جمع بندی سوال یک وسواسی در مورد شک در کر بودن آب

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سوال یک وسواسی در مورد شک در کر بودن آب

سلام وقت بخیر

من چند ماه وسواسی شدم و داره روز به روز شدیدتر می شه من در همه چیز شک می کنم در همه چیز از جمله در اتصال به کر بودن آب شیر کارخانه ای که اونجا کار می کنم...یعنی یک مخزن بسیار بزرگی از آب هست ولی نمی دانم خودش وارد لوله ها می شود یا با پمپ...شک کردم شاید با پمپ وارد بشه و نوع پمپ از انواعی باشه که آبو قطع وصل می کنن...و در نیجه کف آزمایشگاهو که چند ماه پیش با خون نجس شده بود و با شرایط آب کر شسته بودم الان پاک نشده باشه و همه جا نجس شده باشه اونجا..
حال مردم دیگه اونجا اصلا این فکرارو نمی کنن و مثل هر آب دیگه تطهیر می کنن الان بخوام مثل اونا عمل کنم(حکم وسواسی مراجع تقلید) پس اطمینان داشتن از کر بودن آب چی می شه؟
همه جا می گم کمک! وسواسیم جوابشون مثل مردم عادی متدین رفتار کردن هست..آخه انصافا چگونه؟به این شکهای مثل کر بودن آب توجه کنم؟

با نام الله

:Gol::Gol::Gol::Gol:

کارشناس بحث: استاد نور

urmioglan;495448 نوشت:
سلام وقت بخیر

من چند ماه وسواسی شدم و داره روز به روز شدیدتر می شه من در همه چیز شک می کنم در همه چیز از جمله در اتصال به کر بودن آب شیر کارخانه ای که اونجا کار می کنم...یعنی یک مخزن بسیار بزرگی از آب هست ولی نمی دانم خودش وارد لوله ها می شود یا با پمپ...شک کردم شاید با پمپ وارد بشه و نوع پمپ از انواعی باشه که آبو قطع وصل می کنن...و در نیجه کف آزمایشگاهو که چند ماه پیش با خون نجس شده بود و با شرایط آب کر شسته بودم الان پاک نشده باشه و همه جا نجس شده باشه اونجا..
حال مردم دیگه اونجا اصلا این فکرارو نمی کنن و مثل هر آب دیگه تطهیر می کنن الان بخوام مثل اونا عمل کنم(حکم وسواسی مراجع تقلید) پس اطمینان داشتن از کر بودن آب چی می شه؟
همه جا می گم کمک! وسواسیم جوابشون مثل مردم عادی متدین رفتار کردن هست..آخه انصافا چگونه؟به این شکهای مثل کر بودن آب توجه کنم؟

با سلام و عرض ادب

به شک خود اعتنا نکنید واگر متدینین آن را کر می دانند شماهم بنابر کر بودن بگذارید.

همواره به سلامت باشید

urmioglan;495448 نوشت:
سلام وقت بخیر

من چند ماه وسواسی شدم و داره روز به روز شدیدتر می شه من در همه چیز شک می کنم

باسلام

اگر در همه چیز شک میکنید و وسواس دارید سوره ناس را بعد نماز صبح و مغرب سه بار بخوانید یا روزانه هفتاد بار بخوانیدش
در نمازها هم در رکعت دوم بعد حمد، سوره فلق را بخوانید!

موضوع قفل شده است