علوم غریبه اسم اعظم و ستاره بینی

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
علوم غریبه اسم اعظم و ستاره بینی

سلام علیکم آیا علوم غریبه حرامه یا یادگرفتنش با توجه به نیاز جامعه کفایی میشه !!!!اگر هست امثال ایت الله حجت در مشهد چطور استاد این علوم هستن !!

از طرفی دیدن ستاره از روی ابجد اسم شخص و مادرش و تشخیص جایگاه ستاره و پیشبینی بر اون اساس حرامه؟یا مثلا تحقیق برای دستیابی به /:)
یا نوشتن دعا هایی از روی مفاتیح و متون دینی و تاریخی ؟