صوتی نامه دختری که داخل ضریح امام رضا علیه السلام انداخت

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
صوتی نامه دختری که داخل ضریح امام رضا علیه السلام انداخت


نامه دختر یک صفور شهرداری که به امام رضا علیه السلام نامه نوشت و تقاضا کرد
کمکش کند که گناه نکند

برگرفته از اینجا

فایل: