غسل در تنگی وقت

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
غسل در تنگی وقت

سلام 
سوال شرعی داشتم‌.

اگر کسی وظیفه اش تیمم بدل از غسل باشد (یعنی بعد از اینکه  جنابت واقع شده  وقت برای نماز تنگ باشد یا احتمال میدهد که اگر غسل کنه وقت تنگ میشود) ولی با این حال که وقت تنگ است بجای تیمم برود غسل کند که در نتیجه نمازش هم قضا میشود.
ایا در این صورت غسلی که انجام داده باطل است؟ یا اینکه غسل صحیح است؟

مرجع رهبر معظم انقلاب

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام 
سوال شرعی داشتم‌.

اگر کسی وظیفه اش تیمم بدل از غسل باشد (یعنی بعد از اینکه  جنابت واقع شده  وقت برای نماز تنگ باشد یا احتمال میدهد که اگر غسل کنه وقت تنگ میشود) ولی با این حال که وقت تنگ است بجای تیمم برود غسل کند که در نتیجه نمازش هم قضا میشود.
ایا در این صورت غسلی که انجام داده باطل است؟ یا اینکه غسل صحیح است؟

مرجع رهبر معظم انقلاب

با سلام و تشکر از ارتباط شما

هرگاه به خیال اینکه به اندازۀ غسل و نماز وقت دارد برای نماز غسل کند، اگر چه بعد از غسل بفهمد که به اندازۀ غسل وقت نداشته غسل او صحیح است

 

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌1، ص: 235

 

موضوع قفل شده است