جمع بندی شیوه صحیح تیمم طبق نظر مشهور مراجع تقلید

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
شیوه صحیح تیمم طبق نظر مشهور مراجع تقلید

با عرض سلام
میشه شیوه صحیح تیمم را به ما بگویید؟

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

غضنفر;896886 نوشت:
با عرض سلام
میشه شیوه صحیح تیمم را به ما بگویید؟

سلام علیکم

طبق نظر امام خمینی:

در تيمم چهار چيز واجب است:

اول: نيت.
دوم: زدن كف دو دست با هم بر چيزی كه تيمم به آن صحيح است.
سوم: كشيدن كف هر دو دست به تمام پيشانی و دو طرف آن از جايی كه موی سر می رويد تا ابروها و بالای بينی، و بنابر احتياط واجب بايد دستها روی ابروها هم كشيده شود.
چهارم: كشيدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن كشيدن كف دست راست به تمام پشت دست چپ.

تذکر: تيمم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقی ندارند.

پی نوشت:
رساله امام،احکام تیمم،مساله700و701

موضوع قفل شده است