صلاة وسطی کدام نماز است؟

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
صلاة وسطی کدام نماز است؟

منظور از صلاة وسطی (نماز میانی) در آیه 238 سوره بقره کدام نماز است؟

حَـافـِظـُواْ عـَلَى الـصّـَلَوَاتِ و الـصّـَلاَةِ الـْوُسْـطـَى وَ قـُومُـواْ لـِلـّهِ قـَانـِتـِيـنَ: نمازها و نماز میانه را داشته باشید و هنگامی که برای "خدا" بلند می شوید برای "خدا" بلند شوید».

سلام ووقت بخیر
سوالی که پرسیدید قبلا مطرح شده و وتوسط کارشناسان پاسخگوئی شده است
لطفا لینک های زیر را مطالعه کنید

منظور از صلاة الوسطی چیست و چرا مبهم گذاشته شده ؟

منظور از نماز وسطی در آیه 238 سوره بقره چیست ؟

موضوع قفل شده است