی گناهی که مجازات آن دویست تازیانه «اَسپهه ـ اَشترا» و دویست شلاق «سَرَوشو ـ چَرَن» است.[5] آمده است.
از دیگر احکام مربوط به سگ مجازات کسی است که سگ آبی را بکشد، او برای جبران عمل خود باید ده هزار بسته هیزم سخت خشک، ده هزار هیزم نرم خشک از چوب های خوش بو، ده هزار بَرْسمَ (شاخه های تازه بریده شده) ده هزار شیر پاک و... را به روان سگ آبی بدهد:Sham:

بعد ده هزار مار، ده هزار سگ نمای (گربه)، ده هزار سنگ پشت، ده هزار قورباغه ای که در خشکی زندگی می کند، ده هزار مور دانه کش، ده هزار مور گودال کن، ده هزار کرم خاکی، ده هزار مگس را کشته و ده هزار گودال ناپاک را پر کند[6]
و ده ها کار دیگر که هر کس از شنیدن آنها حیران می ماند.[7] :Sham:

همچنین مجازات کسی که پیکر مرده سگی را بر زمین بیندازد دو هزار ضربه شلاق است.[8]

[=Century Gothic]

[=Century Gothic] ب) احکام مربوط به زنان:

[=Century Gothic]در اصطلاح وندیداد کلمه «دشتان» به معنی قاعدگی، عادت ماهانه زنان کاربرد دارد و احکام بسیار پیچیده و سختی به دنبال دارد، چنین زنی باید دور از دیگران و در «دشتانستان» که جایی متروک و دور از آتش و آب و مردمان است ساکن شود.[9
[=Century Gothic]]

[=Century Gothic]در ظرف های فلزی کم بها به او غذا می دهند لکن باید غذای کم بخورد تا نیرو نگیرد.[10]
[=Century Gothic] بعد او را با گُمیز(ادرار گاو) در دو گودال شستشو می کنند سپس در گودال سوم با آب شستشو می شود.[11]:Sham::Sham::Sham:
[=Century Gothic] و در تابستان باید 200 مورچه بکشد و اگر زمستان بود باید 200 حشره گزنده و آسیب رسان را از بین ببرد.[12]:Sham:

[=Century Gothic] حال اگر زنی بچه مرده به دنیا آورد باید او را در آلونکی دور از آب و آتش و مردم حبس کرد او باید 3 یا 6 یا 9 جام گمیز«ادرار گاو نر» بنوشد تا رحم او پاک شود.

[=Century Gothic]

[=Century Gothic]بعد از آن می تواند شیرگرم مادیان یا گاو را بنوشد ولی نمی تواند آب بنوشد تا 3 شب باید به این گونه بماند بعد از 3 شب تن و جامه خود را با گمیز آمیخته با خاکستر و آب در کنار 9 گودال بشوید بعد تا 9 شب بدین منوال تنها می ماند.
[=Century Gothic] بعد از آن تن و جامه خویش را با ادرار گاو و آب می شوید تا پاک شود.[13]

[=Century Gothic]

[=Century Gothic] ج) مجازات دفن مرده:

[=Century Gothic]از دیدگاه اوستا زمین پاک است و نباید مرده را در آن دفن کرد؛

[=Century Gothic] زیرا مرگ سلاح اهریمن است و موجب آلودگی امشاسپندان می شود.[14]:Sham:

[=Century Gothic]بلکه او را باید در دخمه ای گذاشت تا خوراک حیوانات مردار خوار شود.[15] و مجازات کسی که مرداری را در آب یا آتش بیفکند سنگین بوده، چنین کسی هرگز رستگار نشده و دیگر باره پاک نمی شود[16]

[=Century Gothic]و یا کسی که پیکر مرده را نبسته و با مفرغ و سنگ در زمین استوار نکند 400 ضربه شلاق است[17]:Sham:

[=Century Gothic]کشیدن جامه بر روی مرده مجازات سنگینی دارد و اگر جامه چرمی بر همه تن مرده بکشد مجازات او دو هزار تازیانه خواهد بود.[18]

[=Century Gothic]و هر کس مرده ای یا لاشه سگی را در زمین دفن کند و یکسال در زمین بماند نیز دو هزار تازیانه است[19
[=Century Gothic] و اگر دو سال بماند دیگر بی توبه خواهد بود و با جریمه و کفاره تطهیر نمی شود.[20]
[=Century Gothic] اگر کسی ناخواسته با مرده ای برخورد کرد طریقه پاک شدن او این است که تن خود را سی بار با گمیز(ادرار گاو نر) بشوید و با دست خود سی بار خود را بمالد و هزار قدم برود تا کسی صدای او را بشنود اگر نکرد یک سوم گناهش بخشیده می شود باز هزار قدم برود اگر کسی کمک نکرد دو سوم گناهش و بار سوم هم اگر کمک نکردند تمام گناهش بخشیده می شود.[21

[=Century Gothic]حال کسی اگر در حال دویدن به آب یا درخت کرده مجازاتش 800 ضربه شلاق است.
[=Century Gothic] پسر مرده هم خانه ای که پدر در آن مرده را خراب می کند؛ زیرا خانه ای که کسی در آن مرده بدشگون است.[22]
[=Century Gothic]

[=Century Gothic] [1] ـ ر.ک: وندیداد، فرگرد سیزدهم، بخش یکم، بند 2.
[2] ـ وندیداد ـ فرگرد پانزدهم، بند3.
[3] ـ همان، بند 5-6.
[4] ـ همان، بند1.
[5] ـ تعلیقات جلیل دوستخواه، ج 2 ، ص 957 پیوست ها.
[6] ـ وندیداد، فرگرد چهارم، بند 1تا 18.
[7] ـ برای آگاهی بیشتر ر.ک: دارمستتر، مجموعه قوانین زردشت، ترجمه موسی جوان، ص 211 و 223.
[8] ـ وندیداد ـ فرگرد ششم ، بند 24 - 25.
[9] ـ وندیداد فرگرد شانزدهم ـ بند 1-5.
[10] ـ همان ، بند6.
[11] ـ همان بند12.
[12] ـ همان.
[13] ـ وندیداد فرگرد پنجم، بند 45 تا 58.
[14] ـ فرهنگ ادیان جهان، ص 286.
[15] ـ وندیداد فرگرد ششم، بند 44-45.
[16] ـ وندیداد فرگرد هفتم بند 25-27.
[17] ـ وندیداد فرگرد ششم، بند 48.
[18] ـ وندیداد فرگرد هشتم، بند 25.
[19] ـ وندیداد فرگرد سوم، بند 37.
[20] همان 3/39.
[21] ـ وندیداد فرگرد هشتم، 98- 102.
[22] ـ همان، 104- 107.

دوست عزیز
فرهنگ های ملل مختلف با هم متفاوته
همونطور که برای یک اروپایی درک نجسی سگ و یا حرمت شراب به راحتی ممکن نیست
این ها هم همون حالت رو برای ما دارند

:Gol:بسم الله الرحمن الرحیم:Gol:

با سلام به همگی
Anoushiravan;224933 نوشت:
دوست عزیز
فرهنگ های ملل مختلف با هم متفاوته
همونطور که برای یک اروپایی درک نجسی سگ و یا حرمت شراب به راحتی ممکن نیست
این ها هم همون حالت رو برای ما دارند

واقعا این نوع سخن در مقابل این وهمیات زردشتیان بسیار برایم جالب بود
عزیز من عملی بودن این احکام در هر فرهنگی غیر ممکنه مگر برای شخص شما این طور نیست؟
نجاست سگ و حرمت شراب چیزی است که عمل به آن ممکنه قیاس مع الفارق نفرمایید
چرا ؟
بعیده این طور سخن گفتن از یک فرد بدنبال حقیقت

:Gol:والسلام علینا و علی عبادالله الصالحین:Gol:

[=century gothic]با سلام

anoushiravan;224933 نوشت:
دوست عزیز
فرهنگ های ملل مختلف با هم متفاوته

[=book antiqua]یعنی میفرماید این احکام آمده برای درک نادرست ما از فرهنگ ان موقع است !!
پس احکام زرتشتیگری مساوی است با فرهنگ !عجب!!

anoushiravan;224933 نوشت:

همونطور که برای یک اروپایی درک نجسی سگ و یا حرمت شراب به راحتی ممکن نیست

[=book antiqua]اولا که هر دینی باید جوابگو به احکام آمده در ان باشد !!
اگر زرتشتیگری جوابی به این امور ندارد!
و از طرفی هیچ عقل سلیمی پذیرای این احکام نیست !این نشانه الهی نبودن ان دین است !
هرچند ارتباطی به موضوع ما ندارد و این گفتار شما مغلطه ای بیش نیست !اما توضیحاتی را برای اطلاعات شما میدهم
از کدام مردم اروپا سخن میگوید !
از ملحدین و یا نه از همین به قول خودشان ایمان داران !که اگر اینطور باشد در دو موردی که فرمودید راه را اشتباه رفته اید!
[=Century Gothic]دین یهود که به نجس بودن سگ اعتقاد دارد ![=book antiqua]
در متون مربوط به آیین کابالا (تصوف یهودی) است که سگ به عنوان نمادی از نیروهای شیطانی توصیف شده و شاید به همین سبب باشد که در یهودیان حصیدی، یعنی شاخه ای از یهودیان که رویکردی بنیادگرا به دین خود دارند، دیده می شود که از سگ دوری می کنند
و در مورد شراب هم که عجیب است نمیدانید !
در عهد عتیق از شراب مذمت شده است و عهد جدید هم که طبق گفتار خودشان شریعت هم شریعت آمده در عهد قدیم است به عنوان نمونه :
سليمان 23: 30-31 (به شراب نگاه مکن وقتی که سرخ فام است،حينی که حبابهای خود را در جام ظاهر ميسازد و به ملايمت فرو ميرود اما در آخر مثل مار خواهد گزيد و مانند افعی نيش خواهد زد )
خداوند خطاب به طبقه کاهنان که وظيفه در کتاب لاويان ٩:١٠ دارند به هارون و نسل او که طبقه کهانت را دارا بودند در مورد نوشيدنی تخمير شده چنين تعليم ميدهد ( و خداوند هارون را خطاب کرده گفت : تو و پسرانت با تو چون به خيمه اجتماع داخل شويد، شراب و مسکری منوشيد مبادا بميريد اين است فرضيه ابدی در نسلهای شما ) سليمان نبی، به شخصی که از حکمت بالای الاهی برخوردار بوده است شهره ميباشد و در کتاب امثال 29:23 - 30 که به او نسبت داده ميشود چنين ميگويد : ( وای از آن کيست و شقاوت از آن که؟
و نزاعها از آن کدام؟
و زاری از آن کيست؟
و جراحتهای بی سبب از آن که ؟
و سرخی چشمان از آن کدام؟
آنانی را است که شراب مدام مينمايند، و برای چشيدن شراب ممزوج داخل ميشوند )
پیدا است تمامی اعمال ناپسندی که در حين مستی ميتواند برای افراد رخ دهد را سليمان نام برده و می فرماید تمامی اين اتفاقات برای شخصی که دائم الخمر است خواهد افتاد.

anoushiravan;224933 نوشت:

این ها هم همون حالت رو برای ما دارند

[=century gothic]یعنی با ماس مالی کردن این قضیه میتوانید احکام آمده در زرتشتیگری را توجیه کنید ؟
خیر چنین نیست و نخواهد شد !
هیچ عقل سلیمی در هیچ یک از ادیانهای الهی چنین احکامی را باور نخواهد داشت!

سلام آقا رضا

لطفا اگه میشه با یه فونت دیگه بنویسید جالب نیست

رضا;225136 نوشت:

اولا که هر دینی باید جوابگو به احکام آمده در ان باشد !!
اگر زرتشتیگری جوابی به این امور ندارد!
و از طرفی هیچ عقل سلیمی پذیرای این احکام نیست !این نشانه الهی نبودن ان دین است !سلام
کاسه داغتر از آش شده اید؟

ان الذین آمنوا و الذین هادو و النصارا و الصابئین و المجوس

رضا;225136 نوشت:


از کدام مردم اروپا سخن میگوید !
از ملحدین و یا نه از همین به قول خودشان ایمان داران !که اگر اینطور باشد در دو موردی که فرمودید راه را اشتباه رفته اید!
دین یهود که به نجس بودن سگ اعتقاد دارد !

اکثر اروپا یهود است که شما به یهود حواله می دهید؟

رضا;225136 نوشت:

یعنی با ماس مالی کردن این قضیه میتوانید احکام آمده در زرتشتیگری را توجیه کنید ؟
خیر چنین نیست و نخواهد شد !
هیچ عقل سلیمی در هیچ یک از ادیانهای الهی چنین احکامی را باور نخواهد داشت!

من روی حرفم هستم

همانطوری که برای یک اروپایی سنگسار و پرتاب کردن از کوه قابل پذیرش نیست

یا دهها ضربه شلاق برای کاری که آنها ممکن است هر شب انجام دهند!

ممکن است برای ما هم بعضی از احکام آنان قابل پذیرش نباشد

ان الحکم لله

بهتر است به جای این مسائل مشکلات حادتری را حل کنید

[=Book Antiqua]با سلام

Anoushiravan;225224 نوشت:
[=book antiqua]
سلام
کاسه داغتر از آش شده اید؟

ان الذین آمنوا و الذین هادو و النصارا و الصابئین و المجوس

همانطوری که برای یک اروپایی سنگسار و پرتاب کردن از کوه قابل پذیرش نیست

یا دهها ضربه شلاق برای کاری که آنها ممکن است هر شب انجام دهند!

ممکن است برای ما هم بعضی از احکام آنان قابل پذیرش نباشد

ان الحکم لله


اولا لطفا موضوع را منحرف نکنید !!
[=Book Antiqua]و جواب بدهید عقل سالم چگونه چنین احکامی را قبول میکند
:Sham::Sham:

در مورد احکام اسلام هم در همین سایت توضیح داده شده !
اما در مورد این آیه لطفا در تاپیکی جدا
برای ما ثابت کنید که منظور از مجوس که در قرآن آمده سوای نظرات مفسرین و اختلافها در مورد این قوم!همین دین زرتشتی گریست که امروزه به ان استناد کرده اید؟
در مورد لفظ مجوس و تفسیر مفسران و اختلاف نظرهای آنها سخن نگوید که بنده خیلی بهتر از شما میدانم !!
[=Century Gothic]عجیب است که اسم انوشیروان را انتخاب کرده اید و لقب دراز دست بودن ان را از یاد برده اید !با یه دراز دستی به منابع این برای شما روشن میشود !که موضوع از چه قرار است !!
از پيامبر اسلام(ص) نقل شده است:[=Book Antiqua]«إنّ المجوس کان لهم نبي فقتلوه و کتاب أحرقوه»
«مجوسيان پيامبري داشتند که او را کشتند و کتابش را به آتش کشيدند».:Sham::Sham::Sham:

حالا شما ثابت کنید این کتبی که الان زرتشتیان به ان استناد میکنند کتاب الهی است !!

دو راه دارید !!:Sham::Sham::Sham:

[=Century Gothic] ۱-یا قبول به تحریف کتاب اوستا و گاتها داشته باش[=Century Gothic]ی[=Century Gothic]د که این کتابها پر است از تناقض و تحریف !که در این صورت به دین زرتشتیگری اعتباری نیست !

[=Century Gothic] ۲-ثابت کنید که این احکام وخیلی از احکام دیگر خرد پسند بوده و از خود گاتها [=Century Gothic]ا[=Century Gothic]ین ها را برای ما ثابت کنید ![=Century Gothic]

Anoushiravan;225224 نوشت:
[=book antiqua]

اکثر اروپا یهود است که شما به یهود حواله می دهید؟

اروپاییان دو حالت دارند [=Book Antiqua]یا مسیحی هستند که مجبور به قبول شریعت یهود هستند و این را شما نمیدانید !!یعنی کتاب عهد قدیم مقدم به عهد جدید است !!
و یا اینکه کافر هستند که ما با کفار کاری نداریم !!


Anoushiravan;225224 نوشت:
[=book antiqua]

من روی حرفم هستم

بهتر است به جای این مسائل مشکلات حادتری را حل کنید

گویا از ادیان و شناخت ادیان بی خبرید!!
[=Arial Narrow]فرمودید یک اروپایی نجس بودن سگ و مذمت شراب را باور ندارد !!
گفتیم خبر ندارید !!ما اگر در حیطه ادیان سخن میگویم ادله خودمان را از بی خدایان نمیآوریم !!

این دگر چه صیغه ای است ؟
شما ملاک پذیرش این احکامی که ما از کتب شما آورده ایم برای ما بیان کنید !
و از این شاخه به ان شاخ نپرید !!
ما این احکام را به بی خردی و قرار نگرفتن آنها در چهار چوب قوانین الهی میدانیم !!
[=Book Antiqua]لذا تقاضا داریم در همین راستا سخن بگوید و خلط مطلب نکنید !!
که این ره به ترکستان است !!
اتفاقا مبارزه با فرقه های ضاله از اصلی ترین لزومات جامعه کنونی است !!

دوست عزیز
پاسخ مشروح شما باشه برای وقتی که از تعطیلات برگشتم
اما پیرامون عبارت شما

ما این احکام را به بی خردی و قرار نگرفتن آنها در چهار چوب قوانین الهی میدانیم !!

دیدن این مطالب ضرری ندارد

در آوریل سال 2007 خبرنگار آسوشیتد پرس گزارش داد شبکه القاعده در شهر بعقوبه عراق قرار گرفتن جعبه‌ها و ظروف حاوی گوجه فرنگی را در کنار ظروف خیار ممنوع کرده و میوه فروشان ملزم شده‌اند چنین دستوری را اجرا نمایند.
این گزارشها نشانگر اوج افراط گرایی و اجبار برای نشان دادن آن در شئونات زندگی از سوی وابستگان به اندیشه وهابیت و شبکه القاعده است.
در فتوای دیگر از یک مفتی عربستانی برگزاری جشن‌ تولد و سالگرد ازدواج باطل‌ و حرام اعلام شده است.
در همین راستا شیخ عبدالعزیز آل شیخ، افزود جشن تولد خلاف حق است. اگر فرزند انسان سالم به دنیا آمد و یا زندگی زناشویی سالها ادامه پیدا کرد مسلمان باید تنها خدا را شكر كند.
وی كه در پاسخ به سوال یك روزنامه درباره جواز برگزاری جشن تولد و سالگرد ازدواج سخن میگفت ادامه داد: مسلمانان تنها دو عید دارند عید فطر و عید قربان، كه از پایه‌های اسلام هستند و همچنین روز جمعه كه عید هفته محسوب می‌شود. اما به جز اینها عید دیگری در اسلام نیست.
عبدالعزیز آل شیخ البته اشاره‌ای به عید غدیر در بین شیعیان و سیره مسلمانان در برگزاری و بزرگداشت ایام مبارك سال نكرد.
وی در ادامه گفت: این مسیحیان هستند که اعیاد زیادی دارند. عید مادر، عید شجره، عید برای هر چیز دیگر، هرسال هم عیدی به مناسبت سالروز تولد فلان شخص دارند و در این روزها شمع روشن می‌كنند و غذا پخش می‌كنند.
این در حالی است که اندكی پیش یكی از علمای عربستان در تلویزیون این كشور گفته بود اگر جشن‌های تولد بدون اطلاق اسم عید بر آنها باشد جایز است.
در فتوای دیگری مفتیان وهابی عربستان سعودی خرید و فروش سگ و گربه در این کشور را حرام اعلام کردند. بر همین اساس مسئولان شورای امر به معروف و نهی از منکر ریاض در عربستان اعلام کردند که فتوای دینی شورای علمای بزرگ مسلمان به عنوان عالی‌ترین مرجع دینی این کشور را در خصوص ممنوعیت فروش سگ و گربه و حمل کردن آنها در خیابان و اماکن عمومی را اجرا می‌کنند.
افراط و تفریط اندیشه وهابیت را می‌توان به راحتی در این فتوا مشاهده کرد. برخی مفتیان وهابی اعلام کرده‌اند: ممكن است بر اثر كرامت یكى از اولیاء با آنكه مسافت بین زن و شوهر زیاد است آن دو به دیدار یكدیگر رسیده باشند و از این راه فرزندى به وجود آمده باشد.
آنان می‌افزایند: اگر مردى دخترش را كه در شرق جهان با وى زندگى مى‌كند به همسرى پسرى در آورد كه او در غرب جهان با پدرش زندگى مى‌كند و هیچگاه آن دو یكدیگر را نبینند و از محل زندگى بیرون نروند، سپس شش ماه از ازدواج آنان بگذرد و آن دختر صاحب فرزند شود پدر او همان كسى خواهد بود كه در غرب دنیا زندگى مى كند، اگر چه هیچگاه همسرش را ملاقات نكرده و حتى ندیده باشد. همچنین اگر كسى را از لحظه عقد ازدواج به مدّت پنج سال زیر نظر نگهبانان زندانى كنند، سپس آزاد شود و به منزلش برود و تعدادى فرزند در كنار همسرش ببیند همه آنان فرزندان وى خواهند بود اگر چه فرصت یك لحظه دیدار و ملاقات با همسرش را پس از عقد نداشته است. این امر امكانش دور از واقعیت نیست، زیرا ممكن است بر اثر كرامت یكى از اولیاء با آنكه مسافت بین زن و شوهر زیاد است آن دو به دیدار یكدیگر رسیده باشند و از این راه فرزندى به وجود آمده باشد.
در فتوای دیگر از مفتیان وهابی اهدای گل به بیماران حرام اعلام شده است. این فتوا در پی افزایش گل فروشی‌های اطراف بیمارستان‌ها و اهدای گل از سوی عیادت كنندگان به بیماران، توسط مركز پژوهش‌های علمی و دفتر افتاء عربستان سعودی صادر شده است.
این مركز همچنین با اشاره به دلایل صدور این فتوا تصریح كرد: با توجه به اینكه آیین اهدای گل به بیماران سنتی است كه مسلمانان جهان از كشورهای غربی اتخاذ كرده‌اند، لذا عمل كردن به آن غیر مجاز است.
علمای عربستان سعودی همچنین اهدای گل سرخ در روز والنتاین را حرام اعلام كردند كه فروش گل سرخ در آن روز به طور كلی ممنوع شد.
اما فتوای بسیار تأسف برانگیز وهابیت در مورد ازدواج مجاهدین با دختران کوچک بوده که در عراق و برای جنگجویان القاعده صادر شده است.
طی چند ماه اخیر چندین خبر در مورد ازدواج اجباری دختران کوچک و کم سن و سال با مردان بزرگ و پیر در برخی کشورهای عربی مانند عراق، عربستان، یمن، اردن، مصر و مراکش شنیده شده است. در بیشتر اینگونه ازدواج‌ها نیاز مادی پدر دختر و فقر شدید خانواده وی موجب شده که او را به ازدواج مردی ثروتمند در آورند که دهها سال از او بزرگ تر و حتی گاهی بسیار پیر است.
طی سال‌های اخیر که آمریکا عراق را به اشغال خود درآورده، گروه‌های مسلحی که خود را مجاهد می‌نامند، خانواده‌های عراقی را وادار و قانع می‌کردند که دختران کم سن و سال خود را به ازدواج آنان در آورند. این افراد به اصطلاح مجاهد، این خانواده‌های عراقی را با استفاده از فتواهایی که توسط شیوخ صادر شده بود، فریب می‌دادند. بیشتر جنگجویان این گروه‌های مسلح از کشورهای اردن، افغانستان، یمن، عربستان، الجزایر، مراکش و غیره بودند که برای مبارزه علیه اشغالگران به عراق آمده‌اند. اینگونه ازدواجها توسط مجاهدین بیشتر در شهرهایی مانند فلوجه و دیالی صورت می گیرد.
در همین راستا شیخ "کامل الجبوری" از شیوخ عشایر عراقی سرشناس در شهر فلوجه در این باره می گوید: خانواده‌های عراقی از سوی این افراد که خود را مجاهد می نامیدند تهدید می‌شدند و به اجبار با دخترانشان ازدواج می کردند.
وی در ادامه می افزاید: آنان حتی ائمه مساجد فلوجه، بعقوبه و برخی دیگر مناطق را فریب داده بودند که فتواهایی صادر کنند و بر اساس آن اهالی این مناطق را به این کار دعوت و آنرا فریضه‌ای دینی معرفی کنند که ثواب زیادی هم در پی خواهد داشت.
++++
«شيخ عبدالمحسن عبيکان» مشاور قضايي وزارت دادگستري عربستان پس از مرگ چند نفر از مبتلايان به آنفلوانزاي خوکي در عربستان، آنها را شهيد خواند.

وي در اظهاراتي، با اشاره به حديث پيامبر گرامي اسلام(ص)در رابطه با مرگهاي ناشي از بيماريهاي مهلک از جمله طاعون که ايشان آنها را شهيد مي دانست،تصريح کرد:انتشار گسترده اين بيماري مهلک در جهان همانند وبا و طاعون باعث مرگ تعداد زيادي از انسانها خواهد شد.

لازم به ذکر است که وزارت بهداشت عربستان آخرين آمار کشته هاي اين بيماري را 6نفر اعلام کرده است.

گفتني است شيخ عبدالمحسن عبيکان از علماي معتدل و ميانه‏روي عربستان محسوب مي شود که چندي پيش با درخواست شوراي امر به معروف و نهي از منکر عربستان مبني بر تخريب برخي از اماکن تاريخي اين کشور بشدت مخالفت کرد.
++++

این مفتی اروپائی، در مصاحبه با سایت bikyamasr اعلام کرد که شکل میوه‌هائی چون موز و خیار مانند آلت تناسلی مردانه است و باعث ایجاد افکار جنسی در زنان می‌شود.او اضافه کرده است که اگر زنان تمایل به خوردن این میوه‌ها دارند، باید ابتدا توسط مردانی همچون پدر یا شوهر، که با آنها در ارتباط هستند، این میوه‌ها به قطعات کوچک‌تر خرد شده و سپس خورده شود.
به گزارش ادیان نیوز ازجام ،به نقل از Times of India، یک مفتی وهابی ساکن اروپا در یک فتوایی بسیار عجیب، در مصاحبه با یک سایت مصری اعلام کرد که زنان باید از خوردن میوه‌هائی همچون موز و خیار دوری کنند، چرا که این میوه‌ها باعث خطور کردن افکار جنسی به ذهن آنها می‌شود.
این مفتی اروپائی، در مصاحبه با سایت bikyamasr اعلام کرد که شکل میوه‌هائی چون موز و خیار مانند آلت تناسلی مردانه است و باعث ایجاد افکار جنسی در زنان می‌شود.او اضافه کرده است که اگر زنان تمایل به خوردن این میوه‌ها دارند، باید ابتدا توسط مردانی همچون پدر یا شوهر، که با آنها در ارتباط هستند، این میوه‌ها به قطعات کوچک‌تر خرد شده و سپس خورده شود.
شایان ذکر است که واژه وهابیت و القاعده که مدافع اندیشه وهابیت است، یاد آور مفاهیم بیشماری بوده که اصلی‌ترین آن افراط گرایی است. در بیشتر حالات مخاطبان اولیه آن زنان هستند. زنان در طول دهه‌ها حاکمیت افراط گرایانه در برخی ازکشورهای اسلامی مانند عربستان انواع محدودیت‌ها را تجربه کرده‌اند. چندی پیش نیز نوبت زنان عراقی بود تا با اینگونه احکام وهابی و القاعده‌ای مواجه شوند. در یکی از جدیدترین احکام القاعده‌ای که بیشتر به یک شوخی می‌ماند حکم ممنوع بودن خرید خیار برای زنان صادر شده است.

فراموش نکنید بسیاری اسلام را به اسم همین متحجرین می شناسند

پس در مورد هیچ چیزی زود قضاوت نکنید!!!

Anoushiravan;225277 نوشت:
دوست عزیز
پاسخ مشروح شما باشه برای وقتی که از تعطیلات برگشتم
اما پیرامون عبارت شما

ما این احکام را به بی خردی و قرار نگرفتن آنها در چهار چوب قوانین الهی میدانیم !!

دیدن این مطالب ضرری ندارد

در آوریل سال 2007 خبرنگار آسوشیتد پرس گزارش داد شبکه القاعده در شهر بعقوبه عراق قرار گرفتن جعبه‌ها و ظروف حاوی گوجه فرنگی را در کنار ظروف خیار ممنوع کرده و میوه فروشان ملزم شده‌اند چنین دستوری را اجرا نمایند.
این گزارشها نشانگر اوج افراط گرایی و اجبار برای نشان دادن آن در شئونات زندگی از سوی وابستگان به اندیشه وهابیت و شبکه القاعده است.
در فتوای دیگر از یک مفتی عربستانی برگزاری جشن‌ تولد و سالگرد ازدواج باطل‌ و حرام اعلام شده است.
در همین راستا شیخ عبدالعزیز آل شیخ، افزود جشن تولد خلاف حق است. اگر فرزند انسان سالم به دنیا آمد و یا زندگی زناشویی سالها ادامه پیدا کرد مسلمان باید تنها خدا را شكر كند.
وی كه در پاسخ به سوال یك روزنامه درباره جواز برگزاری جشن تولد و سالگرد ازدواج سخن میگفت ادامه داد: مسلمانان تنها دو عید دارند عید فطر و عید قربان، كه از پایه‌های اسلام هستند و همچنین روز جمعه كه عید هفته محسوب می‌شود. اما به جز اینها عید دیگری در اسلام نیست.
عبدالعزیز آل شیخ البته اشاره‌ای به عید غدیر در بین شیعیان و سیره مسلمانان در برگزاری و بزرگداشت ایام مبارك سال نكرد.
وی در ادامه گفت: این مسیحیان هستند که اعیاد زیادی دارند. عید مادر، عید شجره، عید برای هر چیز دیگر، هرسال هم عیدی به مناسبت سالروز تولد فلان شخص دارند و در این روزها شمع روشن می‌كنند و غذا پخش می‌كنند.
این در حالی است که اندكی پیش یكی از علمای عربستان در تلویزیون این كشور گفته بود اگر جشن‌های تولد بدون اطلاق اسم عید بر آنها باشد جایز است.
در فتوای دیگری مفتیان وهابی عربستان سعودی خرید و فروش سگ و گربه در این کشور را حرام اعلام کردند. بر همین اساس مسئولان شورای امر به معروف و نهی از منکر ریاض در عربستان اعلام کردند که فتوای دینی شورای علمای بزرگ مسلمان به عنوان عالی‌ترین مرجع دینی این کشور را در خصوص ممنوعیت فروش سگ و گربه و حمل کردن آنها در خیابان و اماکن عمومی را اجرا می‌کنند.
افراط و تفریط اندیشه وهابیت را می‌توان به راحتی در این فتوا مشاهده کرد. برخی مفتیان وهابی اعلام کرده‌اند: ممكن است بر اثر كرامت یكى از اولیاء با آنكه مسافت بین زن و شوهر زیاد است آن دو به دیدار یكدیگر رسیده باشند و از این راه فرزندى به وجود آمده باشد.
آنان می‌افزایند: اگر مردى دخترش را كه در شرق جهان با وى زندگى مى‌كند به همسرى پسرى در آورد كه او در غرب جهان با پدرش زندگى مى‌كند و هیچگاه آن دو یكدیگر را نبینند و از محل زندگى بیرون نروند، سپس شش ماه از ازدواج آنان بگذرد و آن دختر صاحب فرزند شود پدر او همان كسى خواهد بود كه در غرب دنیا زندگى مى كند، اگر چه هیچگاه همسرش را ملاقات نكرده و حتى ندیده باشد. همچنین اگر كسى را از لحظه عقد ازدواج به مدّت پنج سال زیر نظر نگهبانان زندانى كنند، سپس آزاد شود و به منزلش برود و تعدادى فرزند در كنار همسرش ببیند همه آنان فرزندان وى خواهند بود اگر چه فرصت یك لحظه دیدار و ملاقات با همسرش را پس از عقد نداشته است. این امر امكانش دور از واقعیت نیست، زیرا ممكن است بر اثر كرامت یكى از اولیاء با آنكه مسافت بین زن و شوهر زیاد است آن دو به دیدار یكدیگر رسیده باشند و از این راه فرزندى به وجود آمده باشد.
در فتوای دیگر از مفتیان وهابی اهدای گل به بیماران حرام اعلام شده است. این فتوا در پی افزایش گل فروشی‌های اطراف بیمارستان‌ها و اهدای گل از سوی عیادت كنندگان به بیماران، توسط مركز پژوهش‌های علمی و دفتر افتاء عربستان سعودی صادر شده است.
این مركز همچنین با اشاره به دلایل صدور این فتوا تصریح كرد: با توجه به اینكه آیین اهدای گل به بیماران سنتی است كه مسلمانان جهان از كشورهای غربی اتخاذ كرده‌اند، لذا عمل كردن به آن غیر مجاز است.
علمای عربستان سعودی همچنین اهدای گل سرخ در روز والنتاین را حرام اعلام كردند كه فروش گل سرخ در آن روز به طور كلی ممنوع شد.
اما فتوای بسیار تأسف برانگیز وهابیت در مورد ازدواج مجاهدین با دختران کوچک بوده که در عراق و برای جنگجویان القاعده صادر شده است.
طی چند ماه اخیر چندین خبر در مورد ازدواج اجباری دختران کوچک و کم سن و سال با مردان بزرگ و پیر در برخی کشورهای عربی مانند عراق، عربستان، یمن، اردن، مصر و مراکش شنیده شده است. در بیشتر اینگونه ازدواج‌ها نیاز مادی پدر دختر و فقر شدید خانواده وی موجب شده که او را به ازدواج مردی ثروتمند در آورند که دهها سال از او بزرگ تر و حتی گاهی بسیار پیر است.
طی سال‌های اخیر که آمریکا عراق را به اشغال خود درآورده، گروه‌های مسلحی که خود را مجاهد می‌نامند، خانواده‌های عراقی را وادار و قانع می‌کردند که دختران کم سن و سال خود را به ازدواج آنان در آورند. این افراد به اصطلاح مجاهد، این خانواده‌های عراقی را با استفاده از فتواهایی که توسط شیوخ صادر شده بود، فریب می‌دادند. بیشتر جنگجویان این گروه‌های مسلح از کشورهای اردن، افغانستان، یمن، عربستان، الجزایر، مراکش و غیره بودند که برای مبارزه علیه اشغالگران به عراق آمده‌اند. اینگونه ازدواجها توسط مجاهدین بیشتر در شهرهایی مانند فلوجه و دیالی صورت می گیرد.
در همین راستا شیخ "کامل الجبوری" از شیوخ عشایر عراقی سرشناس در شهر فلوجه در این باره می گوید: خانواده‌های عراقی از سوی این افراد که خود را مجاهد می نامیدند تهدید می‌شدند و به اجبار با دخترانشان ازدواج می کردند.
وی در ادامه می افزاید: آنان حتی ائمه مساجد فلوجه، بعقوبه و برخی دیگر مناطق را فریب داده بودند که فتواهایی صادر کنند و بر اساس آن اهالی این مناطق را به این کار دعوت و آنرا فریضه‌ای دینی معرفی کنند که ثواب زیادی هم در پی خواهد داشت.
++++
«شيخ عبدالمحسن عبيکان» مشاور قضايي وزارت دادگستري عربستان پس از مرگ چند نفر از مبتلايان به آنفلوانزاي خوکي در عربستان، آنها را شهيد خواند.

وي در اظهاراتي، با اشاره به حديث پيامبر گرامي اسلام(ص)در رابطه با مرگهاي ناشي از بيماريهاي مهلک از جمله طاعون که ايشان آنها را شهيد مي دانست،تصريح کرد:انتشار گسترده اين بيماري مهلک در جهان همانند وبا و طاعون باعث مرگ تعداد زيادي از انسانها خواهد شد.

لازم به ذکر است که وزارت بهداشت عربستان آخرين آمار کشته هاي اين بيماري را 6نفر اعلام کرده است.

گفتني است شيخ عبدالمحسن عبيکان از علماي معتدل و ميانه‏روي عربستان محسوب مي شود که چندي پيش با درخواست شوراي امر به معروف و نهي از منکر عربستان مبني بر تخريب برخي از اماکن تاريخي اين کشور بشدت مخالفت کرد.
++++

این مفتی اروپائی، در مصاحبه با سایت bikyamasr اعلام کرد که شکل میوه‌هائی چون موز و خیار مانند آلت تناسلی مردانه است و باعث ایجاد افکار جنسی در زنان می‌شود.او اضافه کرده است که اگر زنان تمایل به خوردن این میوه‌ها دارند، باید ابتدا توسط مردانی همچون پدر یا شوهر، که با آنها در ارتباط هستند، این میوه‌ها به قطعات کوچک‌تر خرد شده و سپس خورده شود.
به گزارش ادیان نیوز ازجام ،به نقل از Times of India، یک مفتی وهابی ساکن اروپا در یک فتوایی بسیار عجیب، در مصاحبه با یک سایت مصری اعلام کرد که زنان باید از خوردن میوه‌هائی همچون موز و خیار دوری کنند، چرا که این میوه‌ها باعث خطور کردن افکار جنسی به ذهن آنها می‌شود.
این مفتی اروپائی، در مصاحبه با سایت bikyamasr اعلام کرد که شکل میوه‌هائی چون موز و خیار مانند آلت تناسلی مردانه است و باعث ایجاد افکار جنسی در زنان می‌شود.او اضافه کرده است که اگر زنان تمایل به خوردن این میوه‌ها دارند، باید ابتدا توسط مردانی همچون پدر یا شوهر، که با آنها در ارتباط هستند، این میوه‌ها به قطعات کوچک‌تر خرد شده و سپس خورده شود.
شایان ذکر است که واژه وهابیت و القاعده که مدافع اندیشه وهابیت است، یاد آور مفاهیم بیشماری بوده که اصلی‌ترین آن افراط گرایی است. در بیشتر حالات مخاطبان اولیه آن زنان هستند. زنان در طول دهه‌ها حاکمیت افراط گرایانه در برخی ازکشورهای اسلامی مانند عربستان انواع محدودیت‌ها را تجربه کرده‌اند. چندی پیش نیز نوبت زنان عراقی بود تا با اینگونه احکام وهابی و القاعده‌ای مواجه شوند. در یکی از جدیدترین احکام القاعده‌ای که بیشتر به یک شوخی می‌ماند حکم ممنوع بودن خرید خیار برای زنان صادر شده است.


با سلام
بیاید دوستان عزیز !!
این جواب علمی این کاربر میباشد که برای فرار از جواب دادن و پاسخ نداشتن چنین سخنانی میگوید !!:Khandidan!::Khandidan!::Khandidan!:

بیا بنده خدا ما کلی اینجا از این فتواها جمع کرده ایم زیره به کرمان میبرد !!!:Cheshmak:

برخی از فتواهای فرقه وهابیت

ب
عد میگویند چرا پستمان حذف شد !!
این پست را میگذارم تا دوستان استدلالهای زرتشتیگری را ببینند !که چگونه دست به دامان وهابیون لعنت الله شده !!
البته تقاضا دارم دوستان جوابی به پست این کاربر ندهند که تاپیک منحرف نشود !!:Sham::Sham::Sham::Sham::Sham::Sham::Sham:
[=Century Gothic]ما یک عمره داریم با عقاید وهابیون لعنت الله میجنگیم بعد این آقا از وهابیون برای ما فتوا آورده !
البته از سخنا ن ایشان مشخص است که کوچکترین آشنایی با ادیان و فرقه های ضاله ندارند

موضوع قفل شده است