جمع بندی شبهه تفسیری (دو جنسه در قرآن)

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
شبهه تفسیری (دو جنسه در قرآن)

سلام. .در قرآن کریم میفرمایند ما شما را از دوجنس مرد و زن آفریدیم یا از دو جنس نر و ماده خلق کردیم چرا اشاره ای به دوجنسه نشده؟

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد صدیقین

mmazarei28;711845 نوشت:
سلام. .در قرآن کریم میفرمایند ما شما را از دوجنس مرد و زن آفریدیم یا از دو جنس نر و ماده خلق کردیم چرا اشاره ای به دوجنسه نشده؟

سلام به شما پرسشگر گرامی

آیات مورد اشاره درباره آغاز خلقت این نسل انسان است که ما شما را از یک جنس مذکر و یک جنس مؤنث آفریدیم (آدم و حوا):

يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ (حجرات/13)
اى مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره‏ ها و قبيله‏ ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد (اينها ملاك امتياز نيست،) گرامى ‏ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست خداوند دانا و آگاه است

نکته اول اینکه، مطابق آیه شریفه آغاز خلقت این نسل بشر، از این دو شروع شده است. انتظار ندارید که بفرماید ما شما را از سه جنس آفریدیم: مذکر، مؤنث و دوجنسه! مطلب غیر منطقی و غیر واقعی است!

نکته دوم اینکه، دو جنسه از یک پدر و مادر (یعنی یک جنس مذکر و مؤنث) متولد می شود.

نکته سوم اینکه دو جنسه، گونه ای اختلال هویت جنسی (و به تعبیر رقیق تر، بی قراری جنسی) است. دو جنسه خودش را یک جنس می داند یعنی خودش را یا مذکر می داند یا مؤنث، و طالب یکی از آن جنس ها است، بنابراین به طور واقعی شاید نتوان گفت یک فردِ «مذکر مؤنث» داریم بلکه این فرد یا مذکر است یا مؤنث، اما دچار نوعی اختلال هویتی جنسی است که قابل درمان است و به یک جنس خاتمه پیدا می کند.

احکام شرع و دین و مسایل دینی بر پایه اکثریت و جنبه غالبی است.
مثلا غالبا یا مذکر یا مونث هستند و دو جنسه در اقل اقلیت است و لذا اصلا به حساب نمی آید

سلام

عبدالرحیم;713236 نوشت:
احکام شرع و دین و مسایل دینی بر پایه اکثریت و جنبه غالبی است
اینکه در تشریع احکام، کلیت مصادیق لحاظ می شود، درست است اما این مطلب ربطی به بحث ما ندارد! ما در این موضوع، درباره احکام بحث نمی کنیم. دوستمان پرسیدند چرا قرآن وقتی از آغاز خلقت انسان سخن می گوید از دوجنسه سخن نگفته، که پاسخش را عرض کردم. این چه ربطی به احکام دارد؟!

پرسش:
اینکه می فرماید ما شما را از دوجنس مرد و زن آفریدیم یا از دو جنس نر و ماده خلق کردیم، چرا اشاره ای به دوجنسه نشده است؟

پاسخ:
سلام به شما پرسشگر گرامی

آیات مورد اشاره درباره آغاز خلقت این نسل انسان است که ما شما را از یک جنس مذکر و یک جنس مؤنث آفریدیم (آدم و حوا):

يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ (حجرات/13)
اى مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره‏ ها و قبيله‏ ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد (اينها ملاك امتياز نيست،) گرامى ‏ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست خداوند دانا و آگاه است


نکته اول اینکه، مطابق آیه شریفه آغاز خلقت این نسل بشر، از این دو شروع شده است. انتظار ندارید که بفرماید ما شما را از سه جنس آفریدیم: مذکر، مؤنث و دوجنسه! مطلب غیر منطقی و غیر واقعی است!

نکته دوم اینکه، دو جنسه از یک پدر و مادر (یعنی یک جنس مذکر و مؤنث) متولد می شود.

نکته سوم اینکه دو جنسه، گونه ای اختلال هویت جنسی (و به تعبیر رقیق تر، بی قراری جنسی) است. دو جنسه خودش را یک جنس می داند یعنی خودش را یا مذکر می داند یا مؤنث، و طالب یکی از آن جنس ها است، بنابراین به طور واقعی شاید نتوان گفت یک فردِ «مذکر مؤنث» داریم بلکه این فرد یا مذکر است یا مؤنث، اما دچار نوعی اختلال هویتی جنسی است که قابل درمان است و به یک جنس خاتمه پیدا می کند.

موضوع قفل شده است