جمع بندی سوره های عتاق چرا به این نام نامیده شده اند؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سوره های عتاق چرا به این نام نامیده شده اند؟

سلام
منظور از عتاق، کدام سوره های قرآن است!؟
وچرا به این نام نامیده شد!؟

لطفا راهنمایی کنید
متشکریم

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد هدی

پرسش:
منظور از عتاق، کدام سوره های قرآن است!؟
وچرا به این نام نامیده شد!؟

پاسخ:
«عتاق» جمع «عتيق» و به معناى کهنه و قديم، و «تِلاد» نيز به معناى هر چيز قديمى بابرکت و يا متصف به صفات کمال است، همچون مالي که سرمايه اوليه براي کسي بوده و بعد رشد کرده و زياد شده و يا دوست قديمي آزموده و مورد اطمينان. به سوره‌هايى که در آغاز نزول وحى در مکه نازل شده‌ و به پيامبر تعليم داده شدند و بعد سوره‌هاي ديگر به آن‌ها اضافه شد «سُوَر عتاق»، «سُوَر تلادى» و «عتاق اول» مى‌گويند که شامل پنج سوره: اِسراء، کهف، مريم، طه و انبياء است. (1)،(2)،(3)،(4)،(5)،(6)،(7)

علامه طباطبايي در تفسير الميزان سوره تکوير و نون رانيز از عتاق يا عتائق شمرده است.(8)
[*]

پی نوشت ها:

1. زركشي، البرهان فى علوم القرآن(باحاشيه)، به تحقیق مرعشلی، دارالمعرفة، بیروت، ج1، ص258.
2. سخاوي، علي بن محمد، 558-643ق;جمال القراء و كمال الاقراء، ج1، ص230.
3. حجتي، محمد باقر ، 1311 -;پژوهشى درتاريخ قرآن كريم;ص 105.
4. راميار، محمود، 1301 - 1363;تاريخ قرآن;ص 597.
5. ابن منظور ، محمد بن مكرم ، 630 - 711ق.;لسان العرب;جلد3;صفحه 99
6. سيوطي ، عبد الرحمان بن ابي بكر ، 849 - 911ق.;الدر المنثور في التفسير بالماثور;جلد4;صفحه 136
7. قرطبي ، محمد بن احمد ، 578 - 671ق.;الجامع لاحكام القرآن;جلد10;صفحه 203
8. طباطبایی، ترجمه المیزان، ترجمه موسوی، جامعه مدرسین- دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1374، چاپ 5، ج20، ص 213.
*. دفتر تبلیغات اسلامی،فرهنگنامه علوم قرآن، ج1،ص 2544

موضوع قفل شده است