شبهه در ازدواج موقت (نگه داشتن عده)

تب‌های اولیه

13 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

با تشکر
اما سوال من در مورد 2 نفری بود که با هم قبلا ازدواج موقت داشته اند و بعد از اتمام زمان عقد موقت بعد از چند روز مجددا با هم (همان 2 نفر قبل با هم)ازدواج موقت کرده باشند چیست؟(بدون نگه داشتن زمان عده و عدم آگاهی هر 2)

*!*طیب طاهر*!*;130838 نوشت:
با تشکر اما سوال من در مورد 2 نفری بود که با هم قبلا ازدواج موقت داشته اند و بعد از اتمام زمان عقد موقت بعد از چند روز مجددا با هم (همان 2 نفر قبل با هم)ازدواج موقت کرده باشند چیست؟(بدون نگه داشتن زمان عده و عدم آگاهی هر 2)

با سلام و تشکر
در چنین فرضی اشکال ندارد و می تواند با همان زن دوباره صیغه بخواند.

تحریر الوسیله،امام خمینی،ج3،م4.
موضوع قفل شده است